MEINEED Silke van Puijenbroek👸🏻 (Jeugdzorg, WMO) familie DPG media, -DPG, -Mediahuis, -Telegraaf, alles voormalig Wegener Groep & VNU), NRC, Trouw, Brabants Dagblad, De Gelderlander, De Stentor, BN de Stem, e.v.a. waaronder LAREB. Silke, Silk-route.  Boven de burgemeester als zijdeweefster*(onderin deze post).

OPENBARE AANKLACHT SILKE VAN PUIJENBROEK:

Geluidsbestand "Meineed Silke van Puijenbroek" en de missie van haar familie: massamoord. Zoals deze van alle koningskinderen tot NaZi's geïnaugureerd en licensend to kill werden en pathologisch te kunnen liegen om hun "koninkrijk kome" voor alleen henzelf te realiseren. Ons als slaven te kunnen blijven domineren en nu depopuleren.
nb, DPG Mediahuis nam Wegener(v.m.VNU/NDU) over, waarvoor ik acht jaar werkte (Radio 8FM). 

In casu Lareb: in charge van wegpoetsen bijwerkingen en doden door vaccins bij Lareb: Eugène Van Puijenbroek. Ik verspreek mij even: Opa van mijn kleinkinderen moet zijn opa van mijn kinderen (Niek Splinter); mensenrechtenschendingen ipv mensenrechten. Mijn ex-schoonvader is tien keer erger dan Scrooge.

Zie àlle media MEDIAHUIS/DPG. Inmiddels is vrijwel àlle geschreven media van de Van Puijenbroeks, de familie van het kind dat mijn kinderen stal door mijneed te plegen en court fixing, foltering en roofmoord te orchestreren.

Silke van Puijenbroek linksonder. VLNR: ex-schoonvader, (rozenkruiser, Rotarian, v.m. DGA Sealskin, v.m. bestuursvoorzitter Rabobank de Langstraat, bestuurder Hospice Waalwijk, fusies Rabobank, St Nicolaasziekenhuis en Mariaziekenhuis, verdeling en ruilverkaveling gronden rondom huidige A59 loc. Waalwijk. Handelend met voorkennis inzake depopulatieprogramma 2020-2030 en hoofdverantwoordelijke van gijzeling van mijn kinderen en mij en de laatste zes jaar marteling naast support geven aan psychopathisch gedrag van zijn zoon Ed Splinter, ex. Sadist, narcist, bipolair door misbruik) Gerard Stoop, (oude adel, jeugdzorgmaffiamanager JBB), Wilbert Menten, (oude adel, jeugdzorgmaffiamanager JBB). Stefan van Ardenne, meervoudig liegende, mij bedreigende gezinsvoogd), Silke van Puijenbroek,(liegende gezinsvoogd) Giovanni Tamo (liegende gezinsvoogd i.c. 9(!) meervoudig gegrond verklaarde klachten -door eigen klachtencommissie JBB na tweemaal interventie ombudsman) en zijn huwelijk-foto rechtsonder). Mama's en echte vrouwen moeten EXIT. Volgens NaZi-programma; voorkeursbehandeling van loge-leden en transgenderpromotie.

Geloof NIET LANGER IN STAATS/NAZIPROPAGANDA die evenals de liegende, manipulerende, over lijken gaande Silke van Puijenbroek die mijn kids ter faveure, op bestelling van mijn ex-schoonvader Niek Splinter, Rabobank en de Jeugdzorgmaffia stal, jullie onafgebroken voorliegt, misleidt, valselijk dirigeert, angst aanjaagt, jullie de DOOD injaagt!

Geloof niet langer in de boulevardpers en andere propaganda van haar familie (zie en detail uitgelegd in dit bericht met welke motivatie en het gevaar VOOR JULLIE ALLEMAAL!).

Zie voor dit Engelse geluidsfragment ter illustratie verder naar beneden: foto's Patricia Dorothea.

Trudi moet van Silke (monddood want zij mag geen recht op leven hebben) als wèl echte mama en mag jullie bovendien NIET WAARSCHUWEN VOOR MASSAMOORD…waar Silke en haar elite-familie drukdoende missie in hebben en grof aan verdienen.

[videopress ctRk9fGH]

… Waaraan al dit WORLD ECONOMIC SCHOREM deelneemt, de mensheid definitief te verwoesten middels ouder/kindscheidingen, vaccinatiedwang met dodelijk GRAPHENEOXIDE en dus MOORD ter zelfverrijking enerzijds en anderzijds JUST FOLLOWING ORDERS, REFUSING TO BE HUMAN: https://www.weforum.org/partners#R . Waaronder dus mijn grootste belagers: Rabobank, Maximus (Augeo, Jeugdzorgmaffia) en CPS/Jeugdzorgmaffia.

Silke:……Il n’y a pas la lumiėre à tous les étages.

[videopress civwHrjL]

Van Puijenbroek – regionale ultra-elite, acteren boven elke wet en zijn publicisten van NaZi–propaganda en volksverlakkerij volgens de wens Bilderberg sinds 1954 (handel met voorkennis is STRAFBAAR!) en Kill Bill Gates. Daarmee zijn zij ook nauw betrokken bij het nationale ontwrichtingssysteem Jeugdzorg. Waardoor ouders van hun kinderen gescheiden worden tot de dood van beide erop volgt en kinderen in pleegzorg en pleeggezinnen gestopt waarbinnen zij gedrogeerd, misbruikt en als verdienmodel gebruikt worden. FOR THE (CHILD) FUCKING MONEY…  Tientallen slachtoffers binnen de jeugdzorg bevestigden mij dit. Evenals Commissie de Winter dat door Jeugdzorg kinderen misbruikt werden en worden vanaf 1945, doch ook al daarvoor. DÓÓR de Jeugdzorgindustrie vanaf DAG 1 van oprichting van tehuizen en weeshuizen en later “Jeugdzorg”: door Kasteelvrouwen.

Oma Truus Verstegen:

Liegebeest en manipulatief bedriegster Silke van Puijenbroek (telg van de Familie van Telegraaf, Mediahuis, TMG, DPG, oftewel zowat alle NaZi-propaganda anno 2020-kijk waar de krant, media die je nu leest eigendom van is; zie onderstaand) haalde Trudi’s kinderen binnen anderhalf uur weg toen zij een medische check up had na onwel worden door een dubbele verdoving bij de tandarts, voor het vervangen van een kroon. Terwijl Madelief in het kinderdagverblijf was en Mart back up had van vrienden. De hele roof was tevoren georchestreerd met behulp van Asociaal Domein (Marjella Bosch, van Gemeente Waalwijk) georchestreerd. Omdat meerdere mensen waaronder Trudi en getuigen van haar bedrog en manipulatie AANGIFTE TEGEN Silke van Puijenbroek hadden gedaan. Weliswaar staat Silke net als Ed wegens het zijn van oude adel en ouders in de vrijmetselarij BOVEN DE WET EN IS DAARMEE (nog) ONSCHENDBAAR. Voor mij zijn Ed en Silke gewoon verwende, nimmer opgevoede omhooggevallen kleuters. Mijn ex was mijn grootste kind. Hij gedraagt zich nog steeds als zodanig. Voor alle benoemde leaders in de World Economic Forum lijst geldt hetzelfde. Misbruikt (anaal verkracht oftewel “verlicht) als kind om gewetenloosheid te ontwikkelen en een license to kill. Om tot het Holy Roman Empire te mogen blijven behoren.

In een wereld waarin alleen gay pedosatanisten mogen blijven leven. Afstammelingen van Cain, Kanaänieten oftewel Kazahrenfamilies, Bolsjezuïsten. Van de Kahn en het Vaticaan.


Van Puijenbroek had in samenspraak met de toen plaatsvervangend huisarts (Romijn) gefixt dat de kinderen ineens naar haar ex werden gebracht terwijl Madelief op de Kinderopvang was en Mart back up had van een van haar vrienden. En LOOG vervolgens namens de huisarts dr. Mouwen

Medisch dossier Trudi huisarts Mouwen
Silke van Puijenbroek loog namens haar huisarts dat hij zich zorgen maakte dat zij haar kinderen niet zou kunnen verzorgen als excuus hen bij haar weg te halen tijdens een korte medische check up.

 

“Silke werd najaar 2017 ineens als jeugdzorgwerker in house gedetacheerd door Gerard Stoop (manager en striptekenaar die eigen verdienmodel had aan JBB met de lay out) en Roel van Gurp (zie onder: vriend van Trudi’s ex-schoonvader)bij WMO Gemeente Waalwijk waar Trudi commissielid ruimte en kandidaat raadslid PvdA was. Na Trudi’s kinderen te hebben geroofd op basis van leugens dat de huisarts zich zorgen zou maken over haar kunnen verzorgen van de kinderen😡.
Om haar extra te terroriseren eiste zij begeleide omgang. Van 12 juni tot haar verjaardag 29 juni zag zij haar kinderen niet. Silke ging namelijk met vakantie en manipuleerde daarna dat de Uithuisplaatsing gerechtvaardigd zou zijn ondanks alle bewijslast dat zij, bevestigd door artsen, specialisten, politici en zorgverlening zelf, de boel had besodemieterd en Trudi’s kinderen op bestelling voor Niek Splinter (vm CEO Rabobank, vm DGA Sealskin, Rotary Waalwijk hoog Freemason) ten faveure van zijn zoon Ed Splinter had geroofd. Silke’s terreur en bedrog werd voortgezet door Stefan van Ardenne onder haar supervisie als Hoofd Veiligheid WMO en vervolgens werd Trudi resp. omgang opgezegd en daarna uit het ouderlijk gezag gezet. Sinds juni 2018 mocht zij haar kinderen niet opvoeden, sinds nov 2019 geen mama meer voor hen zijn. Over haar ex zijn meerdere rapportages van psychopathie bekend. Reden waarom zij in 2016 juist gedwongen werd haar kinderen alleen op te voeden.

Echter Splinters Old Boys Network kan kinderen roven. Door freemasonvrienden; in casu de Van Puijenbroeks…

VOORDAT er een valse UITSPRAAK (Beschikking) lag iz de valse spoeduithuisplaatsing middels court fixing door rechter Jansen (stempelmachine ten gunste van eigen vlees jeugdzorg en vrijmetselaarsvrienden)dezelfde rechter die Trudi juist dwong voor veiligheid te kiezen in 2016 wegens extreem narcistische persoonlijkheidstoornis bij vader en manipulatie door Opa, is zij “huisrechter” bij JBB/Gemeente Waalwijk) over de VALSE UITHUISPLAATSING VAN SILKE lag had VADER I.S.M. GEMEENTE WAALWIJK DE KINDEREN AL VERHUISD NAAR ZIJN WONING!

De gezinshuisarts dr. Tom Mouwen, en bij de kinderen betrokken artsen  mochten niet komen getuigen bij het Hoger Beroep in het Hof in Den Bosch om Silke’s leugens te bevestigen… Rechters blijken op hun knieën te gaan voor bevriende Masons. En ze worden immers door bank/Staat betaald.

Oftewel, Trudi mag haar kinderen nu sinds juni 2018 niet opvoeden dankzij  onafgebroken pathologisch LIEGEN DOOR Silke van Puijenbroek, na  een allergie  op  het  vervangen  van  een  kroon  bij  de  tandarts.

DE PERS DIE JULLIE NU OP TAFEL HEBBEN LIGGEN OF LEZEN OP JULLIE SCHERM IS ZEER WAARSCHIJNLIJK VAN DE NAZI-FAMILIE VAN SILKE. Zoek in google op “eigenaar….van AD, NRC, AUTOWEEK, MARGRIET, TROUW, BRABANTS DAGBLAD, NU.NL, VROUW, TELEGRAAF, LIBELLE, PAROOL, Donald Duck,  etcetera etcetera of wàt je nu ook leest( of hoort (Q-music etcetera) https://www.dpgmedia.nl/over-ons. Dan weet je welke leugens je leest en welke GOAL deze familie heeft: JOU EN MIJ NAAR DE KLOTEN!

Voorts zette Silke haar manipulatie schaamteloos voort: 2018-09-06 Juzt Michiel van Rijsbergen gemanipuleerd door Silke van Puijenbroek om laster over Trudi te noteren

Tevoren had Jeugdzorgwerker Giovanni Tamo de organisatie verlaten (om vervolgens weer door de zijdeur terug te keren; klachtbehandeling is broodje-aap-verhaal en FAKE) wegens meervoudig gegrond verklaarde klachten tegen zijn werkgever JBB. Waaronder liegen voor de rechtbank door de GI, ineens wenselijk achten van diagnostiek bij moeder omdat hij zelf de boel bij elkaar gelogen had, niet vervangen worden terwijl toegezegd en eerste klacht al liep, begeleiding van kids door Prof. dr. van der Vlugt frustreren, nalatigheid vader niet aan afspraken houden, kinderen onthouden van zorg etc. Twee meervoudige klachten tegen Jeugdzorg werden na interventie van de Nationale Ombudsman (die zich naderhand doodleuk ook terugtrok) op 9 punten gegrond verklaard. Jeugdzorg achtte zichzelf namelijk niet verantwoordelijk voor liegen door jeugdzorgwerkers voor de rechtbank. (nee tuurlijk niet, achteraf achterhaalde ik dat het gewoon een systematisch, handelend met voorkennis satanische kinderrooffabriek is van Augeo (Familie de Rijke) i.s.m. Partners voor Jeugd (satanisten van het Rijk).

Silke van Puijenbroek werd na een jaar -kort nadat mijn drie kleinkinderen bij Trudi weggeroofd waren- hoofd WMO Waalwijk. Ze is ingerukt als telg van de 2020-2030-familie Van Puijenbroek ten gunste van Rabo die dezelfde globaliseringsgoal heeft. En natuurlijk om Trudi te breken.

Zomer 2020 werd Trudi na in juli gegroomd, bestolen en valselijk belasterd door Wees de Weerstand opnieuw gesmaald. Door -jawel- PERS VAN DE VAN PUIJENBROEKS. In casu door laster in Brabants Dagblad uit hoofde van journalist Michel Koster. Trudi’s Facebookpagina’s PvdA waren gewist om reden dat zij geen corruptie mag aantonen en omdat zij weet heeft van de feitelijke medewerking door PvdA aan verarming en ontvolking inzake New World Order.

Trudi heeft altijd voor mensenrechten geknokt. Zij kwam altijd op voor de underdog. Dat mag niet. Daarom moest zij exit bij PvdA Waalwijk en nu dood omdat zij teveel weet en alle valse lijnen kent binnen de “Jeugdzorg” opgericht ter faciliteren van kindermisbruik, kindoffers, kinderroof, kindermoord middels vaccinaties en Geboorte Trust-Roof. Sinds dag 1. Het haar onderhuids martelen kent geen illegitieme grens. Er zijn 195 strafbare feiten gepleegd tegen haar, haar kinderen en naasten. Zij werd naar van haar huis, recht op inkomen, boedel en privébezittingen ontnomen en in de vrieskoude op 1-2-2021 op straat gezet. Tegelijkertijd leggen de freemason0maffiavrienden onafgebroken valse beslagen op gelden opdat zij niet zal kunnen overleven.

[videopress 6qOhIXim]

(Hobby van onze World Economic Schorem-leaders...Kinderverkrachting en offers)

Oftewel Trudi mag haar kinderen niet zien opgroeien, geen mama zijn en heeft geen recht op basisbehoeften op basis van bedrog en terreur omdat zij voor haar kinderen een veilige toekomst wenst, voor eerlijkheid staat en mensenrechten hoog in het vaandel had en heeft staan. En haar kiezers (sinds 2014 kandidaat-raadslid PvdA) niet voor gek wilde houden en hen wil beschermen voor ouder-kindscheiding en volkerenmoord, als zodanig gepland: “Arbeit macht Frei” is feit, kwam zij achter.”

Dit schreef ik eerder de dag na de publicatie van de nep-journalist van Brabants Dagblad, uiteraard DPG/Mediahuis:

We leven in onwerkelijke terreur. Binnen een samenleving waarbinnen mensenrechten niet gerespecteerd worden. In een NAZI-Superstaat in wording dankzij de afgelopen decennia geglobaliseerde GECENSUREERDE PERS als uitvoeringsbeleid PROGRAMMA 2020-2030. Met deze gecensureerde pers wordt opnieuw mijn dochter een valse trap na gegeven.

Er is al vijf jaar lang sprake van poging tot doodslag en onafgebroken karaktermoord middels smaad, laster, smaadschrift van mijn dochter Trudi Verstegen. Onder leiding van haar schoonvader Niek Splinter die met behulp van zijn vrijmetselaarsvrienden haar kinderen afnam, uit het gezag liet zetten en al vijf jaar zijn corruptie inzet Trudi op straat te zetten uit ultieme wens van zijn zoon: haar destructie. Om haar vervolgens in een razzia uit haar huis te laten boren door zijn vrienden en tenslotte haar boedel, persoonlijke bezittingen, dossiers en zelfs huisdieren te laten vervreemden door haar ex-man, Danny Nuberg en de koper, een stroman.

Trudi werd gisteren gesmaald door alweer een journalist die leugens schrijft ondanks dat hij de waarheid vernomen heeft van mensen uit Trudi’s netwerk en van Trudi zelf: Michel Koster van Brabants Dagblad. Overigens gaf hij naar Trudi en haar bekende getuigen aan haar al lange tijd te volgen, waardoor hij van alle corruptie, mensenrechtenschendingen en terreur tegen Trudi als moeder en mens op de hoogte is. Desalniettemin werkt hij mee aan haar ondergang. Als mens. Handelend met voorkennis.

Deze regionale krant is zoals vrijwel alle Nederlandstalige kranten onderdeel van Mediahuis van Familie Van Puijenbroek (Silke van Puijenbroek werd eind 2017 (na twee  op NEGEN PUNTEN GEGROND VERKLAARDE KLACHTEN TEGEN JEUGDZORG, ingediend door fractievoorzitter Luuk Ottens, tevens hoofd stadsbestuur Gemeente ‘s-Hertogenbosch (die naast van corruptie door Jeugdbescherming Brabant tevens getuige was van fraude en gijzeling en onafgebroken terreur plus stalking door Niek Splinter, haar schoonvader en haar ex-man Ed Splinter) in house gedetacheerd bij WMO Waalwijk. Om  een jaar later, net nadat zij Trudi’s kinderen door notabene haar ex-man over wie meerdere rapportages bekend zijn van persoonsstoornissen en reden was waarom zij in maart 2016 gewonnen werd voor de veiligheid van mijn drie kleinkinderen Nikki, Mart en Madelief te kiezen,  gepromoveerd tot hoofd veiligheid (!!!!) WMO Waalwijk. https://nl.linkedin.com/in/silke-van-puijenbroek-aa768480) om Mart en Madelief bij Trudi als mama weg te halen door te liegen en bedriegen namens huisarts Tom Mouwen.

Trudi initieerde elke sport, elke activiteit voor haar kinderen. Hockey, voetbal, tennis, pianoles. En detail werd elke routine en elk kunnen verzorgen van mijn drie kleinkinderen onmogelijk gemaakt. Ook haar piano werd in februari, net als al haar persoonlijke bezittingen, kanaries, (onderzoek)dossiers, dossiers van de 51 rechtszaken die zij moest voeren plus boedel vervreemd. Door satanisten. In samenspraak met politie de Langstraat en Gemeente Waalwijk. Feitelijk pleegde Gemeente Waalwijk, Justitie in Breda in samenspraak met bloedbroeders bij Freemasonry en Rotary sinds 2016 onafgebroken pogingen tot doodslag van mijn dochter en enig kind Trudi.
Saskia Gijsman, coach Actief Zorg. Bevestigt liegen door Van Puijenbroek over haar lasterrapportage 9-12-2017, toen Gerard Stoop (oude adel, striptekenaar met eigen verdienmodel -lay out door belastinggelden betaal drukwerk aan zijn organisatie JBB waar hij vestigingsmanager was).
Zij werd vervolgens door Marjella Bosch (voorzitter tennisclub RBW)  in samenspraak met Silke Van Puijenbroek (van regionale elitefamilie verantwoordelijk voor 90% van alle NaZi-propaganda in Nederland) gedeprimeerd en haar hulpverlening werd acuut stopgezet. Silke van Puijenbroek en Marjella Bosch (middels haar machtspositie pestte ze Trudi m.b.v. Gemeente Waalwijk -waar ook de burgemeester en de griffier tennissen- weg bij de naastgelegen club). Marjella Bosch WMO die in dezelfde ruimte zit als Silke (toen JBB, nu hoofd WMO -inkoopbepalend, kinderen en ouders naaiend) binnen Gemeente Waalwijk en beide als goal hebben: kinderroof en destructie van moeders ten faveure van de (opgericht door kasteelvouwen en andere pedosatanisten) satanistenmaffia Jeugdzorg. Sinds dag 1 werden inkomsten van Ed Splinter weggepoetst met behulp van zijn vader die Trudi al financieel-economisch gijzelde vanaf de geboorte van haar oudste met behulp van de Rabobank en andere vrijmetselaarsvrienden. Om haar moedwillig te kunnen breken.

Doc 21 Jun 2018, Opa Frans

Dit gebeurde in opdracht van Deep State ná meervoudig gegrond verklaarde klachten tegen JBB die Luuk Ottens (fractievoorzitter PvdA) namens haar indiende op ZIJN ADVIES na liegen, manipulatie en nalatigheid door JBB (Jeugdbescherming Brabant). Dit in samenspraak met manager van oude adel Gerard Stoop en het notabelennetwerk in Waalwijk. Ná pluriform HERHAALD LIEGEN door Silkes voorganger Giovanni Tamo). Dus mag ik, dankzij Silke van Puijenbroek die, -net als mijn ex Ed als freemasonkind spoiled rotten opgevoed en bovenwettelijk mag handelen– GEEN MOEDER MEER ZIJN!

En werd de heer mr. Max van Lieshout (die tenders levert aan de Nederlandse Staat samen met Silke’s neef notabene Zwier van Puijenbroek (!) geïntimideerd en bedreigd met “de zwarte lijst” en mochten zij geen tenders meer leveren aan de Nederlandse Staat (Equipment voor leger en politie)….

Gewoon… omdat mijn ex, Ed Splinter, mij, en ik sta daar nog steeds voor en zal geen haar wijken: TOPMAMA van Nikki, Mart en Madelief, uit sadisme het leven niet gunt, wordt half Nederland gemobiliseerd om mij en mijn relaties en vrienden te intimideren teneinde mij te laten bezwijken. Zichzelf en elkaar in de nesten werken om mij tot zelfmoord te forceren door intussen -februari 2022 196 strafbare feiten te hebben gepleegd, 32 relaties en vrienden te hebben benadeeld, tientallen fascistische trollen, controlled opposition en andere terreur op mij afgestuurd te hebben. Waarover ik GEEN AANGIFTE mag doen. Silke is in charge immers…als telg van een van de grootste NaZi-mediamagnaten van het depopulatieprogramma 2020-2030.

Van Puijenbroek. Media/textielfamilie. Ook zij kunnen hun Erfrechtelijke Geboorte Trust aanvaarden i.p.v. in Geboorte Trust Roof (herhaling van massamoord handelend met voorkennis, just following orders van bovenaf – zie hieronder Bill Gates) bij anderen te blijven volharden. ps, Silke: ik heb niet om mij benadelen, over mij te liegen en bedriegen en het ontnemen van mijn meest dierbaren gevraagd. Jij wel om mijn verdediging te verduidelijken van welk ABSURD MACHTSMISBRUIK hier sprake is! Ter verduidelijking:

https://youtu.be/dSCLmTNwwNI

Oud-marine Officier Max van Lieshout werd onthouden van tenders aan de Nederlandse Staat (leveranties aan het leger) omdat hij mij hielp met het indienen van een medisch tuchtrechtelijke klacht over Orthopedagoge Ingrid Merkelbach die meeging met de cas-betaling en vervolgens leugens van Ed Splinter. Alles in mijn zaak dient in de DOOFPOT ondanks alles aangetoond als terreur, misdaad, manipulatie en bedrog in mijn zaak inzake de kinderen, huis, bestaansrecht.

REAL DATA:
vaccine-death-report

 

 

 

 

 

 

Ik werkte 8 jaar in de media, bij de Radio, Radio 8FM. Commerciële regionale radio in Brabant. Kort na 9/11 werden alle radiozenders ineens door de overheid gestolen en geveild. De hoogste bieders, Sja- hoezo vrije media…. WIE BETAALT DIE BEPAALT! En dus verdwenen de echte radiozenders van het toneel. In beginsel werden zij opgeslokt middels lokkertjes: ANP-nieuws (abonnement op ANP (Algemeen Nederlands Propaganda Nieuws; oftewel FAKE NEWS). CRN (Commerciele Radio Nederland) en ORN (Omroep Reclame Nederland) namen alle grote adverteerders over. “Grote jongens” als Mandemakers en Van Mossel adverteerden landelijk i.p.v. regionaal waardoor ik inleverde in omzet; gezien ik sales executive was en topscoorder, deels op provisiebasis. Vrijwel alle ECHTE radiostations failleerden uiteindelijk en werden steeds verder klemgezet en overgenomen door elitevrienden in de top. Die vervolgens Corona-propaganda, zijnde NaZi-propaganda spuien. Zoals dus dit soort shit van K3. Sorry, ik heb daar geen andere woorden voor. Zeker niet gezien ikzelf compleet belogen, bedrogen, en van mijn bestaansrecht en ziel ontnomen ben, door/met behulp van deze familie.

 

Dus ja, horen liegen en gedicteerd worden te liegen maakt liegen. Door de familie van de krant Telegraaf was NaZi-krant in de oorlog en heeft nadien zowat alle pers overgenomen in de lijn van globalisme en enslavery & depopulation program wereldwijd: https://youtu.be/Vz5UcJ4pigU

Elke familie die fout was kán in vrede en liefde metamorfosen. Ook zíj́ kunnen hun Geboorte Trust activeren. In plaats van in Trust Roof van derden, waaronder van mij, Trudi Verstegen te doen! Oftewel hun trust activeren in plaats van massamoord uit te voeren volgens -ook hen opgelegde-planning.
Ik zette Culinaire Rally’s uit voor Classic- & Supercars onder andere door Landgoed Roovert en Gurp voor het bedrijf van mijn ex. HaVep – Van Puijenbroek leverde dus aan defensie. Simpele actie om Max van Lieshout van tenders te onthouden.

 

Bij HaVeP verbranden ze hout. Biomassa. Hiervoor worden idioot veel bomen in Nederlandse bossen -hetgeen open plekken in bossen veroorzaakt-gekapt. Kletskoek van de bovenste plank natuurlijk om groen te kappen en te verbranden. Dit gebeurde de laatste jaren veelvuldig en op meerdere plaatsen. Dit terwijl we al lang op waterstof machines kunnen laten draaien en met electromagnetische energie, gratis NIET VERVUILENDE GRATIS ENERGIE kunnen wekken.                 Ik vernam dat de ovens van HaVeP en die in Geertruidenberg als verbrandingsovens moeten fungeren. Als dit noodzakelijk zou zijn voor lijkverbranding. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Aalburg/77465/77465_1.html . En ja, ik hoop dat ik het mis heb. Helaas is dat zelden zo. Naast tientallen bezorgde ouders als informatiebron, omdat ik de geschiedenis aan het heden kan koppelen gezien mijn ouders beide de Tweede Werreldoorlog meemaakten en mij hier veel over vertelden. Evenals gedragingen van  mensen uit de geschiedenis gelijkenis vertonen met deze van hun nazaten die over lijken moesten gaan. JUST FOLLOWING ORDERS…REFUSING TO BE HUMAN. Hetgeen ik dus meemaak dankzij de opa van mijn kinderen, net als de Van Puijenbroeks, FREEMASON. Als men al bereid is zelf familie de dood in te jagen (mij) en te benadelen Max van Lieshout en zijn zakenpartner Zwier van Puijenbroek (neef Silke) van tenders aan de Nederlandse Staat onthouden gewoon OM MIJ TE BREKEN. Dan WEET ik was FACT is. ps,  ik heb de info over de Amercentrtale in Geertruidenberg als verbrandingsoven vanuit iemand die daar werkt. Het overheidsstuk(publicatie uit 2018) onderstreept zijn uiting. Hopelijk weten echte mensen zoals mijn informant MOED te verzamelen en de gang van zaken bij alle werknemers aan het licht te brengen.


Lees deze links, dan zie je hoe de lijnen FEITELIJK liggen inzake de zaak Splinter-Verstegen. En dat mijn dochter DAADWERKELIJK knokt, -in beginsel voor haar leven en sinds openbaar gaan nadat niets anders meer mogelijk was- voor jullie allemaal in haar uppie als mama tegen de maffia.

1) https://derijkstebelgen.be/nieuws/nederlandse-familie-puijenbroeck-neemt-16-procent-mediahuis

2) https://www.businessinsider.nl/mediahuis-en-familie-van-puijenbroek-hebben-al-meer-dan-de-helft-van-de-aandelen-van-tmg-handen-bod-voor-overname-op-handen/

3) https://www.tijd.be/ondernemen/media-marketing/fiscus-verslaat-nederlandse-aandeelhouder-mediahuis/10047025.html

4) https://www.hpdetijd.nl/2017-06-04/mysterieuze-familie-achter-de-telegraaf/

5) https://www.lc.nl/friesland/Van-familiebedrijf-tot-miljardenconcern-wat-weten-we-van-het-Vlaamse-Mediahuis-25995890.html

6) https://derijkstebelgen.be/nieuws/bill-gates-legt-65-miljoen-op-tafel-voor-luxe-stoeterij-in-retie

7) https://www.quotenet.nl/zakelijk/a218241/bill-gates-koopt-belgische-paardenstoeterij-van-van-puijenbroek-telg-218241/

8. https://www.eurodressage.com/2018/11/09/rob-van-puijenbroek-sells-de-begijnhoeve-bill-gates

9) https://www.pinterest.jp/pin/507006870521686541/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id=%7B%7Bdefault.session%7D%7D&amp_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.jp%2Famp%2Fpin%2F507006870521686541%2F&amp_expand=true

10) https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-overig/rob-van-puijenbroek-en-tommie-visser-vinden-locatie-voor-begijnhoeve-2-0/

11) https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181026_03877566

12) https://www.ewmagazine.nl/economie/article/2015/05/vermogende-families-de-stille-financiers-van-het-bedrijfsleven-1764999W/

De links zijn appeltje-eitje te leggen. Zeker ook met de bank. Haar ex-schoonvader kocht bij Van Lanschot ook al eens een lening van haar ex voor de helft af en de Gouden Handdruk oftewel stamrecht die zij daar toevertrouwd had voor de studie van haar kinderen/enige pensioenvoorziening. Ed kon deze buitenom haar weten investeren in zijn uitspattingen; zijn vader deadviseerde haar pensioen op te bouwen…. Welke voorkennis van zaken…? Zeker als je weet dat zij weten wat op het programma staat!

En uiteraard belastingvrij. Freemasons en hun Nationaal Zionistische opdrachtgevers staan boven elke wet. In het verwoesten van moeders. Waaronder mijn dochter.

Als Trudi op straat wordt gegooid nadat zij vijf jaar hel overleefde, www.trudiverstegen.nl opkomend voor alle kinderen waaronder de hare www.childrensdefenseforce.com weten jullie wie de criminelen zijn. Dezelfden die meewerken aan het vervolledigen van totalitair fascisme.

Het allerzwakste en meest zieke wat je kan doen is een moeder van haar kinderen scheiden. Al helemaal op basis van jereinst bedrog😡

Silke, ik las dat jij moeder ben geworden. Van harte gefeliciteerd. Kan jij je VOORSTELLEN hoe het is om MIJ te zijn?! Zo ja: zorg ervoor dat je eerlijk bent en breng mijn kids terug. Zo nee: jouw zoon zal weten hoe zijn mama was, net als de mijne. Het gaat erom, Silke: WAT gun je jouw kinderen? Echt mogen zijn of misbruikt om te misbruiken? Elke mama heeft die keuze. Ook jij. Heel the World. Make it a better Place. ps, Bill Gates LIEGT DAT IE BARST. Als je wil weten wat zoal ben je welkom op de koffie. Je hebt mijn nummer . Half Nederland kent dat inmiddels dankzij o.a. jou en ik werd en wordt 24/7 getapt… ik ben niet gek; degenen die mij aftappen unamiem 😉

Ps, elke hulp is welkom mijn dochter te ondersteunen en helpen overleven. Mensen met het hart op de juiste plek en met lef. www.trudiverstegen.nl en www.childrensdefenseforce.com.

Oma Truus.

Medisch dossier huisarts dr. Mouwen
Episode uit mijn medisch dossier: Silke startte op 9 december met een lasterrapportage na een een op een gesprekje op school met Madelief waarna ze aantoonbaar loog doch uit sadisme de rapportage rond liet zenden. A girl on a Mission…: na gegrond verklaarde klachten tegen haar baas Jeugbescherming Brabant waaronder LIEGEN VOOR DE RECHTBANK DOOR DE GEZINSVOOGD, NALATIGHEID inzake VADER NIET HOUDEN AAN AFSPRAKEN en INEENS VERZINNEN WENSELIJKHEID DIAGNOSTIEK BIJ MOEDER (op 9 punten werd ik in het gelijk gesteld in m meervoudige klachtenprocedures). Missie: KIDS WEGHALEN en MOEDER TOT WANHOOP EN UITPUTTING BRENGEN. Dus liegt mevrouw gewoon namens de huisarts…. Zorgen situatie kinderen betreft terreur door ex, zijn vader en diens notabelen-netwerk TEGEN mij als moeder waardoor ik doelbewust KLEMGEZET werd. Daarnaast sprak mijn huisarts over een gezin dat naar Engeland gevlucht was voor Jeugdzorg en sprak hij van een roofbeleid door WMO.
Medisch dossier Trudi huisarts Mouwen
Episode uit mijn medisch dossier: Mevrouw van Puijenbroek, in house gedetacheerd bij WMO Waalwijk om het terreurbeleid -we-pakken-Trudi-haar-kids-af want gegrond verklaarde klachten en opa freemason, net als de Van Puijenbroeks en staan dus BOVEN DE WET. Liegend namens mijn huisarts en de neuroloog. Onafgebroken was ze bezig mij als moeder te breken. In overleg met Gerard Stoop en Roel Van Gurp. Inmiddels is mevrouw gepromoveerd: “Hoofdspecialist Veligheid en Zorg”. Meer duidelijk kunnen wij de georganiseerde terreur middels armoede industrie en de georchestreerde Jeugdzorgterreur (sinds 2014 werden 700000 kinderen bij hun ouders weggehaald als belangrijkste peiler en ontvolkingstool van Bilderbergplan 2020-2030) We houden razzia’s kinderen roven. (ja, mijn frustratie is leesbaar en TERECHT). Ik heb Silke niet gevraagd mijn leven te komen verwoesten just following & giving orders….En leugens, intimidatie, discriminatie en valse court fixing met rechters (vrienden en dienders van de familie) zijn MOORDEND geweest. Mijn leven is DANKZIJ DE LIEGFABRIEK en partijdigheid voor een Mason tot een hel op aarde verworden. Mijn kinderen werden doelbewust van mijn vervreemd. Echt Silke: wie een kuil graaft voor een ander. De wijze waarop JIJ ACHTERBAKS EN HANDELEND MET VOORKENNIS UIT SADISME met mij en de kids bent omgegaan mag van mij eeuwig beschreven blijven. Vrouwen die andere vrouwen naaien zijn de allerergste.
Silke Linkedin
Silke kwam, zag en overwon. Met één missie: BREEK TRUDI DOOR HAAR KIDS TE ROVEN in opdracht van haar bazen Gerard Stoop en Roel van Gurp (vriend ex-schoonvader, bestuurder Partners voor Jeugd, Eerste Kamerlid Groen Links, vm. directeur Jeugdzorg Eindhoven, directeur Cassade Woningstichting Waalwijk). Feitelijk staat zij als telg van de Van Puijenbroeks BOVEN hen. Althans binnen het (UN)Holy Child Fucking Roman Empire… vrijmetselaren, gesodemieter en de meest vreselijke zondaren…

[videopress DQshuUld]

Waalwijk sucks. Letterlijk en figuurlijk…

Aan alle CIVIL SERVANTS die zich gedragen als SERPENTS SERVANTS: bovenstaande staat jullie te wachten nadat je alle kinderen van hun ouders hebt gescheiden, iedereen tot een RNA-prik hebt gepusht waaraan hij of zij zal komen overlijden….

Dit zijn jullie: een stelletje idioten, meelopend met en geloven in pathologische liegfabrieken als die van Silke… Just following orders, refusing to be human, not able to think. Je eigen doodsvonnis tekenend!

[videopress mFVBTOdp]

Just Following insane orders. refusing to be human… THINK, GOD DAMNED! You are NOT NOR WILL BE one of the survivors in their SATANIC KINGDOM TO COME. You are just being USED!

Hedendaagse staatspropaganda, Staatsdoctrine, NaZi-propaganda door de Van Puijenbroeks (DPG/MEDIAHUIS), steeds aangevuld:

Q-MUSIC: NAZI-PROPAGANDA

 

Toeval…? Silke en Charlene, de dochter van Freddy Heineken lijken meer op elkaar dan de broertjes De Boer… In mijn case bestond noch bestaat “toeval”. Daarom kom ik nog es terug met de eerste keer dat ik na jarenlange terreur (naar blijkt achteraf unaniem bank-Staatsterreur) voor het eerst (zomer 2018) tegengas gaf op Facebook tegen de topflippers die aan georganiseerde misdaad doen:

https://youtu.be/WznHhHjzy5c

Met het massamoordprogramma wordt doodleuk gespot…. oma’s gaan voorop.

Beste 🤐🤐🤐🤐,(Silke)

Gisteren mocht ik dit schrijven ontvangen. Waarvan akte. Ik neem het ter kennisname aan.

Corruptie lijkt in Brabant organisatorisch te worden gecensureerd. Ik zal je verduidelijken waarom:

Heb jij ZWARTBOEK JBB gelezen? Alles hierin onderstreept dezelfde gang van zaken welke ook de kids en ik meemaakten. Dankzij jouw 🤐🤐🤐🤐, (baas Gerard Stoop) wie eerder vanuit Roosendaal naar Tilburg verkaste. Om “moverende redenen”. Extremer nog, een compleet notabelennetwerk gaf support aan het toestaan respectievelijk creëren van onveiligheid en het onmogelijk maken van moeder zijn in samenspraak met Gemeente Waalwijk, waar 🤐  (Silke) in-house gedetacheerd zit bij WMO. Waar ik te horen kreeg dat 🤐🤐🤐🤐🤐 de coördinator was van UHP. IK BEN NIET GEK. Al willen jullie dat dat zo lijkt.

De Rechtbank gelooft in de leugens van jouw “gecertificeerde Instelling” JBB. Wat hier dan ook onder moge worden verstaan. Zij heeft een rechtstreekse lijn en gaat voorbij aan gegrond verklaarde klachten. Ik weet dat jij deze niet eens gelezen hebt, gezien je met oogkleppen op als een monster het welzijn en welbevinden van mijn drie kinderen verder in het gedrang hielp. Laat staan dat je de door jouw organisatie bewerkstelligde schade erkende of herstelde. 

Weet jij dat het doen van aangiften werd gedemotiveerd? Weet jij dat aangiften tot drie keer toe werden geweigerd? Sure you did. Pas na interventie van de ombudsman werd proces verbaal opgemaakt. Zonder inhoudelijke afgiften. Ondanks helder opgestelde argumentatie en getuigenverklaringen van derden, met het aantonen van machtsmisbruik, bedrog en manipulatie. Hiermee werd niets gedaan. Onveiligheid en terreur mocht toenemen onder jullie “supervisie, -lees- ‘support’. Waarom deed je niets aan het in klachtenprocedures onrecht -wat jouw voorganger de heer Giovanni Tamo(pathologisch liegende relnicht) en jouw baas de heer Gerard Stoop(pathologisch liegende oude Adel) bewerkstelligden- als gegrond verklaard werd?

Iedereen heeft een keuze te kiezen voor intellect respectievelijk humaniteit, ook jij.

Met twee klachtenprocedures gegrond verklaard door JOUW EIGEN KLACHTENCOMMISSIE-, ingediend door een raadslid wie mij ondersteunde en vervolgens ook de mond werd gesnoerd in overleg met de griffier in Waalwijk werd NIETS GEDAAN. Laatstgenoemde griffier achtte het laakbaar dat ik tenniste net als hij. Waarmee hij het noodzakelijk achtte mij in diskrediet te brengen iz mijn tijdsbesteding en hulp WMO. Vervolgens werd gecoördineerd NIETS gedaan het welzijn van de kinderen te verbeteren en hen veiligheid te kunnen bieden. Integendeel.

Het bleek  onmogelijk maken de kinderen rust, herstel en een alsnog onbezorgde jeugd te bieden. Na jarenlange terreur tegen de kinderen en mij welke jouw voorgangers juist erkenden. Evenals gedragswetenschappers, de huisarts, Professor van der Vlugt, de orthopedagoge. Jullie gingen voor jullie gemakzucht hieraan voorbij. Jezelf BOVEN DE WET ACHTEND, BOVEN MEDICI.

In KLACHT TWEE werd “niet ontvankelijkheid” gesteld omdat het liegen voor de Rechtbank betrof door een jeugdzorgwerker. JBB zou niet verantwoordelijk zijn voor gedragingen voor de Rechtbank van haar medewerkers…. Vervolgens werd na interventie door de ombudsman de klacht alsnog ontvankelijk verklaard. JBB werd WEL verantwoordelijk geacht voor IDIOTE gedragingen van jouw voorganger. En gegrond verklaard op meest evidente onderdelen. Waaronder nalatigheid, het onthouden van aanbeloven diagnostiek voor de kids door Prof. dr. H. van der Vlugt, het ineens wenselijk achten van diagnostiek bij moeder -LEES MIJ, waarin ook jij voor je gemak voortborduurde- onvoldoende bescherming bieden, etc etc.  Maar vooral LIEGEN VOOR DE RECHTBANK!

Tegelijkertijd startte een hetze mij het moederschap onmogelijk te maken, rücksichtlos de ontwikkeling van de kinderen verder in het gedrang brengend. Onveiligheid realiserend en met manipulatie tot onmogelijkheden dwingend. Mijn gezag ondermijnend als ouder… heb je 🤐🤐🤐🤐'(Annelies Mulder, de Gezinsmanager) verslag eigenlijk wel eens gelezen? Hierin staat letterlijk: 

“Dag allemaal,

 

Ben net even bij Trudy langs geweest, was hier al bijna 6 weken niet geweest en dat voelde niet goed. Trudy geeft aan hulp te willen, gezinsondersteuning. Ze wacht op duidelijkheid van Jeugdbescherming Brabant. Trudy geeft aan dat ze de GezinsManager zelf zou willen inhuren, los van Jeugdbescherming Brabant. Graag zou ze een aantal uur een mannelijke hulpverlener willen, met name voor haar zoon 🤐. (Mart). Wat is hierin mogelijk qua inzet, duidelijk is geworden de laatste maanden, dat Trudy deze hulp wil en nodig heeft voor zichzelf plus de kinderen.

 

Ik schrik van aantal zaken die ik hoor: vader brengt zelf kinderen terug, opa wil dit niet meer doen/ wil geen contact met moeder. Vader/ familie stuurt geld naar dochter🤐🤐🤐 (Nikki), hetgeen opvoeding/ autoriteit van Trudy ondermijnt.

Graag snel duidelijkheid middels een afspraak, desnoods schriftelijk”.

LEES je dit nu wel? Ik weet dat het jou geen reet interesseert. Tenslotte gaat het alleen om jullie rectificatie van onkunde. Er was geen duidelijkheid van JBB en kwam geen duidelijkheid van JBB. Er ontstond nog ergere terreur als voorafgaand aan jullie mij moveren de kinderen in bescherming te nemen. Terreur: inbreken, onterecht als vermist opgeven, kinderen wegsleuren vanonder de carport door vader: onder JULLIE SUPERVISIE. Het in het gezicht geslagen worden door een vrouw van een corrupte medewerker van Rabobank hier thuis na het aantonen van “alternatieve boekhouding” in samenspraak met de hockeyclub: onder JULLIE SUPERVISIE.

Het intimideren van mensen binnen mijn netwerk, vrienden etc. door mijn ex: gedoogd ONDER JULLIE SUPERVISIE.

De inzet door regiomanager de heer 🤐🤐🤐(Stoop) mij de mond te snoeren was en is onmenselijk.

Men ging onverdroten door in terreur, onjuiste informatie verstrekken aan de Rechtbank om OTS maar te kunnen verlengen. Om gemaakte fouten onder het vloerkleed te schuiven. NIETS ONTZIEND.

De derde klacht werd ingetrokken gezien jouw tegenwerking en absurditeit van handelen welke alleszins dan in het belang van de kinderen was. Je ontnam mijn jongsten op basis van manipulatie en bedrog ondanks jullie voorkennis van corrupte zaken. Of althans -deze HAD JE KUNNEN WETEN-.

Jouw handelingswijze was en is louter in het belang van de heer 🤐🤐🤐, (Stoop) jouw “supervisor”, en diens organisatie welke zich “gecertificeerde instelling” durft te noemen. Ik heb inmiddels begrepen dat hij om moverende redenen eerder uit Roosendaal vertrok… Wellicht kan je je daar eens in verdiepen? Ik heb het lef 🤐🤐🤐🤐’s (Stoop’s) organisatie-weliswaar getuige Zwartboek en vele andere gedupeerde ouders en kinderen- het een “zwakhoofdige instelling” te noemen.

En ga liever zoals Mandela (blijkt helaas ook bedrieglijk freemason achteraf) achter de tralies dan dat ik zwicht voor jullie corruptie en bedrog. Al heb ik een blanco strafblad, had ik een dito medisch verleden, geen middelengebruik en kan dat over mijn belager geenszins gesteld worden.

Ik trok de klacht in omdat er met gegrond verklaarde klachten toch geen verbetering maar juist terreur tegen mij als ouder werd gestart. Hetgeen een understatement betreft. Nog afgezien van het feit dat een klacht, ingediend op 11 december 2017 eerst in juli 2018 in behandeling werd genomen qua procedurele commissie-inzet. En jij toen al de overtreffende trap van terreur en manipulatie had doorgevoerd. 

Met aangiften, ook deze door velen onderschreven (wegens smaad en laster) tegen jou 🤐🤐🤐(Silke) alsmede tegen JBB, werd NIETS gedaan, ondanks gedetailleerde feitelijke onderbouwing door artsen, raadsleden en mensen uit mijn directe omgeving: “U kunt geen aangifte doen tegen een overheidsorganisatie”, aldus de overheid. Maar jullie wel tegen mij? 

Maar ja: als de enige te bewandelen weg een klachtenprocedure betreft en deze gegrond wordt verklaard… Mag men dan doorgaan met schade berokkenen aan ouders en kinderen teneinde hun onkunde en bedrog onder het vloerkleed te vegen? Teneinde de schade door jullie berokkend als niet bestaand te verdraaien?

Een overheidsinstantie mag aangifte doen wegens “laster’?  Een moeder niet? Na driemaal door derden verzocht bij Politie Zeeland West Brabant nog niet? Haar ondersteuners niet? Haar netwerk niet? Artsen mogen niet aantonen dat jullie foutief handelen? Getuigen van geweld jegens mij en de kinderen niet?

DJEEZ! WTF? Excusez les mots… mais: ces sont alternative.

Il n’y a pas la lumiėre à tous les étages.

Pas in maart 2018 “mocht” ik aangifte doen. Tot op de dag van vandaag heb ik geen volledige processen verbaal mogen ontvangen van VIER gedane aangiften. Heb ik tot op heden, de sinds 13 juni 2018 gevraagde contactjournaals en casuïstiekbesprekingen NIET mogen ontvangen. Naar ik begreep heeft de ombudsman voor de vijfde keer interventie mogen doen. Desalniettemin heb ik nog steeds niets mogen ontvangen in dezen om het Hoger Beroep te kunnen voorbereiden. 

….. 

Terwijl alles wat aan mijn kinderen en mij aangericht werd feitelijk is? En tot op heden doorgeborduurd wordt onder jouw werkwijze, voortbordurend op een weggewuifde medewerker nadat diens onvermogen en bedrog was aangetoond?

Weet jij wat Trias Politica is? Een hypothese van scheiding der machten. De grondbeginselen van Demos Cratos. Oftewel democratie.  

ER IS HIER GEEN SPRAKE MEER SCHEIDING DER MACHTEN… VAN CORRUPTIEF HANDELEN.

Hier ben jij een onderdeel van. Jij hebt de keuze, net als Gerard Stoop, je te conformeren ofwel te distantiëren aan crimes against humanity. Niet zoals de kampbeulen ten tijden van WOII wie ouders en kinderen scheidden totdat de dood erop volgde. Zij hadden geen keuze. Jij wel. 

Jij bewerkstelligt namelijk onherstelbare schade aan ouders en kinderen in dit land: zij gaan kapot dankzij jullie.

Er is sprake van BELANGENVERSTRENGELING in overtreffende trap.

Alles wat ik schrijf kan ik aantonen en bewijzen. Het betreft niet alleen “een mening”: het is de WAARHEID. Deze mag NIET uitgesproken worden over overheidsinstantie JBB?

Wel mag jij dan aangifte doen wegens zogenaamd “laster’?  En ik als moeder niet tegen dit louter schade aanbrengend overheidsorgaan waarvoor 🤐 (Silke van Puijenbroek – Black Nobility – Freemason kind – verkozen uitvoerder mensenrechtenschendingen en massadepopulatie miewls ontwrichting ouders en kinderen) gedetacheerd werd binnen WMO Waalwijk?

 

Weet je Silke: ben gewoon eerlijk en heb het LEF en zeg: “Ik werd als koningskind van -first class citizens- geboren om middels bedrog, angst zaaien, haat en kwaad (nog meer) geld en macht te scoren. Daarvoor moet ik levenslang pathologisch liegen en werd mijn leven als jong kind reeds lijden in plaats van een leven leiden. Om een license to kill te verkrijgen. Dankzij bloedbroeders en -zusters van mijn ouders. Daarom misgun ik anderen liefde en licht. Ik kan echte liefde niet (ver)dragen. Omdat mijn moeder mij niet (mocht/wilde) beschermen”.

ps, Silke ik weet: net zoals mijn ex, tégen wil en dank. Misbruik… STOP IT GOD DAMNED! JUST GET REAL! IN HET BELANG VAN NIKKI, MART, MADELIEF en ALEC!

Fight the REAL enemy. In stead of mums like me. En: GET REAL…. Al is het voor het eerst in je leven. Dank! Ik heb JOU niet misbruikt. Jij hebt mij en mijn kinderen HEL OP AARDE BEROKKENT!

I would DIE for my THREE BABIES!!! You should have known better…

Manipulatie en bedrog door Silke (steeds aangevuld, is erg veel, maar dat snappen jullie wel als je alles bovenstaand hebt gelezen en beseft welke titels tot het miljardenconcern (van Silke’s familie) Mediahuis/DPG behoren):https://www.lc.nl/friesland/Van-familiebedrijf-tot-miljardenconcern-wat-weten-we-van-het-Vlaamse-Mediahuis-25995890.html

 1. Lasterrapportage 2 december 2019: een gesprekje op de Juliana van Stolbergschool met mijn toen 7-jarige dochter Madelief. Tweegesprek met Silke, zonder getuigen. Valsheid verslag door diverse personen aangetoond waaronder Luuk Ottens fracievoorzitter PvdA (die voorts moest zwijgen), Max van Lieshout, Juf, hulp van Actief Zorg (die voorts RAUSS moest) en Madelief en Mart en Nikki (oudste kinderen) zelf.
 2. Silke acht zich (zoals alle satanisten) boven gezinshuisarts dr. Mouwen en GZ-psycholoog/psychotherapeut Hélène van der Vlugt van Pontifix Psychologie te Berkel Enschot en fixt opnieuw laster en leugens over mij als mama in samenspraak met de door haar gecontracteerde zorg Buro JIJ, geleid door twee getrouwde gays, voormalig Eftelingacteurs dat zij bij een intakegesprek aanwezig moet zijn terwijl raadslid en fractievoorzitter Luuk Ottens en fractievoorzitter Ineke Ruygt haar dringend verzochten niet aanwezig te zijn in verband met haar leugenrapportage en meervoudig bedrog en manipulatie aangetoond na twee meervoudige klachtbehandelingen tegen haar werkgever de Staat onder noemer JBB (Jeugdbescherming Brabant). Integraal gesprek: OPNAME BURO JIJ JANUARI 2018.
 3. Silke manipuleert Guus Ennen van de Gezinsmanager een valse eindrapportage af te leggen en liegt namens deze organisatie en dient deze in richting “Vrouwe Justitia”. De Gezinsmanager erkent dit en trekt haar rapportage volledig in. Op basis van deze shit-actie motiveert ze UHP (Uithuisplaatsing juni 2018). In Hoger Beroep wordt dit alles aangetoond. Echter de rechters-vrijmetselaarsvrienden, weefsters, poetsen dit bewijs weg. Ook de huisarts (zie boven) en de Psycholoog van de kinderen Helene van der Vlugt mogen NIET komen getuigen. De “rechtspraak: is een grote KROMSPRAAK in Brabant. Ook Processen Verbaal van zittingen worden geweigerd.
 4. Silke liegt namens de neuroloog uit CWZ en namens gezinshuisarts dr. Mouwen (inmiddels met vervroegd pensioen vertrokken uit Nederland i.v.m. wanbeleid Jeugdzorg en WMO Waalwijk waarbij hij mij aangaf een gezin dat naar Engeland was gevlucht voor de jeugdzorgmaffia en dat WMO louter zijn patiënten leegsjeesde die uiteindelijk niets meer te makken hadden. 
  Medisch dossier Trudi huisarts Mouwen
  Silke van Puijenbroek loog namens mijn huisarts en een neuroloog na een korte check up na onwel worden na dubbele verdoving bij de tandarts, dat hij zich zorgen maakte dat ik mijn kinderen niet zou kunnen verzorgen. Huisarts en neuroloog hebben beide in tekst en geluid bevestigd dat SILKE VAN PUIJENBROEK LOOG. En ik dankzij deze elite-telg geen mama mag zijn.

  5. Silke verdraait 7-9-2018 en manipuleert de woorden van Michiel van Rijsbergen van Juzt(door satanisten opgerichte jeugdzorg te Breda) 2018-09-06 Juzt Michiel van Rijsbergen wordt gedicteerd te liegen door Silke; Silke bepaalt laster over mij om haar valselijk roven van mijn twee jongste kinderen te rechtvaardigen met LEUGENS.

  Leiders van Fascisme/Communisme: zijderoute, zeerovers: Pelgrims (Pilgrims Society met Mongolen -M- (James Bond’s (FREEMSON, JAMES (BUTLER) Bond: (“BONDGENOOTSCHAp” Djenghis Kahn-MET ROMEINSE BANK/de MEDICI/NOBILITY/VATICAAN(13 satanische bloedlijnen Italie)MONGOOL-sinds 13e Eeuw AFGESLOTEN met HOLY ROMAN EMPIRE TO RULE THE WORLD.

  “M”-Mongolian Mastermind FOOLS ALL FREEMASONS! (All JAMESES are just BUTLERS)of Pharao’s…he is the Great Grandmaster of all Pilgrim-Society Grandmasters.

  MISS MONEYPENNY  – juffrouw KLEIJNGELD staat voor verleiding van geld en vrouwenslavernij als onderdanige (een van de vele kinderloze wulpse vrouwen in de rij om “genomen” te worden door BOND – Het PACT..   Using Judaïsm & Zionism to play the West up against each other with their Silk – Road – weavers : World Wide Web – SPIDERWEB (BANKSLAVERNIJSYSTEEM) – Q-code – etc. 

Voor alle duidelijkheid: Miss Moneypenny (Kleijngeld, Burgemeester Waalwijk) doet precies als butler wat hem wordt opgedragen door M (zijderouteweefster Silke van Puijenbroek – )

 

Door TV