Justitie

Er is geen excuus voor genocide, femicide, kinderroof, mommycide, roofmoord, Black Magic Art of Fake Law

Noch voor Tennis Court*

https://t.me/gweverstegen/30558
Met in charge bankiers 🏦💉, de local coat of arms, 🏛️🕌🕍🕋 de sheriff 👹🎖️en piraten🏴‍☠️👩🏼‍✈️👨🏻‍🎓🧑🏽‍⚖️🎓

https://t.me/gweverstegen/33216
Volgens jullie wel?!

Roverheidscriminelen dienen zwaar bestraft en direct uit functie.

Civil “servants” zijnde dikbetaalde civil serpents.
👑🐍🐍🐍🐍🐍🐍🏦

Uitvoeringswet (https://maxius.nl/uitvoeringswet-genocideverdrag/hoofdstuk1) genocideverdrag (https://maxius.nl/uitvoeringswet-genocideverdrag/artikel1)
Artikel 1
1 (https://maxius.nl/uitvoeringswet-genocideverdrag/artikel1/lid1). Hoofdstuk I. Strafbepalingen
Artikel 1 1. Hij 🏦🇲🇳☪️🎓👮🏼‍♂️🧑🏽‍⚖️👨🏻‍🎓👩🏼‍✈️🏴‍☠️👑die met het oogmerk een nationale of etnische groep*…, 🔒 20 jaar, vijfde categorie 90000,-.

*Hij die met het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, 👩‍👧‍👧👩‍👧‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦👩‍👧👩🏻‍🦰👩‍🦳 geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen;
leden van de groep doodt, leden van de groep zwaar lichamelijk of geestelijk letsel toebrengt, opzettelijk aan de groep levensomstandigheden oplegt die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht, maatregelen neemt, welke tot doel hebben geboorten binnen de groep te voorkomen, of kinderen van de groep onder dwang overbrengt naar een andere groep, wordt als schuldig aan genocide gestraft met levenslange gevangenisstraf 🔒of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de zesde 780000,- categorie.

2. De samenspanning wordt gestraft gelijk de poging. 3. De uitdrukkingen samenspanning en zwaar lichamelijk letsel hebben in dit artikel dezelfde betekenis als in het Wetboek van Strafrecht . Artikel 2 Met gelijke straf, als gesteld op de in het voorgaande artikel bedoelde feiten, wordt gestraft hij die opzettelijk toelaat dat een aan hem ondergeschikte een zodanig feit begaat.
2 (https://maxius.nl/uitvoeringswet-genocideverdrag/artikel5/lid2).
De vervolging vindt ook plaats, indien de verdachte eerst na het begaan van het feit Nederlander wordt.

Chat https://t.me/TrudiVerstegenMamavsMafia
Kanaal https://t.me/gweverstegen