Fake court – Black Magic Art of Law

Lorde -& The tennis court oath:

“Gezien het feit dat het geroepen is om de grondwet van het rijk vast te stellen, om het herstel van de openbare orde tot stand te brengen en om de ware principes van de monarchie te handhaven (Orde van de Seraphim & Cherubim- van de Slang en Kousenband; gay-satanisten door de Jezuïeten van het Holy Roman Empire misbruikt en opgeleid middels MK Ultra) niets kan haar ervan weerhouden haar beraadslagingen voort te zetten op elke plaats waar ze zich moet vestigen; en ten slotte bestaat de Nationale Vergadering overal waar haar leden bijeen zijn, besluit dat alle leden van deze Vergadering onmiddellijk een plechtige eed afleggen om nooit uit elkaar te gaan en opnieuw samen te komen waar de omstandigheden dit vereisen totdat de constitutie van het rijk is gevestigd en op solide fundamenten is bevestigd; en dat die eed is afgelegd, bevestigen alle leden en elk afzonderlijk dit onwankelbare besluit met zijn handtekening.

We zweren ons nooit af te scheiden van de Nationale Vergadering en opnieuw samen te komen waar de omstandigheden dit vereisen totdat de grondwet van het rijk is opgesteld en op solide fundamenten is bevestigd”.

Dus tennis court, let ook op de fascistische armgebaren en vrijmetselaarshand: Vrijmetselaarstheater. Ter zelfverrijking. Toen ook al.

Scheiding der machten is niet bestaand.
In drie sets tennis wordt elke niet-vrijmetselaar oftewel echt mens van zijn GOUDEN BAL: geld, bezittingen, kinderen, huis, bestaansrecht beroofd. Door logeleden voor logeleden.
666:
6-0 Rechtbanken
6-0 Hof van Justitie
6-0 Hoge Raad
Als je 57 rechtszaken court fixing meemaakt binnen zes jaar, ooit recht studeerde, alles zelf aantoonde als bedrog en je zittingen nog eens na luistert nog afgezien van onthouden worden van elk recht en van onbeperkte terreur tegen jou persoon van intussen -195 strafbare feiten tegen jou gepleegd geen aangifte mag doen- dan doorzie en snap je het complete black Magic corruptief circustheater…
VOLLEDIGE TEKST IN OPMERKINGEN

https://t.me/gweverstegen/30558