Boeken, onderzoekswerk en dossiers Children’s Defense Force

VALSHEID IN GESCHRIFTE door notabelen inzake Bos en Weidegronden in Galder

Dit stuk is mij ter hand gesteld. Door een dame die hierin jaren verzamel- en onderzoekswerk heeft zitten. Hetgeen ik voortzette. Omdat NIETS IS WAT HET LIJKT. Media wenst (ik weet DURFT) hier niets mee te doen. Zij benaderde talloze media. Niemand hapte. Dus doe ik het maar weer😇. Als een journalist dat al zou willen wordt dit van hogerhand weet ik, geweigerd. De Nederlandse media is in handen van drie grote partijen:
1) De Nederlandse (ONRECHT-)Staat, met in elke top Zionisten, herheidbaar uit de Staatsalmanak en de Adelslijsten gepubliceerd in het Staatsblad, bezig met een ontvolkingsprogrammma met als doel NaZi-Superstaat waarbinnen pedosatanisten uit (Joodse)Kahzarenfamiles als enigen bestaansrecht behouden. Onder de naam NPO, die uiteraard zich als elke oorlog tevoren bezighoudt met Staatspropaganda. Uit de nevenfuncties van de bestuurders blijkt hun Joodse afkomst en “multidisciplinaire” -ook etherreclame/toezichthouding vrijwel alle overheidsinstellingen achtergrond.
2) Familie van Puijenbroek, Zionisten (van Silke’s familie,  ook verantwoordelijken voor alle Nederlandstalige NaZi-p@ropaganda in Nederland en België: DPG (DE PERS GROEP, voormalig TMG (TELEGRAAF MEDIA GROEP- waarmee vm Wegener & VNU) Nu, de pathologisch leugenaarster,  die op bestelling van en met mijn ex-schoonvader Splinter van oude adel, Gemeente Waalwijk  en Jeugdbescherming Brabant (in charge Roel van Gurp*, oude adel Eerste Kamer, PvJ) in house gedetacheerd werd middels Gerard Stoop (oude adel) mijn kids roofde door valse rapportages en laster te schrijven en te liegen namens de huisarts, namens Juzt en namens De Gezinsmanager). Deze tak Van Puijenbroek betreft NaZi-familie in de Tweede Wereldoorlog en ook nu dus weer. Gezellig is anders. Maar ja, wat zouden jullie moeten aannemen van een door deze satanistenfamilie gebroken mama die het hele circus kent? Die bovendien rally’s voor classic- en supercars uitzette over hun landgoed Roovert en Gorp* in Hilvarenbeek….
Ik werkte 8 jaar bij Radio 8FM, Brabantse regionale commerciële zender, welke toen zij werd beïnvloed door CRN en ORN, gecentraliceerd verviel naar zelfsoortig communistisch aangestuurd medium vanaf het moment dat -kort na de instorting van de Tin Towers in Amerika- de ROVERHEID alle etherfrequenties vorderde en vervolgens voor de hoogste bieder aanbood. Rara kabouters dat nu alle media in handen is van dezelfde ultra-elite zionisten… cpoy pasted Rusland ten tijde van metamorfoseren in USSR. En moord van 80 miljoen burgers door Satanistische Bolsjewisten (Kahzaren-Joden)
3) Talpa, Familie John de Mol – Zionist
                                                                      
\
De vragen die gerezen zijn zijn als volgt:
-Waarom werd door notabelen in en rond Breda steeds opnieuw vanaf 1922 valsheid in geschrifte gepleegd?
-Hier in de buurt was een TBC-kliniek. Zijn de zieken en zieke kinderen wel gestorven aan TBC? Was er eenzelfde soort ouder/kindscheiding indertijd? Tijdens de oorlog werden miljoenen ouders van hun kroost gescheiden en kinderen middels vaccinatie door het Rode Kruis vermoord.
-In Moederheil (Valkenhorst) werden bewust moeders van hun babies gescheiden. Een aantal voor adoptie, een aantal verdwenen.
-Waarom zijn hier ondergrondse ruimten met luchtpijpen?
-Waarom is hier een groot ondergronds vierkant te zien op de kaart, middenin het bos?
-Waarom kwamen hier in de oorlog en erna Duitse èn Nederlandse topstukken (ook van het leger)samen? -Wat heeft de Klokkenberg hiermee van doen?
-Waarom pleegde een van de grondeigenaren zelfmoord en was dit wel zo?
-Wat heeft het Nederlands Indië-verleden van de heer Badon-Ghijben en hiermee van doen?
-Een van de kasteelvrouwen alhier was beschermvrouwe van de Kinderbescherming. Dat deze vanuit satanische families werd gesticht is na onderzoek kraakhelder geworden.
-Er is sprake geweest van court fixing -toen en nu- door rechters en notabelen betrokken ten gunste van elkaar en Badon Ghijben, die tevens een chalet bezit in Davos. Waar ook new World Order beklonken werd onder de afleidingsmanoeuvre World Economic Forum. Forum zegt in dezen al voldoende.
-Een oudere dame Trudy van der Laan-Smits van Waesberghe vertrouwde mij (voor de camera) toe dat dezelfde rechters en advocaten als in dezen betrokken ervoor zorgden dat zij van haar zoons onthouden werd omdat zij getrouwd was met een lid van Oude Adel, de Van Waesberghens. Die zelf notabene geen kinderen kon krijgen zoals waarvan in veel Kahzahrenfamilies. Feitelijk werd zij extreem misbruikt: al baarmoeder.
– Datzelfde misbruikt zijn als baarmoeder, weliswaar met drie echte bloedverwant van elkaar kinderen maak ik mee. Al zes jaar. List, bedrog, omkoping, terreur, van de radar laten verdwijnen, broodroof, kinderroof, moedervernedering en -vernietiging. In elk denkbaar opzicht. Door dezelfde families in Brabant als Trudy indertijd.
-Welke rol speelt D66 in dezen? D66 is opgericht door bankierszoon Van Mierlo van de Van Mierlo Bank uit Breda. Advocate Loes Stam (d66) handelde bewust in mijn nadeel terwijl zij mijn advocate was. Zo ook Peter Konijnenburg die eveneens in Vught woont, voor wie mijn ex-schoonvader nestor was. Laatstgenoemde bewerkstelligde om mijn ex-schoonvader in diens zoon sadisme te steunen, dat ik geen rechtshulp kreeg van de vriend die dat beloofd had – Daniel Frankenhuis. De Rabobank liet zijn zakelijk rekening courant stopzetten om hem extra te benadrukken dat ik toch echt van rechtshulp onthouden diende. Waardoor mij duidelijk werd dat niet alle elite sadistisch satanisch zijn doch onder extreem druk worden gezet. Truus Schouten heeft extreem nare ervaringen met Bankmedewerkers en -directeuren. Datzelfde geldt voor mij. Ik werd thuis door een vrouw van hebi gemolesteerd na aantonen fraude door haar man en mijn ex, mij worden stukken geweigerd sinds 2017 welke mijn woonrecht hadden kunnen behouden en recht op alimentatie zouden garanderen. Lodewijk van de Mortel, Burgemeester van Vught
-Trudy Smits-Van der Laan-Van Waesberge’s nichtje Eugenie werd geadopteerd, haar natuurlijke ouders mochten haar niet opvoeden. Feitelijk werd zij geroofd van haar natuurlijke ouders.
-Zijn rechters en notabelen er slechts voor elkaars (Kahazeren-)families te bevoordelen? En anderen te  benadelen en leeg te sjezen middels stelselmatig niet loge-leden van elk recht onthouden en hun meest dierbaren te laten beroven?
Onze bevindingen zijn overtuigend in deze. Steeds dezelfde families komen terug in het spreken van onrecht en bevoordelen van in ons geval elkaar, vaders en/of oude adel.
Aan jullie het eigen oordeel hierover te maken. Vijf jaar lang van elk recht onthouden worden bracht mij tot onderzoek van de plekken waar ik rally’s uitzette, waar ik beelden en kastelen aantrof. Ik achterhaalde de geschiedenis, relaties en familiebanden, naast de old boys clubs van diegenen die zowel Trudy (82) al mij, Trudi, twee mama’s van elk recht onthielden.
Ik zat vijf jaar lang geen seconde stil. Ik werd psychisch gemarteld en met mijn moederschap klemgezet in elk denkbaar opzicht en tegelijkertijd getreiterd, gestalkt en onderhuids kapotgemaakt. Mijn zeer breed georiënteerde belangstelling, werk, connecties, literatuur, input die velen mij toevertrouwden, mijn liefde voor recht, geschiedenis, kinderen en verleden bracht mij tot verbinding met velen. Ook kon ik connecties leggen tussen de informatie die ik kreeg, de mensen die ik ontmoette en dat wat ik vijf jaar meemaakte. Steeds opnieuw een dolk in je nek krijgen met een beschikking in het voordeel van mijn belagers maakte hel op aarde. Toch zocht ik verder. Mijn kinderen. Ik ben en was de allerliefste en beste mama. En zal dat altijd blijven. Al mocht men mij van het leven beroven. Dan zijn de daders in elk geval helder voor iedereen inclusief mijn kinderen en hun kinderen.
Ik kwam erachter dat Jeugdzorg als institutie opgericht is om kinderen van hun ouders te scheiden, zowel in moederhuizen als in jeugdzorginstellingen. Ten gunste van elite. Als verdienmodel. Als gedoogde kinderroof. En erger. Ten behoeve van kindofferen aan Moloch. Als overheersing van het volk en chantagemiddel. Men ziet ons als derderangs burgers. Als gebruiksvoorwerp. Als Goyim. Als VEE. En (machts-)misbruiksvoorwerp.
Aangiften tegen ambtenaren en caballeden worden standaard geseponeerd. Rechtspraak is theater, althans zo blijkt het voor moeders en kinderen. Niet vreemd: Truus Schouten blijk door de Dominee, de politie-agent, leden van de vrijwillige brandweer, de burgemeester, een Rabobankchef en leerkrachten te zijn verkracht. Kinderen zijn net als moeders die hen willen beschermen VOGELVRIJ in dit land. Mij werd aangifte geweigerd over 181 strafbare feiten tegen mij gepleegd.
Onrecht en ongelijkheid qua recht -direct te relateren naar onze grondwet en mensenrechten dien een HALT aangeroepen. Elke input en bevinding is wenselijk ter verduidelijking. Met als kern: waarom is hier valsheid in geschrifte gepleegd? Trudi Verstegen Children’s Defense Force www.trudiverstegen.nl