Welke hulp heb ik nodig?

Help mij alsjeblieft om:

1. Te voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank en mijn ex-schoonvader mijn huis afnemen en op straat zetten 21 december en ervoor te zorgen dat hun handelingswijze bestraft wordt.
De bank en mijn ex-schoonvader met zijn vrijmetselaarsvrienden manipuleren de rechtsgang en isoleren mij van mijn sociale omgeving door vrienden te chanteren en zakelijk te benadelen.


2. Waarheidsvinding bij Jeugdzorg te forceren, geluidsopnames verplicht te stellen bij (elk onderdeel van) Jeugdzorg, Jeugd- en familierecht. Inclusief gecontracteerde zorg en -instellingen.
Liegen mag niet. Dat leer ik mijn kinderen ook.


3. Een precedent te creëren dat (medeplichtigheid aan) narcistische mishandeling -en erger- strafbaar stelt.

 

Doelstelling 1: Voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt en zorgen dat haar handelingswijze bestraft wordt.

Aanpak: overname tenaamstelling hypotheek – financiering van mijn hypotheek- opdat ik mijn kinderen een solide basis voor herstel kan bieden en het dak boven het hoofd behoudt.

(UPDATE VOLGT) In een beschikking BIJLAGE BESCHIKKING die ik 18 juni heb mogen ontvangen van de advocaten van mijn ex-man wordt aangekondigd dat Rabobank Waalwijk op 30 juli mijn huis zou afnemen t.b.v. executieve verkoop, tenzij ik op die datum kon aantonen de gehele hypotheek en de daarbijbehorende schulden over te nemen. 

Mijn ex-man blijkt, buiten mijn medeweten en schriftelijke toestemming om, een zakelijke lening bij de bank te hebben afgesloten, met het huis als onderpand. Het feit dat de Rabobank deze lening aan mijn ex-man heeft verstrekt zonder mijn handtekening is overigens strafbaar. In deze zijn er nog veel meer handelingswijzen door de bank geweest waarbij mijn positie als cliënt in absurditeit benadeeld is. KLACHT RABOBANK DE LANGSTRAAT

De maandelijkse aflossing voor deze lening -welke met behulp van een bevriend advocaat en de rechtsbijstand tijdig is vernietigd en waarvoor de bank mij desalniettemin verantwoordelijk blijft stellen, wordt al enige tijd bewust niet meer betaalt door mijn ex-man. Hij heeft er namelijk met hulp van zijn vader (ex-directeur Rabobank Waalwijk) voor gezorgd dat hij technisch gezien amper inkomen heeft -waardoor hij overigens ook is vrijgesteld van alimentatie. Ik moet hém nu alimentatie betalen. Mijn ex-man woont sinds juli 2016 in een nieuwe woning die zijn vader voor hem heeft gekocht en waarvoor hij ‘huur’ betaalt. Dat zijn ingebrekestelling betreffende de extra lening als indirect gevolg heeft dat de Rabobank beslag zal leggen op de woning, en ik daarmee op straat kom te staan is uiteraard exact de bedoeling.

De afgelopen twee jaar heb ik Rabobank Waalwijk meermaals tevergeefs verzocht om informatie en een afspraak betreffende overname van de hypotheek. Dit werd consequent geweigerd. Men wenste mij geen mogelijkheden te bieden de hypotheek over te nemen. Ook worden mij bankafschriften onthouden en weigert men mij stukken. Hiervoor zou toestemming nodig zijn van mijn ex-man en zijn vader.

Ik kan werkelijk geen enkele andere reden verzinnen voor de rol van kantoor Rabobank dan het feit dat mijn ex-schoonvader hier oprichter en bestuursvoorzitter is geweest en de fusie realiseerde van de huidige bank. Zijn invloed is nog altijd bijzonder groot en het is overduidelijk dat hij achter de schermen de regie voert inzake (onder andere) dit dossier.

Momenteel vecht ik bovenstaand- en ander aantoonbaar strafbaar handelen van de bank aan, ondersteund door een rechtsbijstandsadvocaat. De relatief lage maandlasten kan ik vanuit mijn inkomen dragen. Het probleem is echter dat de Rabobank een borgstelling eist. Waaraan de vriend wiens handel gesaboteerd werd, mij wilde helpen. Dit geld heb ik niet. Als een derde echter garant zou kunnen en willen staan voor dit bedrag dan kan ik hiermee het dak boven mijn hoofd houden. Uiteraard kan ik alle details rondom dit dossier verstrekken.

Veel liever nog zou ik de volledige hypotheek van 320 K willen oversluiten naar een andere financiele instelling, omdat de Rabobank Waalwijk op meerdere vlakken aantoonbaar betrokken is (geweest) bij de missie van mijn ex-man: mijn leven kapot maken.

Doelstelling 2: Waarheidsvinding bij Jeugdzorg forceren, geluidsopnames verplicht stellen bij Jeugdzorg, Jeugd- en Familierecht en mijn kinderen kunnen verzorgen

Aanpak: Hoger Beroep en in cassatie gaan.

Niet opgeven, ofwel Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg en mijn ex-man te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Jeugdzorg dwong mij als moeder voor veiligheid voor mijn kinderen te kiezen, TRANSCRIPTIE UHP 2016, doch draaide 180 graden bij. De reden hierachter is dat een raadslid namens mij twee meervoudige klachten indiende tegen Jeugdzorg, welke op de meest evidente punten gegrond verklaard werden. Liegen voor de Rechtbank door de jeugdzorgwerker en -nalatigheid werden aangetoond. Dit gezichtsverlies lijkt te hebben geleid tot een structureel beleid om mij uit mijn moederrol te zetten en me monddood te krijgen.

Tot dusverre heb ik liefst VIJFENTWINTIG ACHTENVEERTIG rechtszaken en procedures moeten doorstaan met tijdens elke zitting Familie- en Jeugdrecht bedrog van JBB en/of mijn ex-man en zijn advocaten, betaald door zijn vader. Bovendien worden afgiften van processen verbaal van de zittingen al drie jaar geweigerd. Ondanks aandringen van mijn advocaten en mijzelf. Deze ongelijke juridische strijd is mij –met slechts een te korte studie Recht vanuit het verleden – inmiddels echter ver boven de pet gegroeid. 

En daarom heb ik NU professionele juridische hulp nodig. Om belastende documenten te combineren en feiten te verwoorden naar het Hof van Justitie, de Hoge Raad en Europa indien noodzaak. Totdat de pers of de politiek hier uiteindelijk op duikt, want ik heb een hele sterke zaak. Maar die juridische bijstand kan ik zelf niet meer betalen. Mijn rechtsbijstandsverzekering dekt deze niet meer. In dit stadium opgeven zou echter betekenen dat men hier ongestraft mee wegkomt. Dit weiger ik te accepteren, noch te geloven. Iedere donatie voor juridische hulp is dus bijzonder bruikbaar, welkom en eigenlijk pure noodzaak om deze strijd uiteindelijk te winnen. Waarmee voor velen een rechtvaardiger wereld geboren wordt. Daartoe heb ik twee sites gelanceerd:

Voor een bijdrages via bankbetaling zie NL59 KNAB 025 883 5486

Voor een bijdrages via creditcard klik hier

Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Geluidsopnames in de rechtbank vinden NIET plaats en zijn zelfs niet toegestaan. Die wet moet om!

Doelstelling 3: Een precedent creëren dat (meewerken aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt.

Aanpak: Het blootleggen van tegenwerking, fraude en corruptie op grote schaal.

Tegelijkertijd ben ik dus genoodzaakt strijd te voeren tegen structurele bureaucratische terreur en intimidatie, mede mogelijk gemaakt door mijn ex-schoonvaders connecties, waarbij kennelijk geen enkele wetteloze handelswijze wordt geschuwd. Dat er daarbij sprake is van belangenverstrengeling, is overduidelijk. 

Mijn ex-man zet zijn treiterpraktijken ongestoord door, gesteund door zijn vaders netwerk in Waalwijk waaronder Rotary Club leden, (ex-) Rabobank (ex-) leidinggevenden bij Gemeente- en Politie Waalwijk. Meerdere aangiften en meldingen van huiselijk geweld werden geweigerd en het doen ervan werd gefrustreerd. Bewijslast werd niet nagetrokken, getuigen(-verklaringen) niet gehoord. Klachten naar Politie vonden geen gehoor. Rabobank Waalwijk heeft haar handen ook aantoonbaar vuil gemaakt, door mee te werken aan illegale constructies om financiële handel en wandel van mijn ex-man in samenspraak met zijn vader te verdoezelen. Concreet gaat het hier over het ontduiken van belasting en alimentatie. Stukken en afschriften worden mij onthouden. Al stelt heel het Nederlands bankwezen dat dit niet toegestaan is.

Naast aantoonbaar illegaal en structureel ontduiken van van financiele verplichtingen gaat de manipulatie zelfs zo onvoorstelbaar ver, dat een vriend zijn recent aan mij aangeboden financiële hulp voor juridische ondersteuning en borgstelling voor de hypotheeklasten van het eerste jaar noodgedwongen heeft ingetrokken door toedoen van mijn ex-schoonvader en diens invloed bij Rabobank Waalwijk. De zakelijke rekening courant van 250.000,- van deze vriend werd stopgezet door diezelfde Rabobank, en een reeds mondeling toegezegd handelscontract in Tilburg en Waalwijk bij twee professionele voetbalclubs zal niet doorgaan. Bij beide clubs is de Rabobank sinds jaar en dag een zeer invloedrijke sponsor. Deze vriend uit mijn studententijd geeft aan hiermee een schade te hebben geleden van EUR 350.000,-

Een ander absurd voorbeeld van de invloed van mijn ex-schoonvader bij deze bank is dat ik erachter kwam dat één van de bankmedewerkers mijn ex-man hielp met het verleggen van inkomsten. Nadat ik het desbetreffende schriftelijk bewijs bij de bank heb getoond en hieromtrent een klacht heb ingediend is mijn privacy geschonden, met als gevolg dat de vrouw van deze medewerker mij kon opzoeken en me voor mijn eigen huis fysiek aanviel.

Het feit dat de eigenaresse van advocatenkantoor van mijn ex-man in de Raad van Commissarissen van diezelfde bank zit, en tevens een clubgenoot is van mijn ex-schoonvader bij Rotary Waalwijk, toont eveneens aan dat de Rabobank mijn ex-man bijstaat in een persoonlijke strijd. Met mijn verzoek om deze absurde gang van zaken bij het nationale hoofdkantoor te melden weigerde Rabobank Waalwijk iets te doen.

Inzake deze narcistische terreur met behulp van een notabelennetwerk beschik ik over een enorme dropbox vol ongelooflijke doch feitelijke bewijslast, zowel schriftelijk als in audio. Deze passages geven al een indicatie over de feiten die ik kan aantonen, maar er is meer. Ik wil hetgeen ik als moeder van drie kinderen meemaakte openbaar maken en juridisch aanvechten. Daarbij heb ik vooral hulp nodig met het maken van transcripties, het opnieuw indienen van alle strafbare feiten met de juiste juridische grondslag. Mijn missie blijft om een Officier van Justitie te vinden die deze terreur wèl durft aan te pakken. Verder vraag ik hulp mij te ondersteunen schadevergoedingen te claimen. In dezen werd ik door de regiodirectie van Jeugdzorg Brabant, na gegrond verklaarde klachten, verwezen naar de vestigingsmanager doch zover kreeg ik geen reactie.

Daarnaast vraag ik jullie hulp bij het ordenen en in volgorde zetten van mails, bestanden, Whatsapp-berichten en andere communicatie. Geen geld dus, maar gezond verstand, scherpte en nauwkeurigheid. En de drive om onrecht te stoppen. Als jij deel zou willen uitmaken van mijn Team Dropbox, stuur me dan een persoonlijk bericht via deze website.

21 gedachte over “Welke hulp heb ik nodig?”
 1. Beste Trudy, wat een vreselijk trieste situatie voor jou en jouw kinderen. Zelf heb ik een goed huwelijk, maar helaas heb ik om mij heen iemand die in een soortgelijke situatie zit. Ik ben ook wel eens mee geweest naar de Raad en Jeugdzorg en diverse voogden gesproken. Vreselijke figuren en overal is iedereen uit op macht en niemand kijkt naar de kinderen. Jouw ex zal niet alleen een narcist zijn maar ook een psychopaat. Je gaat het niet van hem winnen door te vechten! Hij wint alle voogden om zijn vinger en ze stinken er allemaal in. Heb je wel eens met Pieter Vermeulen gesproken (mediat.nl) of Jan Storms (van het boek destructieve relaties op de schop, over psychopaten/narcisten). Deze mannen helpen je hoe je met types als jouw ex om kan gaan. Verder is Jet van Holland denk ik een advocaat die de strijd met Jeugdzorg durft aan te gaan. Zij is voor niemand bang. Als moeder gun ik jou en jouw kinderen het contact met elkaar. Het Rabobank verhaal is wel een lastige. Wellicht kan Jet je hiermee helpen. Sterkte!

 2. Hallo Trudie ja zo gaat dat altijd met dit geld systeem. Het doet mij goed dat u door zet. Dat zo’n rabobank niet aan gepakt kan worden zegt al weer genoeg over hoe het echt gaat in nl. Heel veel mensen weten dat niet. Dat de politie ook corrupt is en ons gewone mensen niet helpt met bescherming tegen de kwaden, de narcisten. Ik heb een verband ontdekt wat eigenlijk niet te geloven is maar toch waar. Bent u zelf een hsp. Zal mij niks verbazen. Dit klinkt raar misschien maar u zal wel veel gewend zijn en anders wen d’r maar aan. Om schakelen. Het al ziende oog de verkeerde stroming vaart door nl en andere landen. Dit heeft met het verhaal van Jezus Christus ???? te maken. De bijbel is verkeerd vertaald en wij worden hier als op aarde als slaven gehouden. Onze kinderen die in dit systeem komen misbruikt door hoge heren en dames. Heel veel sterkte ermee. Amen Sjalom Shalom. Als bekent word wie ik echt ben en wie wij zijn op aarde hef ik jeugdzorg op.

  1. Top!
   Dat is ook mijn goal.
   Jeugdzorg heffen we op.
   Control Alt Delete Jeugdzorg betekent Control Alt Delete (kinder-/machts-/vrouwen-)misbruik en vrijheid. Einde bankslavernij en vrede.

 3. Beste Trudi, Wat hebben we met een verschrikkelijke wereld te maken. Nu ben ik als (huis)vader door een narcistische ex en GI (jeugdzorg JBG,Raad, etc) in dezelfde situatie gekomen. Sinds kerst heb ik mijn oudste dochter (14) en jongste zoontje(8) niet meer ontmoet. Mijn oudste zoon (13) komt zelf naar me toe (kleine omgang) maar hij is twee keer weggelopen bij zijn moeder. Is vervolgens uit mijn huis weggehaald! Mijn zoon (13) heeft bij 5 rechters (verhoor) aangegeven dat hij bij zijn vader wil wonen. Hier wordt NIET naar geluisterd! Nu gaat de GI en ex voor een pleeggezin/kindertehuis.
  Met Welke HULP Kan Ik Verder?

  1. Jouw verhaal lijkt het mijne.
   Mijn dochter Madelief mag ik sinds Kerst niet zien terwijl het Hof bepaalde dat contact moest gecontinueerd en omgang hervat. Ik kreeg alsnog toestemming om met mijn jongste naar Engeland te gaan. Voorts werd ik uit represaille dat het Hof over haar valse beschikking heenstapte door Ine Gimbrère-Straetmans uit het ouderlijk gezag gezet.
   Mijn dochter wil niets liever dan bij mij zijn.
   Mijn zoon gaf dat meerdere malen op papier en mail aan naar de rechter.
   Mijn ex vervalste de handtekening van mijn oudste in de echtscheidingsprocedure om vooral ook haar als slavin van hem en zijn pa te maken en geen cent zelfstandigheid toewenst.

   De “GI” (GECERTIFICEERDE INSTELLING door de Rechtbank, standaard goedgepraat in alle corruptie door de Rechtbank) is de meest corrupte institutie van NL BV sinds haar oprichting. Door satanisten voor satanisten. Als verdienmodel. Als tool depopulatie te realiseren. Als middel van terreur verdeel en Heers te bewerkstelligen. Om prooien te vergaren ter offering na misbruik. Om ouders uit te spelen en leeg te sjezen met court fixing ten gunste van instanties en “vrienden”. Laatstgenoemden de allergrootste laaielichters van Nederland: Freemasons(de youngsters weten niet dat ze vanaf een hogere graad ineens kinderen moeten verkrachten en offreren en dan niet meer terug kunnen), sadisten, misogyne idioten en hun supporters. Die niet weten waarmee ze bezig zijn en er ook niet achter staan doch meelopen achter hun satan. Gewetenloze idioten zonder ballen. No consent.

 4. Beste Trudi,
  Ben me er in gaan verdiepen sinds 24 maart jl toen haar twee kinderen uit huis zijn gedeporteerd.
  Begint bij art 1 van de grondwet, kort iedereen gelijk te behandelen. De rechter zweert trouw aan de aardse koning zie hiervoor court of zion op google en fb. Bij avaaz loopt hier een actie voor ook via https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/MARK_RUTTE_president_van_nederland_MARK_RUTTE_president_van_nederland_STOP_kindjachtpartijen_en_satanisch/?zGDvV
  Dan heb je te maken met genootschappen zie want to know op google.
  Ongetwijfeld ben je hiermee bekend.

  1. Ja, ik heb te maken met genootschappen: Vrijmetselaars, Rotary, VFAS, Jeugdzorgmaffia, Rabobank. Oftewel de Deep State in zijn volste ornaat van samenwerkend mij als mama naar de Filistijnen helpen uit sensatiezucht van een spoiled rotten zoon van een van hen. Die altijd zijn zin kreeg en krijgt en over lijken mag gaan. Inclusief in het verwoesten van de moeder van zijn kinderen die zijn anti-sociaal gedrag niet meer wenste te hoeven dragen noch verantwoorden. Inmiddels zijn 21 mensen uit mijn netwerk bedreigd, geïntimideerd en van handel onthouden of verboden mij te helpen en zijn door figuranten uit de broederschappen zo’n 150 strafbare feiten en frauduleus handelen verricht waarover ik GEEN aangifte mag doen.

 5. Beste Trudi, ik wens u allereerst veel sterkte met je strijd tegen je ex. Daarnaast zou ik je gaarne iets willen sturen welk voor u ook interessant is. Ik kan daar hier niet op in gaan vanwege diverse redenen.
  Kunt u mij even mailen ? Dan stuur ik het aan u door.

  Groeten,
  Bert.

 6. Hi Trudi,

  Ik had/heb een bod gedaan op jouw huis (massenetstraat?) en daarna even uit nieuwsgierigheid de namen van de verkopers gegoogled toen ik opeens jouw pagina tegen kwam.

  Had gehoord dat het om een echtscheiding ging, maar wat een verhaal. Heb de kant van jouw ex-man natuurlijk niet gehoord maar voel mij nu wel een beetje schuldig dat ik een bod heb gedaan.

  Ik weet niet of ik/iemand anders je nu nog kan helpen aangezien jullie als het goed is het beste bod aan het bespreken zijn en dus erg kort dag is. Maar, wat ik wel voor je kan doen is (mocht mijn bod “winnen”) je op zijn minst wel iets meer tijd geven zodra alles rond is dan de andere kopers om zo alles beter op een rijtje te zetten.

  Sterkte!
  Groetjes, Ralph

  1. Hi Ralph, dank voor je reactie!. De makelaar, Oldenkotte te Tilburg heeft mogelijk ook jou voor de gek gehouden en sowieso met voorkennis gehandeld, mij willens en wetens benadelend p basis van frauduleus handelen door meerdere betrokken partijen, in samenspraak met bevriende notabelen en mijn ex die mij gewoon op straat, in de goot en liefst dood zien en geen onwettig middel schuwen zelfs mijn kids van mij te onthouden. Zo werden vrienden bedreigd en van handel onthouden om mij maar van rechtshulp en een eerlijk proces te onthouden. Ik kom graag in contact.06-52428888.

 7. Lieve Trudi, ik herken de handelswijze van de narcist. Het scheelde weinig of ook ik werd het slachtoffer omdat ex huis als wapen tegen mij gebruikte. In mijn geval was er echter geen derde partij bij betrokken. Het is nu 4 jaar geleden en financieel is het nog steeds lastig voor mij. Zodra hier verbetering in komt zal ik zeker aan je denken. Op dit moment stuur ik je veel kracht en zal ik het bericht met liefde delen.
  Liefs,
  Ana <3

  1. Take care! Dank voor je reactie. Narcisme wens ik strafbaar als poging tot doodslag. Omdat dat zo is en erger dan. Zie mijn motovatie in mijn tekst en wat ik meemaak. (06-52428888)

 8. Vreselijk. verschrikkelijk allemaal, ontzettend triest voor jou en voor de kids. Ik werd er misselijk van die corrupte beesten om je heen, wat een situatie. Ik bid en hoop voor jou en voor de kids dat gerechtigheid gaat plaats vinden.

  Ik heb mijn dochtertje van 6 jaar bijna twee jaar niet meer gezien door valse aangiftes van misbruik door ex partner.

  Ik heb je bericht gedeeld met https://vaderkenniscentrum.nl/

  Ik wens je ontzettend veel sterkte en kracht.

  lieve groet,

  1. Hi papa, dank voor je reactie!.

   Het Nederlandse rechtssysteem is corrupter dan de Maffia in Napels. Ter voorbereiding van een pedofielen-NaZi-Superstaat. In feite is wat nu gebeurt idem dito als voorafgaand en tijdens WOII. Ouders van kinderen scheiden tot de dood erop volgt. Dat moeten wij geen van allen accepteren. Kijk op Hoge Raad van de Kinderen en vraag je Geboorte Trust aan. Ik deed dat ook en zal hierin volharden. Ik wens te leven in plaats van te moeten overleven en vogelvrij te moeten zijn voor de satanistenclub die ons met 80% wenst te depopuleren.

   Als ik op een rijtje mag zetten welk misbruik en door wie ik in vijf jaar sinds Jeugdzorgbemoeienis mocht meemaken na tevoren machtsmisbruik en erger door mijn ex en zijn pa val je stijl achterover.

   Je mag alles delen. Graag zelfs. Hoe meer mensen bewust worden van de TERREUR TEGEN DE MENSHEID van ons valse (vrienden-)rechtssysteem des te beter. Op mijn Facebook, YouTube en Linkedin heb ik ook een geplaatst wat boekdelen spreekt. Jarenlang onderzoek leerde mij dat Jeugdzorg is opgericht om te kunnen traumatiseren, depopuleren, misbruiken en zelfs offeren. Geen grap. Mocht je willen helpen e.e.a. aan bewijslast te koppelen, graag…

 9. Ik reageer incognito om jullie/jou ff op de goede weg te helpen, er is geen Woningcorporatie Casade bekend bij de KvK te Nederland, wel is er een Stichting Casade bij de KvK geregistreerd onder KvK 18111768 – Dat er sprake zou zijn van een woningcorporatie woningbouwvereniging is ronduit een leugen, verdraaien van de waarheid, gebaseerd op frauduleus handelen (zo bij rechte bewezen).

  Stichting Casade heeft de nare gewoonte SPOOKBRIEVEN te sturen, dwz brieven die niet ondertekend zijn, brieven die niet ondertekend zijn hebben totaal geen enkele rechtsgeldingheid. Krijg je dergelijke brieven, niets van aantrekken, niet op reageren, wel bewaren en vooral meenemen in een aangifte.

  Aangifte doe je op grond van Artikel 285b van Strafrecht, de Politie heeft inzake dit artikel geen opsporingsbevoegdheid en moet dit direct doorsturen aan het O.M. die het op zijn beurd weer direct doorstuurd aan het Hof van het Gerechtshof van jouw Provincie, voor Brabant is dat Tilburg.
  Dit artikel 285b van Sr behelst oa. belaging / stalking. Het voortdurend ontvangen van SPOOKBRIEVEN van bv personen die niet ondertekend zijn, spookbrieven, is een ernstige vorm van niet alleen oplichting maar vooral ook belaging.

  Ben je Veteraan dan doe je aangifte bij de Koninklijke Marechassee, die handeld iets anders, stuurt het niet door naar het OM maar naar de MIVD en dan wordt het een Staatsonderzoek, zoals in onze kwestie. Ik had daarbij ook nog eens de status van Militiar, dwz niet ik wordt aangevallen maar de Staat der Nederlanden en indirect de Koningin destijds zelf.
  Daartoe werdt de boete een factor 2 tot 3 hoger, er hebben daarbij 6 leidinggevenden van Casade voor de Rechter gestaan waarbij er een afgevaardigde van de Militaire kamer aanwezig was.
  Namen wie dit allemaal waren ga ik hier niet noemen ivm de Wet op de Privacy, maar ik denk wel dat je tussen de regels kan lezen wie ik hier ook bedoel.

  In onze kwestie heeft zelfs de Burgemeester van Waalwijk een DOUW gekregen van de MIVD, hierdoor kon hij niet meer op andere functies naar andere plaatsen verkozen worden. Zelfs Mass is totaal ontbonden, zelfs politiepost Sprang-Capelle is totaal vervangen wegens verregaande vriendjespolitiek & corrupte verbanden met de zogenaamde woningbouwcorporatie Casade.

  Kortom, deze Militair Veteraan heeft dit zooitje eens goed aangepakt middels de KM & MIVD, alle 6 hebben een boete van de 6e catogorie gekregen, een Staats strafblad voor de rest van hun leven en van Gurp is hierdoor zijn titel Drs. verloren onder andere, alle anderen hebben door dat strafblad geen kans meer op een andere baan en zijn voor de rest van hun leven veroordeeld tot Stichting Casade, want een bewijs van goed gedrag krijgen ze nooit meer.

  Wij hebben op grond van deze spookbrieven ALLE 15 rechtszaken telkens weer gewonnen van dit zogenaamde woningcorporatietje, omdat het zijn zaakjes juridisch niet op orde had, vaak bijgestaan door De Laat Gerechtsdeurwaarder welke volledig van hen afhankelijk is.
  Ze weten niet eens hoe men aangetekende post met antwoord versturen moet.

  Trouwens, jij/wij als ‘huurder’ kan/kunnen zelf de WET uitmaken wanneer jij post wenst te ontvangen van een verhuurder als deze voortdurend als een foute/slechte verhuurder blijft gedragen zoals:

  1) geen E-mails meer wenst te ontvangen
  2) akkeen de huurnota wenst te ontvangen
  3) alleen post van Stichting Casade wenst te ontvangen welke door een medewerker aangerijkt dienst te worden persoonlijk aan de deur waar bv beide namen van de huurders op staan, bv alleen op di & do tussen 2 bepaalde tijdstippen in de middagen in.
  4) enzovoort.

  1. Wauw….! Bedankt voor je reactie.

   (Mede) Dankzij deze Roel, wie stomtoevallig naast vm. directeur van de Jeugdzorgmaffia in Eindhoven een van de vrienden van mijn ex-schoonvader is, werd er door gezinsvoogd van Ardenne en Jeugdbescherming Brabant een Kort Geding tegen mij aangespannen. Wegens smaad en laster terwijl deze man elk detail van mijn mama zijn onmogelijk werd gemaakt. Sinds Kerst mag ik mijn kids niet verzorgen/zien uit sadisme van mijn ex en zijn freemason-pa die mij kapot wensen. In mijn case neemt de hele bevriende Deep State maffia met enthousiasme aantoonbaar deel aan machtsmisbruik.

   In deze een van de mannetjes die namens de organisatie moest liegen dat het gedrukt staat, mij van mijn kinderen moest onthouden door de omgang stop te zetten en voorts uit het gezag op basis van de meest onvoorstelbare vriendjespolitiek, machtswellust, discriminatie van mij als moeder in de wetenschap dat mijn ex en zijn pa frauderen, witwassen, aan samengeschoolde terreur doen.

   Ik kom heel graag in contact. Ik wordt onderhuids gemarteld door dezelfden als door jou genoemd.
   Ik zoek echte mannen met lef de grootste misdadigers van NL BV een halt aan te roepen voordat het te laat is. 0652428888

 10. Beste Trudi,

  Wij proberen al een poosje om jou telefonisch te bereiken maar krijgen je niet aan de lijn, vandaar dat we het even zo proberen.
  Het gaat om de huurauto die je nu in je bezit heb ivm de schade aan je eigen auto. Wil je zo snel mogelijk contact met ons opnemen ?

 11. Beste Trudi,
  Dozen vol van dossiers over mijn zaak met mijn dochter (nu 25 jaar geleden) staan op zolder onder een laag stof.
  Maar in mijn hart leeft de misselijkmakende, vernederende, onrechtvaardige werkwijze van Juridische zaken nog als de dag van gisteren.
  Ik vluchtte praktisch uit Gran Canaria met mijn dochter omdat haar vader (narcist, zakenman, de rechtbank in zijn pocket door geld onder tafel toe te steken) mij telkens voor allerlei zogenaamde misstanden v.w.b. het bezoekrecht aanklaagde.
  Ik zag geen andere weg dan “hulp te zoeken ” in mijn geboorteland, NL.
  Ondanks geldige overeenkomsten ( ik had het zorgrecht op MIJN (niet gedefinieerd) adres en mijn juiste naleving daarvan, werd ik door de Centrale Autoriteit aangeklaagd van ontvoering (als moeder !! ) van mijn eigen dochter uit Spanje. Zij eisten terug geleiding van mijn dochter naar Spanje (de sukkels zeiden niet eens waarnaartoe precies dan …). Als ik geen gevolg zou geven aan hun eis zouden zij de terug geleiding af dwingen door een politiemacht op mijn deurmat te sturen. (mijn dochter was toen 3 jaar). Ik heb de dames van de Centrale Autoriteit gewenst dat zij NOOIT kinderen zouden krijgen.
  Inderdaad, de hulp die ik verwachtte en waar ik recht op had werd mij op alle fronten ontzegd (of opzettelijk verkeerd uitgevoerd).
  Gelukkig had in mijn kring iemand die, terwijl ik rock bottom bereikte, nuchter naar uitspraken keek. Zo is (door gebluf van mijn kant) mijn dochter bij mij gebleven. Maar de terreur die op mij was toegepast had zijn sporen achter gelaten.
  Via Tros Vermist kwam ik tijdens een reünie van moeders in dezelfde situatie erachter dat vele van de onder dwang terug geleidde kinderen vermist waren …
  Ja, Ik ben ook naar Hongarije verhuisd.
  Ik stuur je heel veel liefs & kracht.
  Annemieke

Geef een reactie