Tijdlijn

12 juli 2019 Bedreiging door gezinsvoogd nr. 4:
  • “Indenten” waarvan bewijslast is ingediend

-bedreiging aannemer wie achterstallig onderhoud inventariseerde door ex:

-bedreiging/chantage door Rabobank van een van mijn vrienden wie mij hielp aan een advocaat

-waarschuwing door Justis met de black list wanneer een van mijn vrienden wie tenders levert aan de Nederlandse Overheid

-Aangifte tegen het doen van een valse melding tegen mij door een orthopedagoge uit Sprang Capelle werd geweigerd door politie. Dit terwijl zij zich meervoudig schuldig maakte aan volgens medisch tuchtrecht strafbare feiten, naast smaadschrift en laster, privacyschending volgens AVG. Zij verkoos te liegen ondanks dat ik meervoudig de gelegenheid had gegeven haar valse melding in te trekken.

-Manipulatie, liegen en bedrog door Keinder, Buro Jij: gecontracteerde zorg.

/Liegen voor de Rechtbank door gezinsvoogd nr. 1, 2, 3 en 4; aangetoond/gegrond verklaard/aantoonbaar aan de hand van simpele stukken en geluiden.