De feiten op een rij

Alleen Zionisten behouden recht op leven. Zij die het Bilderbergprogramma moeten uitvoeren en pathologisch liegen om ons uit te roeien zien ons allen als slaven. Henzelf als first class citizens. 80% van alle Nederlandse Joodse families betreft Kahzaren-Joden als bankiers en betreft oude satanische Adel. Ze geloven in meergoden en offeren kinderen aan Moloch. Ze liegen vanaf de Kanaänieten en gaan dikwijls undercover met een andere geloofsovertuiging als Nederlands Hervormd, Katholiek, Jehova of in cults als Vrijmetselarij of Merlyn. Geheime genootschappen. Mijn ex vertelde mij twintig jaar geleden wel eens: “Jij wordt 72, ik wordt 96”. Elke rechtszaak trof ik een lachende theatraal psychopaat aan met zijn zelfingenomen smoel dat hij toch wel even zou winnen -mij van alles berovend inclusief de kinderen, rechten, relaties en middelen van bestaan en mij verder de goot en de dood injagend– met zijn dito op haat en kwaad kickende, met voorkennis handelend advocate Mieke de Hart. Elke rechtszaak werd beklonken door vrijmetselaarsvrienden binnen de vrijmetselarij. Voor wat beurt wat… Voor elkaar door elkaar. Elkaars misdaad en fraude goedpratend. Loge-leden… Vertegenwoordigd in de Rechtbank, het Hof, Mieke zelf is weefster, mijn ex-schoonvader 33e mason. Ook elke burgemeester in NL BV is vrijmetselaar en zij worden gedirigeerd door de allerhoogste vrijmetselaarsloges waar types als Rutte en de bestuurders van de grootste multinationals in zijn vertegenwoordigd. Degenen die ons besturen en zouden moeten beschermen zijn de allergrootste laaielichters en staan boven elke wet volgens Romeins Recht. Rechten voor vrouwen en kinderen zijn slechts ooit voor Jan Lul op papier gezet. Men speelt unaniem vrijmetselaarstheater. Desalniettemin vertrouw ik erop dat de echte ouders onder de echte rechters die hun kinderen toekomst gunnen in plaats van een Communistische Pedostaat net als ik durven knokken voor VREDE en VRIJHEID en VEILIGHEID in plaats van voor corruptie erger dan de maffia in Napels. Allerergst. Met als zwaarst beschadigden: KINDEREN. Al eeuwenlang. Ook hun eerstgeborenen. STOP CHILD ABUSE! STOP FOLLOWING INSANE/INHUMANE ORDERS! STOP THIS WAR AGAINST HUMANITY RIGHT NOW! S T O P R E F U S I N G T O B E H U M A N Ik ben mama. Een echte. Die DURFT op te komen voor haar kinderen en hun toekomst en ik STA achter elk woord dat ik schrijf omdat ik weet dat het de ONGEZOUTEN VRESELIJKE WAARHEID IS. https://www.trudiverstegen.nl/truus-schouten-under-construction-alles-komt-aan-het-l-i-c-h-t🌟/?fbclid=IwAR1WgJGApAcnsXesMbRaEhlWd34TwfbEoHhntz6UDNL9LIQUj2ge4oNyJP8
RAZZIA….. 21-2-2021
Danny Nuberg. Bankiers staan georchestreerd boven de wet en zijn vrienden van Ed en samen sjeesden zij naar lust en believen in samenspraak met loge-leden waaronder Theo Ceelen en Mieke de Hart plus natuurlijk mijn ex-schoonvader Niek Splinter -dr. Scrooge himself- mijn woning leeg waar ik sinds 1999 woonde en sinds 1-4-2016 alleen met mijn kinderen. Om mij zonder kleding in de vrieskou te zetten na sinds 2016 onafgebroken georganiseerde misdaad met in lead -jawel- OCTAGON BANKSTERS – GANGBANKSTERS- bij Rabo/Rotary/Freemasonry. STOERE JONGENS DIE ROMEINEN, DIE DE MOEDERS VAN HUN KINDEREN EN VAN ELK BESTAANSRECHT BEROVEN.… 21 februari jongstleden ben ik in een razzia (ja, razzia, door nazaten van families als die dit in WO II deden/lieten doen) door Theo Ceelen(Ge(en)rechtsdeurwaarder, Gemeente Waalwijk (die mij uit de PvdA liet zetten omdat ik voor mensenrechten opkwam en meervoudige klachten tegen Jeugdzorg gegrond verklaard kreeg en over 181 strafbare feiten gepleegd tegen mij aangifte weigerde -burgemeester Nol Kleijngeld in charge), Politie Waalwijk (waar ik dus geen aangiften mocht doen en deze sowieso standaard geseponeerd werden) -letterlijk- uit huis geboord. Op straat gegooid. Vrienden werden bedreigd met arrestatie als ze het huis niet zouden verlaten. Door de “sterke arm” van politie de Langstraat. Die er alleen is voor “vrienden” oftewel loge-leden. 
Maffia-deurwaarderskantoor Ceelen
Zijn bevriend logclublid en “koningskind: Jurrie Reijn die tegelijkertijd een vals beslag had gelegd op mijn inkomen waardoor ik überhaupt niet in staat was te verhuizen
februari jongstleden ben ik in een razzia (ja, razzia, door nazaten van families als die dit in WO II ook deden/lieten doen) door Theo Ceelen (Ge(en)rechtsdeurwaarder, Gemeente Waalwijk (die mij uit de PvdA liet zetten omdat ik voor mensenrechten opkwam en meervoudige klachten tegen Jeugdzorg gegrond verklaard kreeg en ondanks 181 strafbare feiten gepleegd tegen mij aangifte, WOB, AVG-onderzoek en ombudsteam weigerde -burgemeester Nol Kleijngeld in charge ), door Politie Waalwijk (waar ik dus geen aangiften mocht doen en deze aldus collega’s elders sowieso standaard geseponeerd worden) team Sprang Capelle (biblebelt, waar ze geen prikkies nemen) -letterlijk- uithuis geboord. Letterlijk op straat gegooid in de vrieskou. Met behulp van de “sterke arm” van politie de Langstraat. Vrienden zijn bedreigd met arrestatie als ze het huis niet zouden verlaten.
Die er alleen is voor “vrienden” oftewel loge-leden. Vrijmetselaars, Rotarians, bankiers en oude adel in de top van de Pyramide. Mijn ex-schoonvader is één van de Octagon Banksters. Zijn familie staat boven elke wet en mocht mij na 20 jaar te hebben gegijzeld -voor zijn door hemzelf als zodanig erkend anti-sociale zoon-, mijn kinderen, relaties, rechten, gezag en dak boven mijn hoofd, boedel en elk bestaansrecht afkopen. 
Mijn complete boedel en persoonlijke bezittingen werd 1 februari vervreemd inclusief dossiers waaronder onderzoeksdossiers, rechtbankstukken, officiële documenten, klachtbehandekingsdossiers, alle dagjournalen Jeugdzorg, administratie, kleding, notarisstukken van mij, van derden voor wie ik in de bres spring en mijn 86-jarige moeder voor wie ik mantelzorger ben, gereedschappen van mensen die mij wilden helpen verhuizen (baby)foto’s, foto’s van mijzelf, mijn moeder en mijn overleden vader, (data van) dierbare herinneringen aan mijn drie kinderen, (ik werd op basis van AANTOONBAAR LIEGEN DOOR DRIE JEUGDZORGWERKERS ISM DE RECHTBANK uit het ouderlijk gezag gezet) schoenen, sportspullen waaronder golftas, tennisrackets en fitnessattributen, levende dieren (Volière met kanaries (waaronder jonkies) medicijnen voor mijn 17 -jarige (inmiddels in Utrecht overleden kat Lucca). Dit terwijl ik geen middelen had te verhuizen: zowel Gemeente Waalwijk – Van der Pol(“opsporingsambtenaar t.b.v. zelfrijzend, zelfverrijkend bakmeel)- als Reijn Retro hadden onrechtmatig beslag gelegd op mijn rekening tot bijstandsniveau. (terwijl er bezwaren lagen door een jurist en een accountant in dezen). Bovendien heb ik ernstig letsel door een auto-ongeval en is er een derde die 5.000.000,- tegoed heeft van mijn ex met het huis als achterborg waardoor het huis niet verkocht MOCHT worden!
ALLE BETROKKENEN WAREN HIERVAN OP DE HOOGTE. Het betreft echter NaZi’s on a Mission…voor elkaar door elkaar over duizenen stukken bewijslast heen stappen en vervolgens alles inclusief mijn dossiers uit mijn woning roven… 

SNAPPEN JULLIE NU WAAROM IK WEET DAT MIJN BELAGERS: LOGE-LEDEN, FEITELIJK ALLERGROOTSTE CRIMINELEN ZIJN, BEZIG MET VACCINAZI-DWANG OM ZICHZELF ALS FIRST CLASS CITIZENS ALLES TOE TE EISEN INCLUSUEF ONS BESTAANSRECHT EN KINDEREN?!

Trudi moet exit. Zij is namelijk Goyim, oftewel VEE. Rechteloos derderangsburger. Zoals 90% van jullie allemaal. Misdaad loont in dit KUTLAND. Goedheid wordt bestraft. De deurwaarder had voorkennis van zaken van in 2020 een boobytrap waardoor ik in Amsterdam metersdiep in een kelder was gevallen en twee auto-ongelukken waardoor lichamelijke schade, extreme fraude door de Rabobank, de makelaar (Oldenkotte) en mijn ex-man en zijn vader Niek Splinter. Ook wist Theo Ceelen dat mijn ex-man steeds politie op mij afstuurde waardoor ik niet kon verhuizen: deze stuurde mensen die mij wilde helpen steeds weg op bestelling (valse melding) van mijn ex, Ed Splinter.
Samen met Danny Nuberg (Van Lanschot Bankiers) en hun vriendinnen werd in bijzijn van mijn dochtertje Madelief heeft mijn ex Ed Splinter mijn boedel en al mijn persoonlijke bezittingen gestolen en werd ik (voor de duizendste keer) belachelijk gemaakt.
Ik werd weggestuurd toen ik kleding en medicijnen van de kat wilde halen. Mijn ex zei: “Danny, bel jij de politie?” Terwijl hier GEEN BESLAG LAG OP MIJN BOEDEL en vrienden in de ochtend een verhuiswagen hadden geregeld werden al mijn persoonlijke bezittingen vervreemd en werd ik in de vrieskoude op straat gezet. HOEZO NAZI-PRAKTIJK? 
Mijn persoonlijke bezittingen en boedel doodleuk aan mijn ex overgedragen door deurwaarder Theo Ceelen in samenspraak met de koper Bonnie van Hooft (haar ex zit bij Merlyn, ver boven vraagprijs geboden terwijl financiering geregeld was toegezegd), de notaris en de advocaat van mijn ex, Mieke de Hart van Quist en Van Uitert (Rotarygenoten van mijn ex-schoonvader).
Dit terwijl politie en deze deurwaarder verzekerde dat mijn spullen veiliggesteld zouden.
Ik moest van Jeugdbescherming Brabant in maart 2016 op de sterfdag van Johan Cruijff voor veiligheid van mijn kinderen kiezen wegens extreem huiselijk geweld en narcistische mishandeling door mijn ex en mijn ex-schoonvader.
50 rechtszaken court fixing later ben ik en detail van ALLES beroofd door vrienden van mijn ex-schoonvader binnen old boys networks als Rotary, Freemasonry, Merlyn en binnen het bancaire systeem en de jeugdzorgmaffia.
Hierdoor weet ik dat dezelfde families (koningskinderen-Kerk-Bank-Staat, voornamelijk oude adel, Biblebelt en vrijmetselarij ) in Nederland onschendbaar zijn in misdaad en misdrijven. Waaronder tegen mij en tegen Truus Schouten.
Mijn ex-schoonvader staat net als mijn ex-man en Danny Nuberg boven elke wet en omdat de Gemeente  lokale Rabobank de Langstraat (waar mijn ex-schoonvader bestuursvoorzitter was) in charge is van politie en justitie (waarbinnen vrijmetselaarsvrienden en mij vier jaar lang Processen Verbaal van zittingen werden geweigerd en onafgebroken aantoonbaar sprake was van court fixing) mag blijkbaar onbeperkt georganiseerde misdaad tegen mij plaatsvinden.   Van alles dat ik schrijf is bewijslast in overvloed, reden dat mijn dossiers zijn vervreemd en dat men mij de dood wenst in te jagen. AL ZES JAAR: simultaan schaak tegen één mama. STOERE JONGENS DIE ROMEINEN!
Mijn kinderen mag ik sinds november 2019 niet meer verzorgen. Mijn huis is afgepakt -onder mijn voeten verkocht- terwijl er een financiering was geregeld.
Ik moet volgens corruptie door vrienden van mijn ex-schoonvader binnen OM en Rechtbank Zeeland-West Brabant, omgekochte advocaten, liegende gezinsvoogden en manipulitatieve ambtenaren binnen Gemeente Waalwijk alimentatie betalen aan mijn ex die mijn leven -en detail verwoestte omdat ik zijn asociaal gedrag jegens de kinderen niet langer mocht noch wenste te verantwoorden-, twee Porsches voor de deur heeft staan, een speedboot heeft liggen in de Haven van Heusden, zogenaamd geen inkomsten heeft doch de Arctic Challenge kan rijden en vier keer per jaar op vakantie gaat en dezelfde dure hobby’s en sporten kan betalen voor hemzelf en zijn kids die hij toen ik in mijn uppie voor hen moest zorgen zogenaamd niet kon, een monumentaal pand aan het verbouwen in in samenspraak met de Rabobank (die mij al sinds 2017 bewust van stukken onthoudt waardoor ik van recht op alimentatie kon worden onthouden wegens extreme fraude door mijn ex-schoonvader, de bank en mijn ex over zijn inkomsten en hypotheekbetalingen, naast de hypotheekverstrekkingen op persoonlijke titel van mijn ex-schoonvader en een borgstelling buitenom mijn weten en handtekening) en met Gemeente Waalwijk  (Patrick Hoevenaars) aan de mr. Van Coothstraat nr. 26. Een monumentaal pand “Villa Sonnevanck” dat –saillant detail- door de industrieel Van Loon van wie zijn vader Sealskin BV  en nog wat gronden rondom de huidige A59 kocht met voorkennis van aanbestedingen snelweg en ruilverkaveling i.s.m. jawel, weer LOGELEDEN, door van Loon (vm. eigenaar van Loon-Sealskin) in 1916 werd gebouwd.

“Vader” Ed Splinter en “Opa” Niek Splinter: zoonlief en Rabobo Splinter mogen kids, boedel, woonrecht en mij van elk bestaansrecht bestelen,  georganiseerde misdaad tegen mij en vrienden laten uitvoeren en ik mag als dakloze alimentatie betalen en onafgebroken middels beslagen op mijn inkomen het zelfrijzend bakmeel wat debet is aan mijn marteling ten gunste van sadisme en belachelijk narcisme van hun logelid Niek Splinter.
Mijn ex en zijn pa zijn 100 x erger dan dr. Scrooge. Als oude Adel en bankier zijne dunkt men zich en acteert men BOVEN ELKE WET. 

Ik zeg jullie dus: dit betreft NAZI’S. Ik ben trots op mezelf dat ik nog leef. Zoveel horror ik mee moest maken en terreur die ik dagelijks doorsta.

Ik ben twintig jaar voorgelogen en besodemieterd. Alle betrokkenen ken ik persoonlijk. Ik deed zaken met hen, verzorgde hen/was hun gastvrouw, ik stond voor iedereen klaar en men maakt mij nu kapot of staat dit toe terwijl ik NIMMER EEN VAN HEN BENADEELDE EN MEN WEET HEEFT VAN GEDRAGINGEN VAN MIJN EX.

Men is bezig met een -just following orders van bovenaf en clubleden,  refusing to be human- APARTHEIDSREGIME en massamoord. Ter verwezenlijking van totalitair communisme. Dezelfde families als indertijd werken een programma uit dat van hogerhand is opgelegd om alleenrecht op bestaan VOOR HEN te genereren. En geloof mij: ik heb ALLES gezien door twintig jaar onafgebroken leugens waarvoor mijn ex support kreeg, VIP-hospitality, Restaurant Mirabelle, rally’s, politiek, Radio, zes jaar jeugdzorgterreur, en last but not ZERO EMPATHIE van mijn ex en zijn familie ondanks ZELF erkennen van extreem gedrag.

Gemeente Waalwijk, die WOB-verzoek weigerde, die AVG-onderzoek weigerde, die aangifte over 181 strafbare feiten liet weigeren, mijn kids door Silke van Puijenbroek in house gedetacheerd bij WMO Waalwijk liet roven op basis van aantoonbare leugens, tijdens twee hoorzittingen aan elk mensenrecht voorbij liet gaan…. alles  ten faveure van één vrijmetselaarsvriend zijnde mijn ex-schoonvader en detail mijn leven liet verwoesten met behulp van Jeugdzorg(Roel van Gurp, Silke van Puijenbroek), politie en Justitie.  Zionisten-vrienden met een missie: kinderhandel- en roof en verwoest het vrouwelijke ten gunste van narcistische vrienden. Naast natuurlijk New World Order – NaZi III.
Eerste bedriegende Jeugdzorgwerker die mijn leven op bestelling vernietigde rechts op de foto: Giovanni Tamo. In twee meervoudige klachtbehandelingen als zodanig erkend en excuses gehad van de directie o.l.v/. Miranda Dakkers en Gerlinde Paas (dochter Commissaris vd Koning) om vervolgens als wraak mijn kids bij mij te laten roven door Silke van Puijenbroek.
The end-goal van de IIIuminati, Kahzarenfamilies…. moederschap moet EXIT. Satanisme moet zegevieren.
Criminelen, handelend met voorkennis en middels fraude en voorkeursbehandeling: Niek Splinter (Rabo, Rotary, freemason, DGA), Ed Splinter (oplichter, pathologisch leugenaar, sadistisch rijkeluiszoon), Gerard Stoop (JBB, manager, cartoonist, reclassering-nobody), Wilbert Menten (JBB manager, nobody), Stefan van Ardenne (vierde liegende gezinsvoogd JBB na omkoping), Silke van Puijenbroek (derde liegende gezinsvoogd; familie Mediahuis, Telegraaf, na mijn kids geroofd te hebben Hoofd WMO Waalwijk), Giovanni Tamo (tweede liegende gezinsvoogd, als zodanig aangetoond in meervoudige klachtprocedures)

Bij mijn ex-man zijn aan een aantal persoonsstoornissen vastgesteld.🤡 Hij is -onder andere- als narcistisch gediagnosticeerd. (Bijlage Psychologische Analyse 1 / 2)

In de eerste jaren van onze relatie heb ik regelmatig beseft dat hij afwijkend- en extreem gedrag kon vertonen. Maar zoals dat meestal gebeurt in dergelijke relaties, wilde -en kon- ik de structuur in zijn gedrag simpelweg niet volledig onder ogen zien. Naast zijn opvliegende buien, waarin hij mensen ronduit schoffeerde, kon hij namelijk ook geweldig energiek en charismatisch zijn. Daarmee pakte hij vaak eigenlijk iedereen in, mijzelf incluis. Bovendien was hij onvoorstelbaar getalenteerd om aan allerlei zaken een dusdanig geloofwaardige draai te geven, dat men al heel snel met zijn versie van het gebeurde meeging. Mijn ex-man heeft gefortuneerde ouders, die hem van kindsaf aan altijd de hand boven het hoofd hebben gehouden na eventuele misstappen. Bij hen bleek ik -achteraf gezien- dus duidelijk aan het verkeerde adres voor hulp. Eventuele schade die bij derden ontstond als gevolg van zijn handelen, werd altijd opgelost met geld of invloed. Het moet er mede voor gezorgd hebben dat hij zich ergens onaantastbaar voelde. En dienovereenkomstig gedroeg: manisch gedrag naar mijzelf, de kinderen en naar derden. Agressie, depressiviteit, bedreigingen, chantage, dwang en fysieke geweldsuitingen. Machtswellust zonder enige vorm van empathie. (BIJLAGE_ES)

Inderdaad, ik heb het veel te ver laten komen, maar ik schaamde me, en wist simpelweg niet wat te doen. Inmiddels weet ik dat de persoonsstoornissen van mijn ex-man geen uitzondering betreft maar deze gedragingen REGEL zijn binnen families die Nederland “bestieren”. 

 

2013: Ingrijpen Steunpunt Huiselijk Geweld

 

Na een traject van jarenlange manipulatie, bedreiging en geestelijke mishandeling van mijzelf en de kinderen (BIJLAGE_TRANSCRIPTIES_GELUIDSBESTANDEN_ES) zocht ik in 2013 hulp bij Steunpunt Huiselijk Geweld, mede op advies en aandringen van de huisarts en een GZ-psycholoog wie ons beiden leerde kennen tijdens relatietherapie, op initiatief van mijn ex-man om de boel te sussen. (BIJLAGE Ir. Drs. KS). Deze professional dwong mij voor veiligheid van mijn kinderen te kiezen. Mijn ex volgde haar advies een onderzoek te laten afnemen, om absurde gedragingen te ‘monitoren’ -welke hij zelf erkende om mij te lijmen- bij Tilburg Mentaal. Aldus geschiedde. Een traject van ‘hulpverlening’ startte maar er veranderde niets. Bij gesprekken met hulpverleners wist mijn ex-man dusdanig mooi weer te spelen dat het deed lijken alsof ik alle aantijgingen maar verzon. Met elke inzet van hulp nam zijn agressie achter de schermen juist toe. Elke uitlating van angst en onderdrukking zorgde voor represailles. 

 

2016: Jeugdzorg Brabant (JBB)

 

JBB erkende in 2016 de manipulatie van mijn ex-man en zijn vader en onderstreepte het gevaar voor de kinderen en mij. Zij gaven mij aan het als plicht te zien mij te helpen aan voogdij over de kinderen en alles te zullen doen om mij in deze te ondersteunen: BIJLAGE_TRANSCRIPTIES_JEUGDZORG. “Wij zijn klaar met het proberen hem duidelijk maken, wij kiezen nu voor jouw veiligheid en de kinderen”, “Hij zal zich aan heel duidelijke afspraken niet houden. Hij zal zich nooit aan gedane afspraken houden. Wij zijn klaar met het proberen hem duidelijk te maken. Wij kiezen voor jou en de kinderen. Hij mag contact hebben met de kinderen maar niet alleen. Begrijp jij dat wij jou willen en moeten helpen met het verkrijgen van de voogdij over de kinderen.” “Jij bent degene die de rust van je kinderen kan garanderen”…..”Het gaat om jou en jouw kinderen. Je oudste heeft al zoveel gezien……” Jouw jongsten hebben nog de kans te leren hoe het wel moet. Doe dit nou. Bedenk nou eens hoe onveilig je bent!”. (fragmenten uit BIJLAGE TRANSCRIPTIE UHP 2016).

 

JBB forceerde mij de kinderen en mijzelf in veiligheid te brengen. In maart 2016 begeleidde JBB en politie de uithuisplaatsing en mocht ik kiezen. Een Blijf-van-mijn-lijf-huis of een netwerkvriendenpleeggezin bij vrienden in Breda. Ik koos voor het laatste. Zij werden tijdelijk pleegouders.  Mijn ex-man en zijn vader forceerden mij te kiezen voor gezamenlijke advocaten.  De gedragswetenschapper tevens GZ-psycholoog van JBB en de versbakken nieuwe gezinsvoogd adviseerden mij met klem te kiezen voor een eigen advocaat, welke ik op advies van JBB met naam en toenaam opvolgde. 

 

Zij had het forceren van een gezamenlijk advocaat opgemerkt en hun wegwuiven van (kinder-)mishandeling in samenspraak met mijn ex-schoonvader de dag voorafgaand aan UHP. Ondanks dat ik bang was voelde ik me toch gesteund. Een kapitale vergissing, zo bleek al snel.

 

De eerste ‘gezinsvoogd’ 

 

Mijn ex-man werd eind maart 2016 door JBB verzocht de woning te verlaten ten behoeven van de veiligheid voor mijzelf en de kinderen.

 

Hij ging hiermee akkoord en ging bij zijn ouders wonen. JBB achtte fysiek contact tussen mijn ex-man en de kinderen alleen mogelijk onder begeleiding van zijn ouders. Daarnaast eiste JBB dat mijn ex-man een traject van forensische psychiatrie zou volgen om inzicht te krijgen in zijn handelen. Tevens initieerde JBB in het veiligheidsplan dat mijn ex-man niet bij de woning mocht komen en er een extra beveiliging op de woning door politie stond. (BIJLAGE_VEILIGHEIDSPLAN-JBB)

 

Onder druk van mijn ex-man en zijn vader resulteerde het initiatief van JBB om de kinderen en mij te beschermen in het tegendeel. De door hen aangestelde eerste ‘gezinsvoogd’ bleek een onzekere jong volwassene en bijzonder vatbaar voor de manipulatieve indoctrinatie van mijn ex-man. Hij liet zich kinderlijk gedwee steeds verder beïnvloeden, en koos feitelijk definitief partij. Mijn ex-man bleek alle door Jeugdzorg opgestelde regels in het veiligheidsplan te mogen overtreden van de gezinsvoogd. 

 

Er werd gedoogd dat hij ongehinderd het huis insloop, huis- autosleutels en inboedel kon wegnemen, ondanks de opnames die ik hiervan kon voorleggen aan JBB. Hij mocht mijn vrienden en buren bedreigen, vervoer afnemen, faciliteiten, abonnementen, verzorging en opvang stopzetten, de kinderen omkopen en mijn gezag ondermijnen, schelden en dagelijks intimideren en stalken. Hij mocht aanbevolen diagnostiek, om ontwikkelingsproblematiek voor de kinderen te voorkomen, weigeren, hij liet medicijnen die door de behandelend professor en de huisarts waren voorgeschreven voor de kinderen opzettelijk onbetaald,  waarop de apotheek de medicatie niet meer leverde en de behandeling daarmee in het gedrang kwam. Daarnaast werd toegestaan dat mijn ex-man het verplichte traject forensische psychiatrie zelfstandig beëindigde. Hij verzocht daarop een bevriend psycholoog om een analyse over hem op te stellen die volledig in strijd is met de realiteit. (BIJLAGE_STOPZETTEN_FORENSISCHE_BEHANDELING)Ondanks dat de gezinsvoogd -en daarmee JBB- volledig op de hoogte was van al het bovenstaande, was er in hun optiek weinig noemenswaardigs aan de hand.Dagelijkse stalking met dreiging met de voedselbank en op straat gezet worden, consequent manipuleren en omdraaien van feiten via de mail het voorbijrijden op zijn scooter, lopend met de hond, foto’s makend van de woning, op school zeggen dat de woning verkocht werd, mijn vriendinnen uitspelen, fietsen wegnemend vanonder de carport terwijl hij niet kwam opdagen ter zitting verlenging OTS, de kinderen omkopen en uitspelen, het niet meegeven van hockeykleding, de omgang met de kinderen stopzetten en dan naar derden te stellen dat ik de kinderen onthield, via de apps met school en clubs dirigeren, school manipuleren… Stalking was en is het ergste. Dreiging had ik al mijn halve huwelijk meegemaakt. Het onjuist informeren van de gezinsvoogd en derden was en is het ergste. Iedereen gelooft in zijn versie van de waarheid tot men zelf in de problemen geraakt. En ik de waarheid moet aantonen. Waar men ondanks stapels bewijslast dan voorts niets van wil weten. Jeugdzorg niet, instanties niet, de bank niet, de Rechtbank niet.

 

Mijn ex-schoonfamilie (1)

 

Terwijl ik in mijn eentje drie getraumatiseerde kinderen zo adequaat en liefdevol mogelijk probeerde te verzorgen, weigerde mijn ex-man uit wraakzucht in hun levensonderhoud te voorzien. Samen met zijn vader – gefortuneerd en gepensioneerd directeur-eigenaar en bestuursvoorzitter van Rabobank Waalwijk- initieerden zij een plan van aanpak om gezinsinkomsten weg te sluizen, inkomsten uit bedrijf als niet bestaand te houden (BIJLAGE_FINANCIEN_E_S), schulden aan te tekenen buiten mijn weten om (BIJLAGE_BORGSTELLING_WONING) (BIJLAGE_OVERZICHT_DEURWAARDER), alimentatieplicht te ontduiken (BIJLAGE_GEEN_ALIMENTATIE) , en mij het huis uit te laten zetten. 

 

Het gijzelingsplan bleek door mijn ex-schoonvader tot in detail te zijn voorbereid(BIJLAGE_VERZOEK_ALLEENGEZAG_ALIMENTATIE_WONING) en de medewerkers van de Rabobank voerden keurig uit. Toen ik details opvroeg over het wegsluizen van inkomsten van mijn ex-man, onder andere op de rekening van mijn oudste dochter, weigerde men mij deze te verstrekken. Ook informatie over tegenrekeningen van hypotheekbetalingen en advies hoe de hypotheek over te nemen en de totstandkoming ervan werd mij geweigerd. Tot op heden weigert men mij van informatie te voorzien.

 

In de tussentijd ging mijn ex-man onvermoeibaar door met zijn getreiter, vaak gedoogd door derden. Een fraai voorbeeld hiervan is dat hij mijn oppas kon laten overvallen door het halve Waalwijks politiekorps, door mij op te geven als vermist bij de hulpdiensten terwijl hij aantoonbaar wist waar ik was. (BIJLAGE_AANGIFTE & KLACHT “VERMIST”). Ook wist hij de vrouw van de penningmeester van de lokale hockeyclub (wiens man hem hielp met het verleggen van inkomsten als hockeytrainer) dusdanig tegen mij op te stoken met valse informatie dat zij mij thuis kwam molesteren. (BIJLAGE_AANGIFTE MOLEST) Los van dit fysieke incident vond dergelijke manipulatie eigenlijk structureel plaats. Bij vele anderen in Waalwijk startten zowel mijn ex-man als en zijn vader persoonlijke hetzes op met het doel mij belachelijk te maken en in een onjuist daglicht te plaatsen. En doen zij dit nog steeds.

 

De klachtencommissie van Jeugdzorg Brabant

 

Tegen de rol van de -door mijn ex-man gecorrumpeerde- incapabele eerste gezinsvoogd zijn namens mij twee meervoudige klachten ingediend bij JBB.

 

De eerste klacht “nalatigheid door de voogd” (BIJLAGE_KLACHT_1_KLACHTENCOMMISSIE_JBB) werd als gegrond verklaard. Concreet leverde dit echter niets op. De daarop ingediende tweede –en meer belastende- klacht “liegen voor de Rechtbank door een jeugdzorgwerker”(BIJLAGE_KLACHT_2_KLACHTENCOMMISSIE_JBB) werd vervolgens tweemaal als niet-ontvankelijk verklaard door de eigen klachtencommissie van JBB. (BIJLAGE_NIETONTVANKELIJKHEIDSVERKLARING277668_JBB_1/2)

 

Na mijn aanschrijven over deze absurde gang van zaken bij de Nationale Ombudsman volgde tweemaal interventie door hem (BIJLAGE_KLACHT_OMBUDSMAN). Hierop werd deze tweede klacht uiteindelijk alsnog ontvankelijk verklaard en vervolgens gegrond op de meest evidente punten.

 

Voorafgaand aan dit besluit echter heeft JBB de behandeling van de klachten meervoudig uitgesteld en het afgeven van dossiers gesaboteerd. De beklaagde gezinsvoogd -over wie JBB aangaf dat deze in mei 2017 vervangen zou worden- bleef echter effectief aan tot oktober 2017. In die laatste periode heeft hij de Rechtbank opnieuw voorgelogen: voor mij als moeder zou diagnostiek plotseling wenselijk zijn. Een klacht hierover werd d.d. januari 2018 gegrond verklaard en er werden excuses aangeboden door de regiodirecteuren van JBB (BIJLAGE_GEGRONDVERKLARING_2017_KLACHTEN_JBB),(BIJLAGE_GEGRONDVERKLARING_2018_KLACHTEN_JBB)

 

De directie van JBB erkende tweemaal dat er fouten waren gemaakt (BIJLAGE_EXCUSES_REGIODIRECTIE) en de betrokken tweede ‘gezinsvoogd’ verliet de organisatie. Vijf maanden nadat hij reeds vervangen zou zijn. In de tussentijd kon hij de Rechtbank opnieuw voorliegen ten gunste van zijn werkgever, ten nadele van mij als moeder.

 

Eindelijk… een leugenaar exit, een nieuw begin, zou je denken. Dat klopte inderdaad. Alleen bleek dit niets anders dan het begin van nog meer ellende veroorzaakt door JBB. JBB startte haar represailles. Tegenspraak wordt niet geduld door een overheidsinstantie. Men liegt en bedriegt steeds verder.

 

Een nieuwe gezinsvoogd: de ‘reddende engel’ van WMO

 

Vanaf dag één nadat mijn klachten bij JBB werden ingediend, ben ik onder leiding en druk van de verantwoordelijk vestigingsmanager van Jeugdzorg Tilburg bewust tegengewerkt. Het begon al dat de klachtencommissie uitgesteld werd in maart 2017 wegens “persoonlijke omstandigheden” tot na de zitting in de Rechtbank. Het feit dat ik in een recent verleden als kandidaat Commissielid Ruimte voor de Gemeente Waalwijk diverse misstanden over het functioneren van WMO en JBB publiekelijk aan de kaak heb gesteld en opkwam voor mensenrechten, -een collega partijgenote werd gemarteld thuis en voorts opgesloten toen zij om hulp vroeg; ik kwam voor haar op- zal mij vast niet populairder hebben gemaakt.

 

Een nieuwe jeugdzorgwerkster van JBB werd door de vestigingsmanager in-house bij WMO Waalwijk gedetacheerd als nieuwe –derde- gezinsvoogd. Deze jongedame gaf allerminst uitzicht op een professionelere gang van zaken. Ze bleek gespecialiseerd in meervoudige uithuisplaatsingen, deze inzet van teneur werd ook direct gezet. Zij verklaarde mij bijvoorbeeld niet te weten waarom haar voorganger de organisatie moest verlaten, en gaf aan niet op de hoogte te zijn van de terreur die deze had toegestaan of de schade die hij achtergelaten had en hierin ook niet geïnteresseerd te zijn. 

 

Zij bleek daarentegen wel bijzonder vatbaar voor de manipulatieve vermogens van mijn ex-man, net als haar voorganger. Het leek er vooral op dat zij expliciet opdracht had gekregen mij tegen te werken waar mogelijk. Ze schreef een lasterrapportage -als zodanig benoemd door raadsleden, zorgprofessionals en de kinderen zelf-, en manipuleerde in Word een eindrapportage van een gecontracteerde zorgaanbieder. Nadat deze zorgaanbieder hiervan op de hoogte werd gesteld –en de rapportage eveneens als vals benoemde- weigerde deze nog een verdere rol in dit dossier te spelen. De –overigens zeer bruikbare- zorg werd daarop stopgezet. De ervaren hulp in kwestie had namelijk onjuistheden in de rapportage van deze gezinsvoogd opgemerkt en op papier gezet. De waarheid duldde JBB duidelijk niet.

 

Het raadslid dat mij eerder bijstond diende bij JBB een klacht in over het functioneren van de nieuwe gezinsvoogd. Hierop werd door de regiodirectie van JBB inhoudelijk niet ingegaan en tevens aangegeven dat op verdere ondersteuning en correspondentie door hem niet meer zou worden gereageerd vanuit JBB.

 

Deze klacht werd overigens ondersteund en onderschreven door een tiental mensen uit mijn netwerk.

 

(BIJLAGE Aangifte SvP, klacht SvP/JBB).

 

Aangifte tegen de derde gezinsvoogd werd evenals een meervoudige aangifte tegen mijn ex-man (beide aangiften werden onderstreept met aanvullende bewijslast ondertekend door meerdere getuigen) geweigerd door Politie Waalwijk. Aangiften werden geweigerd tot herhaling van interventie door de Nationale Ombudsman. Voorts werden ze gebagatelliseerd. Aangiften met de inhoudelijke stukken heb ik nimmer ontvangen.

 

Uiteindelijk werd door politie medegedeeld dat tegen een overheidsinstantie geen aangifte kan worden gedaan. Ik kon dus geen kant meer op. En juist ik kreeg een waarschuwing van laster, terwijl er notabene laster was geuit door JBB laster over mij en de Rechtbank dus opnieuw werd voorgelogen!

 

Plotselinge Uithuisplaatsing van M en MF

 

Niet lang na de aanstelling van de nieuwe gezinsvoogd kreeg ik enkele uren na een tandartsbezoek last van flauwheidsverschijnselen. Op advies van mijn huisarts ben ik door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis voor een medische check-up. Daar is door de behandelend specialist verklaard dat er niets aan de hand was: “het zou heel goed een allergische reactie kunnen zijn geweest op de dubbele verdoving tijdens de tandartsbehandeling.” (BIJLAGE_NEUROLOOG)

 

Maar toch ging het mis. Mijn ex-man kreeg via mijn zoon weet van dit incident en informeerde meteen de nieuwe gezinsvoogd. Zij zocht direct contact bij de Eerste Hulp van het ziekenhuis met één van de ambulancebroeders. Op basis van hun info regelde zij binnen anderhalf uur -volgens de frontofficice van Gemeente Waalwijk voerde mijn casemanager bij WMO-wie in dezelfde ruimte zit als deze gezinsvoogd de regie- een officiële uithuisplaatsing (UHP) via Jeugdzorg. Dit ondanks dat de behandeld neuroloog achteraf verklaard heeft dat een ambulancebroeder niets relevants over mijn toestand kon zeggen. (BIJLAGE_TRANSCRIPTIES_ARTSEN) Toen ik drie uur later weer thuiskwam, bleken mijn twee jongsten, M en MF, reeds bij mij weggehaald en op bevel van de Rechtbank bij mijn ex-man geplaatst. Terwijl ik thuis back-up had voor M en MF het naar haar zin had op de BSO. 

 

De verklaring van de nieuwe gezinsvoogd hierover naar mij en mijn advocaat luidde:  “mevrouw heeft een inzinking en is niet meer in staat voor de kinderen te zorgen”(BIJLAGE_MOTIVATIE_UITHUISPLAATSING_SVP)  In dat verzoek werd ook gesteld dat ik mijn kinderen per direct tijdelijk niet meer onbegeleid mocht zien omdat ik “een gevaar” zou vormen voor hen. Dezelfde rechter als wie de spoeduithuisplaatsing regelde voor de vestigingsmanager in 2016 dit dit nu ook om hen middels een spoeduithuisplaatsing bij mij weg te halen. Zij deed ook de zitting UHP, waarbij de gezinsvoogd de dag van tevoren een dik pak verlenging OTS aan toevoegde. Ondanks dat mijn advocaat deze stukken verzocht niet mee te nemen werden ze toegelaten. De advocaat wilde de rechter wraken, hij had zoiets nog nooit meegemaakt naar zijn zeggen en bij de rechtbijstand waren zijn collega’s dit met hem eens. Het viel mij en ook mijn advocaat de laatste zitting waar zij als voorzieningsrechter optrad, op dat zij uitermate in het belang van mijn ex-man optrad. Dit terwijl ze ook acte de présence gaf ter zitting verlenging OTS waar mijn ex man niet kwam opdagen, tegelijkertijd fietsen bij mij vanonder de carport weghaalde en zij stukken van zijn gedragingen had gelezen; waaronder verklaringen van zijn intimideren, zijn mij vals opgeven als vermist en mobiele diensten vals informeren. Ik kan mij niet onttrekken aan de gedachte dat deze rechter een innige band heeft met de vestigingsmanager van JBB, gezien ze geheel naar zijn poppen danst. Ik maak hier geen vrienden mee, maar dit gaat om mijn kinderen, mijn ziel wie mij afgenomen wordt op basis van je reinst bedrog en manipulatie: Jeugd- en familierecht keurt haar eigen verdorven vlees Jeugdbescherming Brabant met voorkennis van zaken omdat eerder nalatigheid en liegen voor de rechtbank was aangetoond.

 

De uithuisplaatsing in 2018 zou van kracht zijn tot na de vakantie van de voogd of tot aan de naderende zitting inzake de status van de Onder Toezichtstelling Staat (OTS). OTS wil feitelijk zeggen dat JBB de regie voert over de problematiek van de kinderen, eventuele behandelingsmethodiek en hun thuissituatie. De huisarts bevestigde tussentijds echter dat hij geen enkel gevaar kon verzinnen waardoor ik mijn kinderen niet zou kunnen verzorgen, en gaf aan niet te begrijpen waarom JBB een medische check-up als motivatie kon geven voor de uithuisplaatsing. 

 

Het schriftelijke verzoek van JBB richting de Rechtbank was vergelijkbaar maar ging tevens nog een stap verder. JBB pleitte voor een rechtvaardiging van haar UHP maar op de dag voorafgaand aan de zitting werd verzocht om een verlenging OTS van M en MF. Gebaseerd op onder meer de eerder genoemde lasterrapportage en een inmiddels ingetrokken eindverslag van een andere gecontracteerde zorgaanbieder. Bovendien loog de voogd voor de Rechtbank dat de huisarts zou hebben gesteld dat hij zorgen had over mijn vermogen voor de kinderen te kunnen zorgen. Wie dit ten stelligste ontkent doch werd geweigerd dit te kunnen komen vertellen tijdens het Hoger Beroep. Deskundigen werden niet toegelaten.

 

Inmiddels kan ik niet anders concluderen dat bovenstaand incident bewust is misbruikt om verlenging OTS van M en MF te forceren en een uithuisplaatsing te rechtvaardigen teneinde mij monddood te maken. (BIJLAGE_MOTIVATIE_UITHUISPLAATSING_EN_VERLENGING_OTS_M_DOOR_JBB)(BIJLAGE_MOTIVATIE_UITHUISPLAATSING_EN_VERLENGING_OTS_MF_DOOR_JBB) 

 

2 jaar uitstel diagnostiek kinderen door JBB 

 

Sinds april 2016 heb ik mij al hard gemaakt voor (her)diagnostiek van mijn drie kinderen op advies van de huisarts en een professor in kinderpsychologie die mijn twee oudste kinderen heeft onderzocht. Zij stelden dat er ontwikkelingsproblematiek dreigde voor de kinderen. Mijn ex-man weigerde hieraan mee te werken want zag absoluut geen noodzaak. De –inmiddels ontslagen- gezinsvoogd ging destijds mee in zijn betoog. 

 

(BIJLAGE_VERZOEK_TOESTEMMING_DIAGNOSTIEK_AAN_JBB_2017)

 

In de gegrond verklaarde klacht richting deze gezinsvoogd werd dit overigens ook erkend door JBB: onthouden van diagnostiek en gerichte hulpverlening. De nieuwe -derde- gezinsvoogd die eerder aangaf dat zij niets te maken wilde hebben met het verleden, achtte herdiagnostiek van de kinderen verrassend genoeg ineens wel zinnig. 

 

Ten tijde van bovenstaand beschreven uithuisplaatsing liep een reeks –door mij geïnitieerde- zeer moeizame gesprekken tussen JBB (in de persoon van de nieuwe gezinsvoogd) en mijzelf, waarin ik werd bijgestaan door ‘het sociale wijkteam’. Dit sociale wijkteam is een samenstelling van de organisatie Politie, huisarts, jeugdbescherming, en bovengenoemde professor in kinderpsychologie die mijn kinderen eerder heeft gediagnosticeerd. Inzet van deze gesprekken was om zsm accurate herdiagnostiek van de kinderen te laten uitvoeren tbv een passende begeleiding en behandeling. Dit bleek een gevecht tegen de bierkaai.

 

Allereerst weigerde de nieuwe gezinsvoogd, evenals haar voorganger mee te werken aan herdiagnostiek bij Pontifix (ondanks dat de Rechtbank in de beschikking verlenging OTS-januari stelde dat hulpverlening niet gediskwalificeerd mocht worden). Dit is de psychologenpraktijk o.l.v. bovengenoemd professor waar mijn twee oudsten bekend zijn vanaf 2009 (vaststelling van o.m. dyslexie) en uitermate bekwaam werden begeleid met hun scholen,welbevinden en ontwikkeling. 

 

Ook weigerde deze voogd in te stemmen met twee alternatieve instellingen die ik aandroeg waar eveneens diagnostiek afgenomen kon worden en welke mijn verzekering zou vergoeden. Haar argument was dat dit geen door JBB gecontracteerde zorginstellingen betreffen. 

 

Het door mijn begeleidster, een raadslid en mij geopperd initiatief tijdens een gesprek met de gezinsvoogd om diagnostiek af te laten nemen bij Buro JIJ manipuleerde zij direct al in extremen. Zo verzon ze dat ik niet zou willen meewerken aan Buro JIJ, hetgeen direct ontkracht werd door de huisarts, de GZ-psycholoog van Pontifix en het raadslid. Allen aanwezig tijdens het intakegesprek. (BIJLAGEN IR, LO, HvdV, BuJ). Twee raadsleden en de griffier van Gemeente Waalwijk stelden over deze gang van zaken dat de toenmalig wethouder door de voogd werd voorgelogen (BIJLAGEN GK, Wh.HB). De griffier sprak van onwenselijke inrichting van WMO Waalwijk en belangenverstrengeling van WMO en JBB. Ondanks dat de voogd naderhand stelde dat Buro JIJ ongeschikt was voor wenselijke systeemtherapie werd dit instituut in eerste instantie wel door haar voorgesteld richting de Rechtbank om OTS te kunnen verlengen. Navraag bij Buro Jij leerde overigens dat er bij hen niets bekend was over mijn kinderen en dat mijn mail gelezen was en om privacy-redenen verwijderd. 

 

Ondanks dat drie academici ontkrachtten wat zij over mij opschreef, weigerde mijn toenmalig advocaat op toevoeging deze stukken in te zenden. Omdat het “meningen” zouden zijn. “Meningen”, in dezen wederom leugens van een voogd-zonder kinderen- tellen blijkbaar wel, die van artsen, professoren, politici niet. Mijn mening als moeder zijnde sinds 1999 was al helemaal van ondergeschikt belang. 

 

Gecontracteerde zorgaanbieders doen namelijk precies wat de voogd en haar organisatie zegt, inclusief het in een gemanipuleerd daglicht zetten van rapportages. Deze worden over en weer opgesteld in WORD in samenspraak ten gunste van het kunnen verlengen van OTS. (BIJLAGE ontv. Dossier in Word) en het manipuleren van de omschrijving van mij als moeder bij Juzt (BIJLAGE_MvR). Gelukkig erkenden sommigen van de gecontracteerde zorgaanbieders na hiermee geconfronteerd te zijn, deze bedrieglijke gang van zaken door voogd 3. Waaronder de Gezinsmanager, die haar eindrapportage introk. BIJLAGE_GM

 

De huisarts liet ik contactjournaals van JBB zien -welke ik “toevallig” pas twee werkdagen voorafgaand aan de Hoger Beroepszitting ontving- waar de gesprekken met de huisarts waren geregistreerd. Hierover uitte hij: “Dat heb ik helemaal niet gezegd!” en “Dat hebben ze gewoon geknipt, dat zijn niet mijn woorden zo!”.

 

De gezinsvoogd schoof uiteindelijk in juli 2018 instituut Juzt & Keinder naar voren, waar wel een inkooprelatie mee bestaat. Door wachtlijsten was er op dat moment echter geen plaats bij J&K voor diagnostiek hetgeen zij al wist in februari 2018. De gezinsvoogd wist wel een ambulant medewerker van J&K in te zetten op ons dossier, die zowel mij als mijn ex-man bezocht. Haar motief hierachter was om deze medewerker te manipuleren, en zo haar beslissing om mijn twee jongste kinderen bij mij weg te laten halen, door hem te laten vergoelijken.

 

Hij echter, onderstreepte mijn goed moederschap en gaf aan, eigenlijk niet te weten wat hij moest doen binnen ons gezin, gezien er geen hulpvraag lag en de kinderen goed verzorgd werden. Wel adviseerde hij parallelle oudercommunicatie. Dat wil zeggen dat er geen directe communicatie tussen beide ouders wordt toegestaan. Dit zou een verademing zijn geweest gezien ik ruim tweeënhalf jaar gestalkt was met ontelbare mails van mijn ex met het poneren van zijn agenda, treiterijen, dictaten, dreigementen, leugens, bedrog etc. 

 

Al in juni 2018 echter had de derde gezinsvoogd via een Schriftelijke Aanwijzing* gesteld dat ik directe communicatie met mijn ex-man moest hervatten, en daarmee binnen 48 uur op elke mail diende te reageren. (BIJLAGE SA SvP)

 

Als onderdeel van haar rechtvaardiging UHP en verlenging OTS werd directe communicatie tussen mij en mijn ex-man dus juist verplicht gesteld. Zij stelde dat diagnostiek zou moeten gaan uitwijzen of parallelle oudercommunicatie wenselijk was en liet mij daarmee opnieuw over aan de mailterreur van mijn ex-man.

 

Haar visie stond daarmee volledig haaks op eerdere professionele adviezen van:

 

-Een Professor dr. in kinderpsychologie (BIJLAGE BRIEF PONTIFIX okt 2016)

 

-De huisarts,

 

-Haar eigen inkooprelatie J&K – die zij trachtte te forceren onjuiste uitspraken over mij te doen (BIJLAGE 2018-09-06 Juzt MvR en SvP gezinsvoogd JBBan Anoniem)

 

 

 

Daarnaast heeft deze derde voogd -op eigen initiatief en tegen advies van artsen- tot in november 2018 gewacht om diagnostiek laten uitvoeren om vast te stellen welke noden en hulp de kinderen exact nodig hebben. (BIJLAGE_ONDERTOEZICHTSTELLING_2018). Concreet was er dus al twee jaar lang geen enkele door specialisten genode gerichte “hulp” gestart dankzij JBB. 

 

In december 2018 werd deze derde gezinsvoogd, Mevrouw SvP, ironisch genoeg gepromoveerd tot Hoofd WMO Waalwijk, alwaar zij tot op dat moment slechts gedetacheerd was door JBB. Vanaf dat moment had zij dus nog meer bevoegdheden betreffende ons dossier, aangezien WMO de zorgadviezen van JBB beoordeelt, en de bijbehorende dienstverlening inkoopt.

 

Net voor haar vertrek stelde Mevr Svp nog een aantal onderzoeksvragen op ten behoeve van diagnostiek bij J&K, waarvan de helft als “gekleurd, bepalend en dwingend” werden afgekeurd door haar opvolger, voogd nr. 4 en twee GZ-psychologen van J&K. (BIJLAGE 6 AFGEKEURDE VRAGEN SvP JBB). Dit betrof onder meer de vraag: “Hoe kan ouderschap vormgegeven worden in het belang van de kinderen (co-ouderschap/parallel ouderschap)?” Men gaf aan dat hiervoor geen onderzoek nodig was. In feite kon parallel ouderschap gestart, hetgeen al eerder onderstreept werd door J&K.  

 

J&K was bij haar entree enthousiast te starten met diagnostiek, ook ik was blij. Ondanks het feit dat dyslexieonderzoek niet kon plaatsvinden bij dit instituut. (i.t.t. bij Pontifix). Vanaf het moment echter dat mijn ex-man ook met hen om tafel ging veranderde de houding bij J&K. Hij wenste niet dat mensen bij Pontifix werden bevraagd en hij wees mijn buren Raymond en Anja aan als te bevragen referenties. Navraag leerde overigens dat zij hiervan geenszins op de hoogte waren en het belachelijk vonden dat hij hen aangedragen had. Het hele circus van dwaling zette weer in en jawel hoor: toen ik kritische vragen stelde over het onderzoek werd dit gekwalificeerd door JBB als “moeder frustreert de gang van zaken”.

 

Concreet kwam het er uiteindelijk op neer dat de door JBB gecontracteerde zorgaanbieder J&K aangaf geen diagnostiek voor de kinderen te kunnen afnemen. Tijdens een gesprek op kantoor verklaarde de manager dat deze om budgettaire redenen niet kon plaatsvinden. 

 

Feitelijk komt het er wederom op neer dat zodra een ouder serieuze kritische betrokkenheid toont inzake een behandelplan, deze als “lastig” wordt aangeduid. Vergelijkbaar met de situatie waarbij JBB aan de Rechtbank had verklaard dat ik niet zou meewerken, terwijl ik louter vragen stelde. Uiteindelijk kreeg ik mijn klacht hierover “liegen voor de Rechtbank door de GI” overigens als gegrond verklaard destijds. Het heeft er toch alle schijn van dat Jeugdzorg een structureel list- en bedrogprotocol voert om inkomsten uit uithuisplaatsingen en OTS te genereren. Dergelijke praktijken heb ik al eerder aangetoond als kandidaat raadslid. 

 

Van de sabotage door opdrachtgever JBB middels de manipulatieve vermogens van de derde gezinsvoogd richting Buro Jij, De Gezinsmanager en J&K heb ik inmiddels ruimvoldoende bewijslast. Alles is gedocumenteerd. Elke zinssnede uit de conclusieis naar feitelijke bewijslast te duiden met woorden en geluiden. Toen een onderzoeksjournalist aanbood om gezamenlijk met de directie van J&K en de camera erbij om tafel te gaan en de hele geschiedenis te bespreken werd dit geweigerd.

 

De ervaren voogd

 

In tegensteling tot zijn voormalig collegae gaf deze nieuwe voogd duidelijk aan niet zomaar mee te gaan in de stellingname van zijn organisatie JBB. Hij heeft veel ervaring en gaf aan er te zijn voor de kinderen. Ik was verheugd. Zeker ook omdat hij de eerste is die zelf kinderen heeft. Bij J&K werd hem januari jl. gezegd dat ondanks het feit dat er nog geen diagnostiek van de kinderen had plaatsgevonden, dit een directe start van parallelle oudercommunicatie absoluut niet in de weg stond. 

 

De vierde voogd gaf voor zijn vakantie aan helemaal niet meer bezig te zijn met diagnostiek en dat hij verder wilde. Hij wenste exact datgene wat in feite in oktober 2016 al werd geadviseerd door de begeleidende professor in kinderpsychologie: zo min mogelijk contact tussen beide ouders, zeker waar de kinderen bij zijn: ofwel de inzet van parallelle oudercommunicatie en -ouderschap. Zijn kinderloze voorgangers zagen dit anders (in opdracht van hun management zegt mijn intuïtie) en forceerden om in onmogelijke communicatie te gaan met een narcist.

 

De ervaren voogd volgt hiermee in feite het advies van een allerhoogste entiteit op het gebied van kinderneurologie. Wiens laatste levenswerk: -Pontifix psychologie- mijn ex-man benoemt als een kantoor met een meer dan dubieuze status. (BIJLAGE-verzoekschriftalleengezag vader)

 

De voogd maakte een plan wat direct in zou gaan net voor de meivakantie. Dit behelsde een uitbreiding omgang met mijn kinderen bij mij als moeder, dat de kinderen bij mij zouden komen vanaf dinsdagtijdens de meivakantie, en dat ik zou mijn jongste dochter voortaan zou begeleiden naar het RID, een instituut waar zij met haar dyslexie wordt ondersteund.

 

Daar stak mijn ex-man echter een stokje voor: hij ging niet akkoord met het parallel ouderschapsplan om de reden dat ik de weekenden dat de kinderen bij mij zijn pas in september (voor de vierde keer wilde hij deze weekenden omdraaien) kon laten ingaan.

 

Tevens besloot last-minute om hij de kinderen niet te laten komen op dinsdag in de meivakantie en onthield hij onze jongste van haar eerste dyslexiebegeleiding in Den Bosch -waar hij drie verschillende verklaringen voor gaf (Bijlage moeder mag niet mee naar RID). 

 

Vanuit New York deelde hij tussendoor ook nog even mee dat ik de kinderen een dag eerder naar zijn hoogbejaarde ouders moest brengen.

 

Daarnaast wenste hij niet mee te werken aan het door mij geadviseerde huisartsbezoek in april jl., hetgeen JBB gedoogde. Mijn ex bagatelliseerde zoals gewoonlijk gezondheidsklachten bij mijn jongste dochter. (BIJLAGE ik herken jouw beeldvorming niet) maar uiteindelijk ben ik met haar naar de huisartsenpost gegaan waar werd vastgesteld dat zij een flinke  acute amandelontsteking bleek te hebben ontwikkeld. (BIJLAGE_diagnose huisartsenpost Waalwijk) Dit verklaarde waarom zij door haar klasgenootjes werd gepest dat ze uit haar mond stonk. Een ontsteking van centimeters van haar amandelen en geel pus bleek toch te beantwoorden aan mijn zorgen over haar hoesten, keelpijn en niet lekker in haar vel zitten een maand daarvoor uitgesproken richting mijn ex-man en de gezinsvoogd. Mijn ex liet mij dus niet gaan, terwijl ik aanbood te gaan als het hem niet uitkwam.

 

Anti-hulp JBB: van kwaad tot erger

 

JBB heeft het leven van de kinderen en mij tot een regelrechte hel gemaakt vanaf het moment dat haar nalatigheid bleek. Doch weigert zij haar eigen fouten te herstellen. Hun motief lijkt vrij evident: hun aantoonbare falen wensen zij liever zo snel mogelijk onder het vloerkleed te vegen. 

 

Mijn kinderen zijn vandaag de dag nog steeds onder toezicht van Jeugdzorg en uit huis geplaatst, bij notabene mijn ex-man. Hetgeen absurd is gezien het feit dat JBB op de hoogte is van zijn meervoudige gedragsstoornissen en – handelingswijze. (BIJLAGE_ADVIES_GEEN_DIRECTE_OMGANG) (BIJLAGE_GESPREK_JBB_2016_PSYGOLOGISCH_ONDERZOEK)

 

Mijn kinderen zijn doodongelukkig, presteren ondermaats op school, willen terug bij mij komen en missen mij enorm. Mijn ex-man maakt de kinderen -samen met zijn vader- onderhuids wijs dat ik hen niet zou kunnen of willen verzorgen. Daarnaast gaan M en MF structureel achteruit sinds zij bij hun vader zijn geplaatst. Qua persoonlijke verzorging en gedrag. MF doubleert nu, M is twee schoolniveaus achteruit gegaan. Ik begeleidde mijn kinderen vanaf de kleuterschooltijd intensief op hun scholen, maar alle effort in hun groei is feitelijk ongedaan gemaakt door mijn ex-man. Vanuit zijn pedagogisch volledige ongeschiktheid als opvoeder, maar zeer zeker ook door zijn karakter. Om mij te treiteren -als ik ja zegt hij nee en omgekeerd- weigerde hij herdiagnostiek en onthield hij de kinderen van voorgeschreven medicatie. 

 

Concreet stelde hij voor de rechter “ik heb een cursus trainer/coach hockey gevolgd. Ik weet beter hoe om te gaan met kinderen en ik adviseer ouders van pupillen ook geen medicatie te geven”. Jeugdbescherming ging hierin mee. Ondanks dat de rechter vroeg “meneer, onthoudt u uw kinderen ook van voorgeschreven antibiotica?”. De nieuwe gezinsvoogd geloofde mijn charismatische ex-man op zijn woord toen hij beloofde dit wel weer te zullen doen. Ondanks dat mijn zoon zich steeds misselijk voelde en uit school thuiskwam of zich ziek meldde. Onregelmatige inname medicatie kaartte ik, naast raadsleden, artsen en bevriend specialisten meerdere keren aan. De nieuwe gezinsvoogd acht zichzelf echter verheven boven de visie van medici en die van mij als hun moeder. Mijn moederschap en alle effort die ik gestoken heb in mijn kinderen zijn sinds de bemoeienis van kinderloze jeugdzorgmedewerkers in haast onvoorstelbaar grote mate tenietgedaan.

 

JBB is van dit alles op de hoogte doch negeert alle feiten en stuurt aan op een verlenging van Onder Toezicht Stelling (OTS) en verlenging Uithuisplaatsing (UHP). Hun argumentatie daartoe is dat ik geestelijk niet in staat zou zijn voor mijn kinderen te zorgen en dat IK niet mee zou willen werken aan diagnostiek van de kinderen voor adequate professionele psychologische begeleiding. Beide aantijgingen echter zijn aantoonbaar onjuist, en daarnaast schadelijk voor de verdere persoonlijke ontwikkeling van mijn kinderen. Blijkbaar acht JBB het volledig verdraaien van feiten door eigen medewerkers niet relevant. Wellicht beredeneerd vanuit hun eigen belang? De derde gezinsvoogd stelde – in samenspraak met gecontracteerde zorginstellingen- rapportages op die in mijn nadeel waren en verzon een pure lasterrapportage. De onjuistheid hiervan werd door meerdere politieke functionarissen in Waalwijk bevestigd alsook schriftelijk aan JBB gemeld. Ook deze meldingen werden volledig genegeerd. Ambtenarenposities en directe lijnen met griffie wegen blijkbaar zwaarder dan de belangen van kinderen. Uiteraard kan zal ik het nooit kunnen bewijzen; maar het feit dat ik vanuit mijn eigen voormalige politieke rol al goed op de hoogte was van misstanden bij WMO Waalwijk -waar ik destijds de “anti-hulp” aankaartte die daar op grote schaal plaatsvindt, alsook absurde privacy schendingen ten gunste van het systeem- zal zeker een rol spelen in hun opstelling naar mij.

 

Mijn verzet tegen hun aantoonbaar laakbare – en schadelijke handelen wordt niet op prijs gesteld door JBB, en feitelijk probeert men mij monddood te maken. (BIJLAGE_AANGIFTE_LASTER)

 

Om die reden vecht ik juridisch dus TEGEN verdere OTS en UHP. De ‘anti-hulp’ van JBB is namelijk ALLERMINST in het voordeel van mijn kinderen en mijzelf gebleken. Tot dusverre heb ik liefst NEGENTIEN rechtszaken moeten doorstaan met tijdens elke zitting bedrog van JBB en/of mijn ex-man en zijn advocaten, betaald door zijn vader. Zelf werd ik bijgestaan door toegewezen Brabantse advocaten die unaniem mijn belangen benadeelden. 

 

Een ongelijk gevecht, waarbij de Rechtbank de andere kant op lijkt te kijken. (BIJLAGE_VERZOEK_STOPZETTING_OTS)

 

Mijn ex-schoonfamilie (2)

 

Tegelijkertijd ben ik genoodzaakt strijd te voeren tegen structurele bureaucratische terreur en intimidatie, mede mogelijk gemaakt door mijn ex-schoonvaders connecties bij de Rabobank, Rotary Club en politie, waarbij kennelijk geen enkele wetteloze handelswijze wordt geschuwd. 

 

Dat er daarbij sprake is van belangenverstrengeling, is overduidelijk. 

 

Mijn netwerk spreekt van omkoping. Het zou mij niets verbazen. Steeds opnieuw handelden mijn advocaten op toevoeging in mijn nadeel, werden opgevraagde Processen Verbaal van de zittingen niet verstrekt -ondanks vraag hierom door mijn meest recente advocaten die WEL voor mijn belangen willen opkomen. (BIJLAGEN OPVRAAG PV’S)

 

Jeugdzorg frustreerde en vertraagde het verstrekken van dossiers eveneens. Datzelfde geldt voor WMO Waalwijk. Hier werden WOB en AVG om moverende redenen geweigerd, nadat deze in beginsel zouden worden verstrekt. De betreffend jurist wie mij beloofde bleek niet meer werkzaam te zijn. (BIJLAGE WOB en AVG geweigerd JR)

 

Mijn ex-man zette zijn treiterpraktijken (BIJLAGE_ONVERZEKERD_RONDRIJDEN)(BIJLAGE_AANGIFTE_AANNEMER)ondertussen ongestoord door, gesteund door zijn vaders netwerk in Waalwijk waaronder Rotary Club leden (BIJLAGE_ROTARY_WAALWIJK), (ex-) Rabobank medewerkers (BIJLAGE_AANSPRAKELIJKHEID_BORGSTELLING_RABOBANK)(BIJLAGE_AANKLACHT_RABOBANK_KLACHTENINSTITUUT) (ex-) leidinggevenden bij Politie Waalwijk (BIJLAGE_POLITIEBUREAU_SPRANG_CAPELLE). Meerdere aangiften en meldingen van huiselijk geweld werden geweigerd en het doen ervan werd gefrustreerd. (BIJLAGE_OPVRAAG_DOSSIER_POLITIE_WAALWIJK) Met klachten van derden over de handelingswijze van politie over de gang van zaken werd averechts omgegaan.

 

Toegestaan werd ook dat hij mij in september 2017 opgaf als vermist -terwijl hij aantoonbaar wist waar ik was- en dat mijn oppas -waarvan hij eveneens weet had wie het was- werd overvallen door Politie Waalwijk. (BIJLAGE_POLITIE_WAALWIJK_NAV_OPGEVEN_ALS_VERMIST)

 

Toegestaan werd ook dat hij MF 28 december jl. opgaf af vermist terwijl hij wist dat wij door vertraging de Ferryboot hadden gemist vanuit Dover. Hij werd tijdig geïnformeerd door de 75-jarige heer Godefroy. Echter belde mijn ex opnieuw de politie om hem vervolgens net als Max uit zijn huis trachten te laten zetten. Gezinsvoogd SvA wie mij eerder bedreigde dat hij mij kei-en-kei kapot zou maken (Gezinsvoogd dreigt moeder met kapotmaken) zag zijn kans schoon: hij klaagde bij de rechter over mij. Dit terwijl vader geïnformeerd was en MF bij de heer Godefroy uit de auto rukte om hem vervolgens te intimideren en bedreigen. (aangifte CF, aangifte TV).

 

Hierna vond nog een “incident” plaats waarbij het mij als speelbal gebruiken overduidelijk bleek doch politie Waalwijk heeft nationaal bepaald dat ik geen aangiften mag doen (Weigeren aangiften Politie). De gezinsvoogd vertelde tijdens de laatste zitting vol trots dat hij wel aangifte mocht doen van laster inzake het publiceren van zijn dreigement wat hij feitelijk uitvoert sinds hij extra betaald kreeg van zijn manager en 180 graden draaide ondanks dat hij weet had van absurd anti-sociale gedragingen van vader. De organisatie wenst geen fouten te erkennen en gaat over lijken mij als moeder het leven onmogelijk te maken. Heden 12 februari 2019 heb ik mijn zoon laatst gezien eind november, mijn jongste voor het laatst op 12 januari, tien Stefan bepaald had dat mij oudste de regie moest voeren over mijn jongste en ik haar niet mocht knuffelen. Hij had namelijk in samenspraak en overleg -nadat ik terugkwam uit Engeland met MF (film Engeland Kerst) met Rechtbank Zeeland West Brabant mij uit het ouderlijk gezag laten zetten de dag tevoren teneinde Hoger Beroep wat een week voordat hij ineens de omgang stopzette terwijl hij net terug was van zes weken verlof en een reis Thailand en opnieuw vader de boel aantoonbaar besodemieterde en Stefan juist beloofd had een extra weekend te regelen…

 

Naast aantoonbaar illegaal en structureel ontduiken van alimentatie gaat de manipulatie zelfs zo onvoorstelbaar ver, dat een vriend zijn aangeboden financiële hulp voor juridische ondersteuning noodgedwongen heeft ingetrokken, onder dreiging van grootschalige zakelijke chantage jegens hem vanuit mijn ex-schoonvader en diens invloed bij Rabobank Waalwijk (BIJLAGE_CHANTAGE_DF). Naar zijn zeggen wordt zijn naam te grabbel gegooid omdat hij mij hielp. Bovendien werd hij bedreigd dat hij nog meer schade zal ondervinden wanneer hij mij zou blijven helpen!

 

Inmiddels werd deze dreiging overigens effectief ten uitvoer gebracht: de zakelijke rekening courant van 250.000,- van deze vriend werd stopgezet door diezelfde Rabobank, omdat hij mij wilde helpen aan een advocaat. Hem is inmiddels ook te kennen gegeven dat een reeds mondeling toegezegd achtjarig handelscontract als toeleverancier catering bij RKC en en Willem II, NIET zal doorgaan. Bij beide clubs is de Rabobank sinds jaar en dag een zeer invloedrijke sponsor. Dit contract is inmiddels ook effectief geannuleerd. Deze  vriend uit mijn studententijd geeft aan hiermee een schade te hebben geleden van EUR 350.000,-

 

Meer recent, in september 2019 werd een vriend, de heer Jeroen Vrijhoeve uit Den Bosch met een Limousineservicebedrijf wat ook rijdt voor de EO verboden mijn dochtertjes achtste verjaardag te rijen wat hij reeds beloofd had en sinds jaren deed. (foto’s limousine & kids)

 

En nog recenter, in november 2019 werd bekend dat de heer Max van Lieshout, wie mijn ex dus al eerder had laten overvallen door politie toen hij oppaste (2 sept 2017 -zie boven-) werd gewaarschuwd dat hij de (naam van mijn ex en diens ouders in meervoud) met rust moest laten wilde hij nog tenders mogen leveren aan de Nederlandse Staat. Max levert samen met Zwier (overigens een neef van gezinsvoogd nummer drie wie loog namens mijn huisarts, loog over de gang van zaken bij Bureau JIJ en in opdracht van haar manager kort na gegrond verklaarde klachten liegen voor de rechtbank) tools en utilities voor het Nederlandse leger en politie. Hem werd officieus handel beloofd te zullen worden onthouden van handel en jawel hoor: reeds toegezegde leveranties aan de Staat werden geannuleerd. (Officieuze waarschuwingen Max van Lieshout en ineens bij medische tuchtcollege verdwenen dossier Merkelbach orthopedagogen). Het bleek onwenselijk dat Max mijn klacht over de absurde handelingswijze van deze eerder berispte orthopedagoog indiende. Ook de voorzitter van het Medisch Tuchtcollege en tevens eerder door mij gesupporterde partijgenoot gaf geen reactie. (Linkledin communicatie vz Tuchtcollege Amsterdam)

 

Daarnaast tracht mijn ex in samenspraak Rabobank Waalwijk mij sinds de dag dat ik moest kiezen voor veiligheid van mijn drie kinderen wegens extreem huiselijk geweld en narcisme en manipulatie van mijn ex en zijn vader werden erkend (UHP 2016) op straat te zetten door de verkoop van mijn huis te eisen –op door mijn ex-schoonvader geïnitieerde aantoonbaar frauduleuze gronden. Dit verzoek, alsook dat om mij uit het ouderlijk gezag te zetten, is eind maart 2019 door het advocatenkantoor dat mijn ex-man vertegenwoordigt, aan de rechtbank verstuurd. De eigenaar van dit advocatenkantoor is naast lid Raad van Comissarissen Rabobank Waalwijk, ook een goede Rotary-vriendin van mijn ex-schoonvader. Ondanks dat de motivatie van de verzoeken welke deze dame indiende namens mijn ex tot in detail als leugens zijn aangetoond, http://Brieven bestuur hockeyclub & School M: leugens ex motivatie verzoek alleengezag waar JBB in meeging komt de gezinsvoogd hier niet op terug. De partijdigheid van Jeugdzorg is aantoonbaar absurd te noemen.

 

 

Laatste kans

 

Tot 14 februari 2019 dufde ik echter niet in de publiciteit treden. http://Film YOUTUBE 14 feb. Dreiging Daniel Frankenhuis Jeugdzorg waarschuwde mij steeds dat dit niet in het belang was van mijn kinderen. Wat is wèl in het belang van mijn kinderen? Dat zij geen moeder meer hebben? Dat mij met behulp van corruptief geld en absurd misbruik van macht het moederschap ontnomen wordt, ik op straat kom te staan en naar de (door de Rabobank geinitieerde ideële instelling) voedselbank mag? Hetgeen mijn ex-man mij sinds jaar en dag “beloofde” wanneer ik bij hem weg durfde te gaan. (BIJLAGE_GEEN_ALIMENTATIE)BIJLAGE_JIJ_MAG_LEKKER_NAAR VIER-HOOGACHTER_MET_DRIE_KINDEREN_EN_KAN_JE_LEKKER_NAAR_DE_VOEDSELBANK)

 

Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Geluidsopnames in de rechtbank vinden NIET plaats en zijn zelfs niet toegestaan. Datzelfde geldt voor Jeugdzorg, gecontracteerde zorg en politie. Letterlijk alles wordt bij elkaar gelogen om ouders faliekant klem te zetten en daar mag zelfs geen aangifte worden gedaan bij politie. (Weigeren aangiftes politie) Die wet moet om!

 

Mijn tweede juridische gevecht, om te kunnen ontsnappen aan de narcistische mishandeling door mijn ex-schoonfamilie – met medewerking van Rotary en/of de Rabobank, vindt ook nu plaats. Om als alleenstaande moeder in dit stadium nog overeind te kunnen blijven is het cruciaal is dat de reeks van aantoonbaar gepleegde wetsovertredingen, criminele handelingswijzen en frauduleus handelen eindelijk gewoon strafbaar worden gesteld. Naast dat NU procesgang plaatsvindt over het gezag waar mijn pathologisch liegende ex in samenspraak met de dito handelende gezinsvoogd hebben weten ontnemen met behulp van aantoonbaar partijdige rechtbank wie haar eigen vlees Jeugdbescherming Brabant sinds een raadslid een klacht indiende tegen de organisatie alle manipulatie en bedrog goedsprak. Hiervoor heb ik acuut rechtshulp nodig welke mij dus structureel moedwillig -door mijn ex-schoonvader’s, diens spinnenweb waaronder de Rabobank- wordt onthouden! 

 

Iedere donatie voor juridische hulp is dus bijzonder bruikbaar, welkom en eigenlijk pure noodzaak om deze strijd uiteindelijk te overleven en mama te mogen en kunnen zijn. Daartoe heb ik twee sites gelanceerd:

 

Voor een bijdrage via bankbetaling:  NL59KNAB0258835486 Trudi Verstegen – Children’s Defense Force

Voor een bijdrages via Tikkie:

Wil je mij alsjeblieft helpen met ‘Children’s Defense Force publicity’ via https://tikkie.me/pay/jar6naklj91mjj5ro6v8

Deze link is geldig t/m 10 juni

 

 

Bedankt om mij te helpen!

ps, alle publiciteit is welkom; delen redt velen. Dat geldt ook voor praktische hulp.

 

Trudi Verstegen 2021