🧩MKUltra-criminelen van 🤘FAKE Wees de Weerstand🤟: 🤡Wouter Raatgever en 🤡Hans Meyer

 1. De pathologisch liegende heren van Controlled Opposition – grooming people that choose HUMAN RIGHTS upon corruption: Hans Meyer (Parrot Mason) en Wouter Raatgever (Avatar Scientologist). Ik herkende hun bipolair anti-sociaal gedrag net op tijd voordat zij mij van de radar wilden laten verdwijnen: hun ogen, hun bedrieglijke manipulatie door te dicteren en mij belachelijk te maken nadat ik mijn vertrouwen gaf om mij vervolgens te breken omdat ik hun werkelijke aard doorzag: copy-pasted dat van mijn ex en zijn pa en hun “vrienden”.

RESUMÉ gang van zaken heren Wees de Weerstand (meer bewijslast volgt; ook van andere benadeelden):

Valse hoop werd mij gegeven door FALSE FLAGS UNDERCOVER FREEMASONS & DEEP STATE SUPPORTERS Hans Meyer (Parrot Mason & oplichter) en Wouter Raatgever (Scientologist & narcistentrainer)

 1. *🙉🐵🙈De eerste uitzending: https://youtu.be/UrK2_Rlh778 (die gelijk weggepoetst werd en verboden werd te downloaden; vrienden deden dit toch om de waarheid te bewaken.
 2. 🤡🤡De “eerste reactie i.s.m. Micha Kat: https://youtu.be/ZsSCK6jJwio

 3. 😍🦜Tevoren werd alles uit de kast gehaald om mij uit te horen en te groomen: https://youtu.be/YspawiAJ5u0

Om mij vervolgens (te dwingen) van de radar te (doen)verdwijnen (geluid en beeld volgt), te kakken te zetten….

1*:

2*:

3*:

RESUMÉ feitelijke gang van zaken volgens HOGE RAAD VAN DE KINDEREN

( www.hogeraadvandekinderen.nl ) :

🚩

 • 1. Wanneer je dus voor iemand een Actie-pagina opent op Doneeractie.NL wordt je Actie-eigenaar.
 • 2. Doneeractie.NL en de Actie-eigenaar hebben een onderlinge overeenkomst.
 • 3. Als jij als Actie-eigenaar, de Actie-pagina voorziet van de naam van de Begunstigde: Trudi Verstegen en vervolgens vul jij als de Actie-eigenaar NIET het bankrekeningnummer van de begunstigde Trudi Verstegen in, maar jouw eigen bankrekeningnummer, dan heeft de Actie-eigenaar zich, met voorbedachte rade, het recht toebedeeld om onder bepaalde omstandigheden, de donatiegelden van de Begunstigde en daarmee van de doelstelling van de Doneeractie, te vervreemden.
 • 4. Een motief voor deze vervreemding van donatiegelden van de doelstelling, is, het sanctioneren van het niet reageren overeenkomstig de wens van de Actie-eigenaar, door de Begunstigde Trudi Verstegen.
 • 5. De Begunstigde Trudi Verstegen ontving een video van de Actie-eigenaar Hans Meijer, met een liefdesverklaring als inhoud, echter zij ging daar niet op in.
 • 6. Dat de video inderdaad een eenzijdige liefdesverklaring was, wordt bevestigd door een schrijven van Wees De Weerstand waarin wordt gerefereerd aan het gezin van Wees De Weerstand / Hans Meijer.
 • 7. De Actie-eigenaar Hans Meijer was uit op een buitenechtelijke relatie met de Begunstigde van de Doneeractie: Trudi Verstegen maar zij ging daar niet op in.
 • 8. Om de, voor de Actie-eigenaar, belastende werking van zijn liefdesvideo, te stuiten, ontving de Begunstigde bovengenoemd schrijven van het Wees De Weerstand Team waartoe de Actie-eigenaar behoort.
 • 9. Ook moest de Begunstigde Trudi Verstegen het ontgelden als was zij niet integer.
 • 10. Enkele donateurs werden vervolgens geïmponeerd doordat zij hun donatie voor Trudi Verstegen, op hun bankrekeningnummer retour ontvingen. Niet alle donateurs waren hiertegen bestand en kozen voor het standpunt en de werkwijze van Wees De Weerstand /Hans Meijer.
 • 11. De donateurs konden net zo min als de Begunstigde, weten dat hun donaties via de Derdengeldenrekening van Doneeractie.NL op het bankrekeningnummer van de Actie-eigenaar binnenkwamen en niet op de bankrekening van de Begunstigde.
 • 12. De Actie-eigenaar zette zijn liefdesaanzoek kracht bij door plotseling te verdwijnen en op zijn Facebook aan te geven dat hij in Dubai was geland.
 • 13. De donatiegelden waren nodig voor de verdediging van Trudi Verstegen door de advocaat van Trudi Verstegen, in twee procedures tegen haar aangespannen, om haar haar huis te ontnemen en om haar minderjarige kinderen bij haar weg te houden.
 • 14. De onderhandse verkoop van haar huis is gelast door de vader van de ex partner van Trudi Verstegen.
 • 15. De ex partner van Trudi Verstegen, tracht, aan de verplichte toestemming van Trudi Verstegen voor zijn rechtshandelingen, te ontkomen door ondermeer haar juridisch adviseur Feraaz Jahangier, te belasteren. Voor elk van deze pogingen tot eigen financiële, materiële en gezags bevoordeling door de eiser, is een artikel van de Universele Rechten van de Mens voorradig en met elk artikel van de Universele Rechten van de Mens stemt een wetsartikel uit het Burgelijk Wetboek, met de geest van de artikelen van de Universele Rechten van de Mens, overeen. V. Zegel

  Geachte heer Vlassenroot,

  Wij hebben gistermiddag kort telefonisch contact gehad over de lastige situatie van mevrouw Trudi Verstegen. … Onderstaand schets ik een kort overzicht van de relevante feiten.

  Op 14 juli jl. heeft er op het YouTube-kanaal van Wees de Weerstand een crowdfunding actie plaatsgevonden. Inzet hiervan was mevrouw Verstegen te voorzien in haar fundamentele levensbehoeften, juridische kosten en verblijfskosten.

  ————-

  🕵🏼‍♂️Op 14 juli ( ik zag dit te laat) ontmaskerde Erik Groenendijk de twee undercovers van Deep State reeds in hun bedrieglijke, ware aard:

  https://www.brighteon.com/76a55abb-a3ae-4a5c-a63c-7e4d28945f64

  https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2020/07/neonazinl-25-wat-zei-wouter-raadgever.html?m=1

  Deze tekst hoort erbij(gewist van Facebook):

  Deze ECHTE MAN, drs. Msc. Erik Groenendijk, die weet hoe het zit met ons depopulatieprogramma, had verdikkeme de zeer waarschijnlijk door Deep State Pedofiele Satanisten gestuurde infiltranten Wouter Raatgever en Hans Meyer alias Kees Stelco al eerder onderschept.
  Ik geef ruiterlijk toe Deep State onderschat te hebben en dat ik GENAAID ben door deze twee undercover freemasons Hans en Wouter Raadgever die veel erger dan FAKE zijn.
  Mannen, undercovers van NIVD die MK=Ultra-technieken toepasten mij uit te horen, te infiltreren in mijn leven, mijn data-gegevens te verkrijgen en laster en smaad (aantoonbaar) over mij uitten. Stoere mannen -die feitelijk inhumaan zijn en zonder ballen- en 12000,- onder mijn naam en horrorstory ophaalden om het vervolgens in eigen broekzak te steken. En mij van de radar te laten verdwijnen.
  Erik Groenendijk en ik zijn gedupeerd door dezelfde satanistenclub, court fixed uit het ouderlijk gezag gezet en moedwillig onthouden van onze kids en in elk denkbare wijze gefrustreerd in toekomstmuziek door FAKE rechters waaronder sadiste Ine Gimbrère-Staetmans om ons te breken.
  Alles wat deze slimmerik zegt is fact. En erken ik. Ik heb nooit gezegd Nyenrode gestudeerd te hebben. Ik studeerde in Nijmegen waardoor ik FAKE Willem Engel en Wendy Kroeze en nep-agenten die zich als hooligan verkleedden kon ontmantelen als FAKE people. Oftewel CONTROLLED OPPOSITION gesponsord door het Rijk en satanistische elite.
  Burgemeester Bruls, hoofd Veiligheidsraad in charge van het NaZi- depopulatieprogramma met behulp van de broer van Hugo de Jonge. Ook Radboud.
  Ik ben na het verstrekken van onschatbare informatie de pedofiele-satanisten gangbang waarmee deze ontmanteld kan en onze vrijheid al lang had kunnen zegevieren na deze onderstaande uitzending voor 12.000.- genaaid. Geworven gelden welke voor mij bestemd zouden zijn te kunnen overleven, voor rechtszaken het dak boven mij hoofd te kunnen behouden en mijn kids terug te krijgen naast in juiste justitie RECHT gesproken te zien worden en mijn leven op te kunnen pakken. Zonder terreur. Ouders helpend naar hun vrijheid, kinderen beschermen voor het ergste dat je je kan voorstellen.
  Erik zag het. Ik was blind in vertrouwen dat er nog wel echte media was. Dit blijkt niet zo te zijn. Die zijn allem gewist. Net als ik van Linkedin en Facebook. Ontgoocheld doch vastberaden trotse mama van Nikki Mart en Madelief”.
  ——-

  Op 24 juli 2020 werd het eerste deel van de documentaire “Mama tegen de Maffia” via het bovenstaande kanaal uitgezonden. In strijd met de gemaakte afspraken heeft mevrouw Verstegen het donatiebedrag niet ontvangen.

  27-08-2020:

  ——- tussendoor zetten de heren mij als trap na dat ze de gelden niet konden achteroverdrukken en mij van de radar wilden laten verdwijnen door een film te maken dat ze al WEL betaald hadden. Dit was eveneens GELOGEN: Hans had louter een betaling geagendeerd (die je in kan trekken, een valse truc die ik van mijn ex kende) https://youtu.be/k5VufFhq7PQ

  Ikzelf heb toen de betaling(jaarpremie rechtsbijstandsverzekering) voldaan.

  03-08-2020

  In een video op 3 augustus 2020 heeft Wees de Weerstand zijn volgers (dus de donateurs van de actie) op de mouw gespeld dat mevrouw Verstegen een onvolledig en onjuist verhaal naar buiten heeft gebracht. De geleverde informatie zou incorrect zijn. Algemeen werd het beeld neergezet dat mevrouw Verstegen een getraumatiseerde, berekenende en notoire oplichtster en geldwolf is. Alles gebaseerd op valse gronden uiteraard. ……..

  Aangifte bij politie

  Ik heb met mevrouw Verstegen concreet afgesproken haar ook te zullen begeleiden in het aangiftetraject. Het is wellicht bij u bekend dat de officier van justitie in Zandvoort mevrouw Verstegen heeft verboden aangifte te doen. Ik heb begrepen dat alle binnenkomende aangiftes van mevrouw Verstegen standaard zullen geseponeerd. Daarom heb ik helaas weinig vertrouwen dat ze – op persoonlijke titel – op het politiebureau serieus met haar zaak zal worden geholpen. …….

  In al die jaren dat ik cliënten beroepsmatig bijsta heb ik dit niet eerder op zo’n onprofessionele manier mogen meemaken.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, F. Jahangier

 • Melding politie d.d. 11-09-2020Aansprakelijkstelling t.a.v. de heer Floris van Haaster NetLevel B.V. d.d. 1 september 2020

Brief t.a.v. de heer Hans Meijer Wees de Weerstand d.d. 1 augustus 2020

T.a.v.: De heer Hans Meijer, Wees de Weerstand

Krommedijk 5

7911 TK NIEUWEROORD

Van: De heer F. Jahangier

Utrecht, 1 augustus 2020

Onderwerp : Kantelpunt Noodoproep crowdfunding Trudi Verstegen

Per e-mail : [email protected]; [email protected]

Geachte heer Meijer,

In bovenstaande zaak treed ik op in de functie van juridisch adviseur namens mevrouw G.W.E. Verstegen. Hiervoor verwijs ik naar ingesloten volmacht. Op basis hiervan ben ik bevoegd alle onaantastbare (rechts)handelingen te verrichten, in het belang van mevrouw Trudi Verstegen.

Onlangs heeft u zich – naar nu blijkt beweerdelijk – het lot van mevrouw Verstegen persoonlijk aangetrokken en zich hard gemaakt voor haar zaak. Immers heeft u zelf duidelijk aangegeven, in de documentaire reeks “Kantelpunt Mamma tegen de Maffia #1 Introductie”, begaan te zijn met haar verhaal vanuit uw katholieke achtergrond. Jullie hebben zelfs ook samen gebeden.

I. Inleiding: een vertrouwenskwestie

Om te beginnen is het relevant dat de samenwerking tussen Wees de Weerstand en mevrouw Verstegen bij bericht van 27 juli jl. is afgebroken. In uw e-mail van 31 juli gaat u helaas volledig voorbij aan de kern van het probleem: het vertrouwen van mevrouw Verstegen is beschaamd, vanwege het niet nakomen van gemaakte afspraken. Als “actie-eigenaar” van de crowdfunding bent u immers onderworpen aan de algemene voorwaarden van de webpagina Doneeractie.nl. De informatie op die actiepagina mag niet berusten op “onjuiste en misleidende” gegevens en de ontvangen donaties mogen enkel en alleen worden gebruikt voor de beoogde doelstelling. Het enkele feit dat u dit punt niet adresseert, wekt u de indruk wel degelijk op de hoogte te zijn van deze gang van zaken. Immers heeft u niet weersproken dat u geen zuivere motieven heeft.

II. Wat zijn de relevante feiten?

Voor de context volgt er hieronder een kort overzicht van relevante feiten en omstandigheden. Op 14 juli 2020 heeft op het YouTube-kanaal van Wees de Weerstand een crowdfunding actie plaatsgevonden. Het doel en oogmerk van die crowdfunding actie was primair voldoende geld in te zamelen, zodat mevrouw Verstegen kan voorzien in haar “fundamentele levensbehoeften, juridische kosten en verblijfskosten.” Om de geloofwaardigheid van de werving aan te tonen is de eerste aflevering over het levensverhaal van mevrouw Verstegen op 24 juli jl. uitgezonden. De volgende dag heeft u met de heer Kat een nabespreking gehouden over deze onthullingen. In deze bespreking heeft u expliciet toegezegd dat er minstens zes afleveringen zullen volgen.

III. Welke afspraken zijn gemaakt?

Onder uw supervisie is die crowdfunding op touw gezet, zonder mevrouw Verstegen daarin te kennen: onder “valse” voorwendselen zijn donateurs benadeeld door deze werving te steunen. Anders dan afgesproken heeft mevrouw Verstegen niet beschikt over inloggegevens toegang te krijgen tot het account. Het inzetten van haar “eigen” crowdfunding is altijd persoonlijk door u afgewezen. Ook is de rechtsbijstandsverzekeraar DAS van mevrouw Verstegen niet betaald. Mag ik dan nog aannemen dat de uitdrukkelijke bedoeling is mevrouw Verstegen financieel te ondersteunen? Precies om bovenstaande redenen zullen de donaties niet worden uitgekeerd.

Laten wij terug gaan naar de kern van de gemaakte afspraken. In tegenstelling tot hetgeen de heer Wouter “Raadgever” heeft beweerd, is duidelijk niet afgesproken dat mevrouw Verstegen 20% van haar aandeel zou afstaan. Wat is er dan concreet afgesproken? Daarbij zou ik willen verwijzen naar de webpagina van Doneeractie. In de beschrijving op de actiepagina, onder het kopje “Help Trudi Verstegen haar bestaan terug te krijgen”, staat het volgende: “Doneeractie.nl houdt 6% + 0,85 transactiekosten per donatie in, de rest gaat dus naar Trudi Verstegen.”

IV. Ernstige smadelijke en lasterlijke uitingen

Ten aanzien van de onheuse bejegening door de heer Raatgever, vormt dit ook de basis voor het feit dat de samenwerking niet kan worden voortgezet op basis van dezelfde voorwaarden. Niet alleen beticht de heer Raatgever op feitelijk onjuiste gronden mevrouw Verstegen van het samenspannen tot het oplichten van donateurs, maar benadrukt dat zij nog een “tweede kans” heeft. Daar komt bij dat het niet aan mijn aandacht is onttrokken dat de heer Raatgever op zijn “eigen” YouTube-kanaal ernstige smadelijke en lasterlijke uitlatingen doet. Zo raaskalt de heer Raatgever en ik citeer letterlijk: “Trudi, we gaan zorgen dat we je gaan helpen, maar dan moet je wel mee gaan werken, want Trudi heeft het gewoon heel erg moeilijk. (…) Trudi is gewoon, die is af en toe zo, schiet ze in haar trauma dat de pleuris uitbreekt en dan weet ze gewoon niet wie ze moet beschuldigen, zo erg is het.”

V. Hoe gaan wij dit oplossen?

In de eerste plaats is van belang dat mevrouw Verstegen weer in het bezit wordt gesteld van haar persoonlijke eigendommen, waaronder het beeldmateriaal van de “RTL4-documentaire” over het levensverhaal van Trudi Verstegen, de rechtbankdocumenten en alle overige stukken. Daarom sommeer ik u de bewijsstukken per ommegaande te retourneren aan een – in overleg met mevrouw Verstegen – nog nader bekend te maken (onbekende) locatie / openbare plaats.

Daarnaast moeten de gemaakte opnames op het YouTube-kanaal Wees de Weerstand, direct gerelateerd aan (het verhaal van) mevrouw Verstegen, zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Alle nog niet uitgezonden beeldmateriaal moet per direct worden vernietigd. Ook het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van mevrouw Verstegen, beschouw ik juridisch als inbreuk op het auteursrecht. Bij het volharden in bedoeld plichtsverzuim, staat het mevrouw Verstegen vrij aangifte te doen van inbreuk op auteursrecht.

VI. Welke alternatieve oplossing is mogelijk?

Ondanks het feit dat bovenstaande afspraken niet zijn nagekomen, staat mevrouw Verstegen niet onwelwillend tegenover nieuwe onderhandeling over voorwaarden van de samenwerking. Daarom conformeert mevrouw Verstegen zich niet aan de, door u geopteerde, mogelijkheden, en stelt daar concreet volgende voorwaarden tegenover. In de eerste plaats is het van belang dat er geen inhoudelijke inbreng mag zijn van de heer Raatgever. De tweede eis van mevrouw Verstegen is dat ze voorafgaande instemming wenst bij zowel de productie als presentatie van afleveringen. De laatste voorwaarde is dat mevrouw Verstegen uitdrukkelijk een “anti-misbruik” bepaling wenst vast te leggen. Alleen onder bovenstaande voorwaarden is het voortzetten van de documentaire reeks, aldus met medewerking en inbreng van mevrouw Verstegen, mogelijk.

VII. Conclusie

Uit het voorgaande volgt dat niet nakoming van gemaakte afspraken heeft geresulteerd in een vertrouwenskloof. Door het niet betrekken van mevrouw Verstegen bij de crowdfunding actie, blijkt eens te meer dat deze actie niet was ingegeven door zuivere bedoelingen. Daarom stond het mevrouw Verstegen vrij zich te beroepen op de “gemaakte” afspraken. Eveneens volgt uit het voorgaande dat er op dit moment sprake is van (het begaan van) meerdere strafbare feiten. Gezien het bovenstaande feitenrelaas is in ieder geval sprake van het samenspannen tot het oplichten van donateurs, het doen van smadelijke en lasterlijke beweringen aan het adres van mevrouw Verstegen en inbreuk op het auteursrecht. Indien het voortduren van betrokken feiten niet zal worden gestaakt, rest mevrouw Verstegen niks anders dan aangifte doen bij de politie. Ook zal ik niet aarzelen aangifte te doen tegen Wees de Weerstand en u, vanwege “deelname aan een criminele organisatie”, zoals omschreven in art. 140 van het Wetboek van Strafrecht.

Ik kan u verzekeren dat zowel mevrouw Verstegen als ik dit netjes willen afhandelen. Daarom zou ik ook willen afsluiten met uw eigen citaten: “Een volk dat voor tirannen zwicht, je zal alles verliezen. (…) Als je het kwaad zaait door het te laten gebeuren, dan zal het je ook overkomen.”

Met vriendelijke groet,

De heer F. Jahangier

Juridisch adviseur

 GEEN REACTIE WANT HEREN BEHOREN TOT DE DEEP STATE MAFFIA-(en staan dientengevolge boven de wet, gedoogd door politie en justitie)

Meyer en Raatgever. Undercovers, Deep State huurlingen die met het materiaal dat ik hen aanleverde een EINDE hadden kunnen maken aan mijn horrorstory en deze van miljoenen kinderen en ouders. Waarbij onderliggend DIT TEN GRONDSLAG LIGT aan terreur tegen de mensheid:

Helaas: zij PATHOLOGISCH LEUGENAARS verkiezen ervoor, net als mijn EX en zijn PA NOBODIES te zijn. En zijn inhumanen, onderdeel van de BANALITEIT VAN HET KWAAD. Supporters van Misdaad tegen de Mensheid: https://m.youtube.com/watch?v=wmBSIQ1lkOA

Aan: De heer Floris van Haaster, NetLevel B.V.

Professor Brouwerlaan 23

1262 AD BLARICUM

Van: De heer F. Jahangier

Utrecht, 1 september 2020

Betreft : Aansprakelijkheid geleden schade

Onderwerp : Terugstorten donatiebedrag € 11.652

Per e-mail : [email protected]; [email protected]

Geachte heer Van Haaster,

Tot mij wendde zich mevrouw G.W.E. Verstegen – woonachtig te (5144 WP) Waalwijk aan de Massenetstraat 15 – met het verzoek haar belangen te behartigen. Mevrouw Verstegen heeft verzocht zich te laten vertegenwoordigen in het vorderen ad € 10.665,58 donatie-opbrengsten van NetLevel B.V. op basis van art. 6:162 BW. Een hiertoe strekkende volmacht is aangehecht.

Als statutair-bestuurder van NetLevel B.V. – ingeschreven onder het KvK-nummer 71301585 – stel ik u formeel aansprakelijk voor de geleden schade van mevrouw Verstegen rechtstreeks voortvloeiend uit de inzameling onder toezicht van Doneeractie. Daarom volgt er onderstaand een uiteenzetting van de feiten en toelichting op de juridische grondslag van aansprakelijkheid.

I. Wat zijn de relevante feiten?

Op 14 juli jl. heeft er een crowdfunding actie op het YouTube-kanaal van Wees de Weerstand plaatsgevonden. De initiatiefnemer was de actie-eigenaar en stichter van Wees de Weerstand, Hans Meijer. Inzet van die wervingsactie was het genereren van opbrengsten ten behoeve van “fundamentele levensbehoeften, juridische kosten en verblijfskosten” van mevrouw Verstegen. Alle opbrengsten, met uitzondering van 6% commissie en € 0,85 transactiekosten per donatie, zouden toevallen aan mevrouw Verstegen. Kort daarna heeft mevrouw Verstegen op 24 juli jl. geconstateerd dat deze opbrengsten zullen worden onttrokken aan zijn beoogde bestemming. Bewijs daarvan volgt uit een telefonisch gesprek tussen de heer Meijer en mevrouw Verstegen op 29 juli 2020. Voor een overzicht van de volledige context zij verwezen naar twee verzonden juridische brieven aan de heer Meijer d.d. 1 augustus onderscheidenlijk d.d. 17 augustus 2020.

II. Grondslag aansprakelijkheid: tekortschieten zorgplicht

Tussen de actie-eigenaar, de heer Meijer, en Doneeractie.nl komt een overeenkomst tot stand, zegt art. 2.3 van zijn algemene voorwaarden. Onverwijld nadat het bovenstaande aan het licht is gekomen, heeft mevrouw Verstegen bij bericht van 27 juli jl. Doneeractie voor de eerste keer geïnformeerd. In plaats van acht te slaan op deze fraudemelding die verplicht tot het doen van zorgvuldig onderzoek werd mevrouw Verstegen gewezen op de mogelijkheid aangifte te doen. Mevrouw Verstegen heeft in dit kader bij brief van 28 juli 2020 expliciet geopteerd alle donaties in een depot in bewaring te nemen en pas uit te keren nadat hiertoe ondubbelzinnige garanties zijn afgegeven. Niet alleen heeft Doneeractie verzuimd het verzamelde bedrag veilig te stellen, maar ook gefaald erop toe te zien dat “op naam van” de heer Meijer onder Wees de Weerstand reeds een account was geregistreerd. Dit is in flagrante strijd met art. 2.6 van de voorwaarden.

Grondslag van bovenstaande zorgplicht volgt uit art. 3 van de voorwaarden: het donatiebedrag door de heer Meijer, in dit kader € 11.652, moet enkel en alleen worden besteed aan het doel. Dit geld is dienstbaar aan fundamentele levensbehoeften, juridische kosten en verblijfskosten. Bij bericht van 31 juli 2020 heeft Doneeractie verklaard alle donaties per direct terug te storten. Door deze donaties niet op de derdengeldenrekening veilig te stellen of de vastgestelde termijn van betaling op te schorten, heeft Doneeractie in strijd gehandeld met zijn eigen voorwaarden. Art. 4.4 bepaalt in dit verband dat donaties onherroepelijk zijn. Met bovenstaande handelwijze is Doneeractie aldus ernstig tekortgeschoten in zijn zorgplicht, welke schending van deze plicht in dit kader de grondslag vormt voor aansprakelijkheid. Art. 7.4 van de algemene voorwaarden sluit immers aansprakelijkheid vanwege directe schade niet uit voor niet-contractuele partijen.

——- tussendoor zetten de heren mij als trap na dat ze de gelden niet konden achteroverdrukken en mij van de radar wilden laten verdwijnen door een film te maken dat ze al WEL betaald hadden. Dit was eveneens GELOGEN: Hans had louter een betaling geagendeerd (die je in kan trekken, een valse truc die ik van mijn ex kende) https://youtu.be/k5VufFhq7PQ

III. Artikel 3: de route naar vervreemding van de doelstelling

Door aantoonbaar tekort te schieten in het waarborgen dat het geld, in overeenstemming met zijn bestemming, wordt gespendeerd heeft Wees de Weerstand een “sluiproute” gekregen zijn procedure in art. 3 van zijn voorwaarden in te roepen: de donateurs hebben bij gegronde twijfel over de eerlijkheid van een wervingsactie het recht hun geld “terug” te eisen dan wel dit alsnog te storten naar de bankrekening van begunstigde. Strikt genomen sluit de tekst in art. 3 niet uit dat de betrokken donateur het ingezamelde bedrag ook kan doneren aan Wees de Weerstand. Het enkele feit dat de heer Meijer en zijn collega, Wouter Raatgever, het “vooropgezette” plan hebben bedacht het levensverhaal van mevrouw Verstegen, in de video van 3 augustus 2020, op valse gronden te betwisten en dus onterecht twijfel te zaaien aan haar betrouwbaarheid en geloofwaardigheid, bewijst eens te meer dat alle donaties zijn vervreemd van hun doelstelling.

IV. Wettelijk kader onrechtmatige daad

Ten aanzien van de wettelijke voorwaarden van een actie uit onrechtmatige daad in de zin van art. 6:162 BW vallen die uiteen in vijf vereisten. Alle voorwaarden betreffen cumulatieve eisen, hetgeen juridisch betekent dat aan alle vereisten moet zijn voldaan. Onderstaand volgt er dus een korte toelichting per wettelijke voorwaarde, geplaatst in de sleutel van de feitelijke context.

Ad 1: Onrechtmatige daad

Om te beginnen is het relevant dat bovenstaande handelwijze van Doneeractie heeft te gelden als nalaten in strijd met “hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt” in de zin van art. 6:162 lid 2 BW. In dit kader is de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm de zorgplicht: ondanks expliciet verzoek bij brief van 28 juli 2020 van mevrouw Verstegen heeft Doneeractie verzuimd het ingezamelde donatiebedrag van € 11.652 in depot te bewaren, met alle gevolgen van dien. Ook is er geen deugdelijk onderzoek naar de feiten gedaan en daarom niet draagkrachtig vastgesteld dat het donatiegeld zal worden onttrokken aan zijn bestemming.

Ad 2: Toerekenbaarheid

Als tweede voorwaarde is het tekortschieten in die zorgplicht toe te rekenen aan NetLevel B.V. Juridisch moet die onrechtmatige daad op basis van de in het verkeerde geldende opvattingen worden toegerekend (art. 6:162 lid 3 BW). Uit de verkeersopvattingen volgt dat NetLevel B.V. een verwijt moet worden gemaakt van deze handelwijze: het niet beletten van het terugstorten van het donatiegeld op 31 juli jl. is toe te rekenen aan de B.V. Art. 2:5 BW bepaalt immers dat NetLevel B.V. op gelijke wijze in het vermogensrecht aansprakelijk is als natuurlijke personen.

Ad 3: Causaal verband

Uit art. 6:162 lid 1 BW volgt ten derde dat er een oorzakelijk verband moet bestaan tussen het feit en de veroorzaakte schade. Onmiskenbaar is dat, zonder het terugstorten van alle donaties van € 11.652, vervreemding van de doelstelling niet was ingetreden, daar Wees de Weerstand dit geld niet via zijn artikel 3-procedure had kunnen onttrekken. Daarbij komt dat de heer Meijer onterecht deed voorkomen dat in goed overleg met Doneeractie is besloten tot terugstorting.

Ad 4: Schade

Art. 6:162 lid 1 BW eist als vierde voorwaarde dat de benadeelde, mevrouw Verstegen, schade dient te hebben geleden. Concreet bestaat de schade in dit kader, na aftrek van 6% commissie en € 0,85 transactiekosten per donatie, uit het nettobedrag van € 10.665,58. Ten aanzien van nauwkeurige specificatie van dat bedrag wordt verwezen naar de brief van 17 augustus 2020. Zoals bovenstaand aangegeven sluit art. 7.4 van de algemene voorwaarden aansprakelijkheid voor directe schade niet uit. Volgens art. 6:162 BW moet NetLevel B.V. die schade vergoeden.

Ad 5: Relativiteitsvereiste

In de laatste plaats bepaalt het relativiteitsbeginsel in de zin van art. 6:163 BW dat de wettelijke norm het geschonden belang dient te beschermen. Vertaald naar de bovenstaande context is die norm: de wettelijke verplichting tot vergoeding van schade, zoals deze door de benadeelde is geleden. Zoals onder punt 4 is uiteengezet bedraagt de schade het bedrag van € 10.665,58. Vergoeding van schade beschermt immers mevrouw Verstegen tegen dit geschonden belang.

V. Conclusie

Uit het bovenstaande volgt dat NetLevel B.V. aantoonbaar is tekortgeschoten in zijn zorgplicht, zoals vervat in art. 3 van zijn algemene voorwaarden. Doneeractie is immers verplicht erop toe te zien dat de ingezamelde donaties worden gebruikt in overeenstemming met zijn doelstelling. Ondanks het feit dat die voorwaarden aansprakelijkheid uitsluiten, heeft dit niet te gelden voor directe schade, zo bepaalt art. 7.4. In dat kader is voldaan aan alle wettelijke voorwaarden van onrechtmatige daad. Doordat NetLevel B.V. toerekenbaar tekort is geschoten in zijn zorgplicht is de B.V. verplicht de schade van € 10.665,58, welke schade niet zou zijn veroorzaakt zonder dit plichtsverzuim, te vergoeden. Vergoeding daarvan aan mevrouw Verstegen strekt aldus tot bescherming van dit belang, zoals door de onrechtmatigheid is geschonden ex art. 6:163 BW.

VI. Artikel 7.4: directe schade niet uitgesloten

Onverminderd bovenstaande aanspraak behoudt mevrouw Verstegen zich het recht voor alle geleden en nog te lijden schade volledig te verhalen op u als de bestuurder van NetLevel B.V. Alle specificaties van bijkomende schadeposten zullen dan ook, te zijner tijd, worden verstrekt.

Bij deze verzoek ik zo spoedig mogelijk kennis te nemen van het feit of u aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad erkent. Zo niet, dan verneem ik in dit verband een gemotiveerde betwisting van bovenomschreven gronden, onder verwijzing naar juridische tegenargumenten, op basis waarvan aansprakelijkheid als bedoeld in art. 6:162 BW van de hand wordt gewezen.

Met vriendelijke groet,

De heer F. Jahangier

Juridisch adviseur

 

Alle HULP (VOORAL OOK JURIDISCH EN MAKEN (VERVOLLEDIGEN VAN) REEDS AANWEZIGE MEDIA is welkom en NOODZAAK de Deep State Pedomaffia  te stoppen met hun georganiseerde misdaad en massamoord met Corona Hoax als afleidingsmanoeuvre. Elkaar chantabel gemaakt met PEDOSATANISME (kinderverkrachting en lustmoord) in de top om het bancair satanistisch slavenstelsel ter onderdrukking overeind te houden tot 80% van het volk vermoord is en hun Sodom en Gomorra – een communistische Nationaal Zionistische (satanistische) pedostaat verwezenlijkt is.

Achtergrond Kindoffers & baby-peuterverkrachting -pedosatanisme gedoogbeleid NL BV

     • ….met behulp van DEEP STATE-vrienden waaronder Arnold, Dinie, Irhuina, Sandokan, politie Waalwijk welke laatstgenoemde mij sowieso landelijk aangifte doen weigert. En wel valse aangiftes tegen mij honoreert. Onder andere door mijn ex, Ingrid Merkelbach Gunters (volgt nog) en Stefan van Ardenne o.l.v. Roel van Gurp. Om mij als dader aan te kunnen merken terwijl nu minstens HONDERDTACHTIG STRAFBARE FEITEN TEGEN MIJ, MIJN KIDS EN MIJN SOCIALE OMGEVING werden en nog altijd in rap tempo qua aantal WORDEN gepleegd.  Breken van moeders en ontwrichten van gezinnen is hun goal. Veel Waalwijkse moeders waaronder twee moeders van vriendjes van mijn nu 15-jarige zoon verloren het leven omdat terreur tegen moeders gesupporterd wordt.

      Vrienden hielpen mij deze misdadigers te ontmaskeren:

      👊🏻 https://youtu.be/KpzoZdC0RrQ

      Trudi Verstegen

      06-52428888

      www.trudiverstegen.nl

      Mama. Een echte, liefste, die KAPOT moet omdat ze van haar kinderen houdt die ze niet mag verzorgen en haar leven niet gegund wordt omdat ze een sadistisch narcist verliet.  Moest verlaten gedicteerd door de jeugdzorgmaffia. Omdat meervoudig anti-sociaal gedrag en manipulatie aangetoond werden na jarenlange gijzeling, stalking, mishandeling waarvan tientallen getuigen niet gehoord worden ondanks dat zij aangifte deden.

      Wat je zaait zal je oogsten. 

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht.

🚩

Juridisch adviseur Feraaz Ferangier:

Kees Stelco/ Hans Meyer, u bent nu juist de Actie-eigenaar en niet mw. Verstegen. Als Actie-eigenaar heeft u donatiegelden geworven voor iemand anders dan uzelf namelijk: Trudi Verstegen. U en Doneeractie.NL zijn een overeenkomst aangegaan, niet Trudi Verstegen. Bijna 12.000,– Euro heeft u opgehaald voor de doelstelling genaamd: Trudi Verstegen. U zond mw. Verstegen een liefdesverklaring op video en toen mw. Verstegen daar niet op inging, had u als Actie-eigenaar, de mogelijkheid, uw gekrenkte ego wraak te laten nemen door de donateurs van Trudi Verstegen, tegen Trudi Verstegen op te zetten. Zelf haalde u een wit voetje bij de donateurs van Trudi Verstegen, door wereldkundig te maken dat Wees De Weerstand.NL zo een goedzak was om de donatiegeldsom aan de donateurs terug te storten. U als Actie-eigenaar heeft de donatiegeldsom van zijn doelstelling Trudi Verstegen vervreemd. Anders geformuleerd heeft u Trudi Verstegen van 12.000,- euro beroofd welke bedoeld zijn voor haar werk en strijd en u had daarvoor een persoonlijk motief. U dient uw rekening en verantwoording inzake de terugboekingen aan ALLE donateurs van Trudi Verstegen, thans te overleggen aan dhr. Feraaz Jahangier.

 

Door

7 gedachte over “🧩MKUltra-criminelen van 🤘FAKE Wees de Weerstand🤟: 🤡Wouter Raatgever en 🤡Hans Meyer”
 1. Beste Max,

  Je bent ONJUIST geïnformeerd.

  De heren van Wees de Weerstand wensten mij van de radar te laten verdwijnen. Ze pretenderen schijnheilig voor vrijheid te staan. Feitelijk zijn het bedriegers van de bovenste plank.

  Wouter Raatgever (avatar scientology, trainingen aan mijn ex-schoonvader verkocht), bood zichzelf aan mijn kennis over het Deep State Pedonetwerk in zijn media Wees de Weerstand te brengen. Men doet alsof men mensen wil helpen; echter men FAKET om mensen uit te horen. Politie-agenten, artsen, militairen, verpleegkundigen, slachtoffers van satanisch misbruik en door de Deep State Maffia geterroriseerde moeders zoals ik.

  Men hoort echte mensen (niet verlichten) uit die voor hun leven en bestaansrecht vechten naast voor mensenrechten opkomen en GEEN NOBODY, JUST FOLLOWING ORDERS willen zijn. Ze infiltreren als hoog-empathische vrijheidsstrijders en pakken je helemaal in met hun goede bedoelingen maar zijn net als Mark Rutte, Hugo de Jonge als kind misbruikte theatraal psychopaten, gedirigeerd door hun soortgenoten binnen de freemasonry en biblebeltmaffia, uit op de ondergang van hun teveelwetende, naar RECHT en HULP zoekende “prooi”, aangewezen en betaald door de roverheid/Deep State Pedomaffia zelf. Om hen vervolgens na uithoren en hoop geven, te breken. En ter afleiding van de schapenkudde, die klaargestoomd wordt middels NaZi-propaganda (alle media en controlled opposition doet hieraan mee; tenslotte is het een miljardenindustrie….) ten gunste van Trust-Roof van 7 miljard van de 7,5 miljard bewoners van deze aardkloot -i.o.v. Bill Gates en zo- voor de COVID CERTIFICATE OF VACCINE I.D.-massamoord-onder-dwang. https://www.bitchute.com/video/mOh4ij5OQKk5/

  Hans Meyer -Bird Media-(Krimpen ad IJssel) -mijn intuïtie zegt deels tegen zijn wens in, hij wordt gegijzeld door de jeugdzorgmaffia- heeft een professioneel mediateam bestaande uit 8 mensen. Feraaz kan je hierover ALLES vertellen. Wouter Raatgever (De Bilt) is gewetenlozer dan Rutte met zijn valse smile. Als ik mijzelf juist heb laten informeren was Raatgever’s opa de grote man van NS tijdens de deportaties en had hij media of was hij middels zijn NSB-lidmaatschap zeer goed vertegenwoordigd in de NaZi-media tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  De heren zamelden uitdrukkelijk onder mijn naam en martelen van mij als mama tegen de maffia in. Alle donaties zouden voor mijn rechtsgang bestemd zijn om mijn woonrecht te behouden en mijn kinderen terug thuis te mogen verwelkomen.

  Dit bleek nepper dan nep. Loze beloften om pecunia te verzamelen en het onderste dat ik weet uit mijn strot te trekken. En dit (ook stiekem in de auto bij Hans) te filmen. Om dit voorts aan hun opdrachtgevers te laten zien hoe gevaarlijk ik wel niet ben. De opdrachtgevers neuken baby’s en kinderen en slachten deze als beesten af. Zoals ook met Koosjer vlees -hoe deze dieren geslacht worden- en dan nog erger. Ze laten hun eigen kinderen op jonge leeftijd inaugureren door ze door hun verlichte broeders binnen de vrijmetselarij, rozenkruisers en andere sodomie-sekten, zionistische sekten te laten verlichten. Men verkracht kinderen onder andere martelingen anaal en molesteert dan e.e.a. in de pijnappelklier van de kleine waardoor GEWETENLOOSHEID en ONHERSTELBAAR TRAUMA ontstaat. Oftewel er wordt door satanisten een “licence to kill” doorgegeven. Om tot de “elite-club”, de “uitverkorenen” te blijven behoren. Zij die als enige recht behouden op leven na 2020-2030. Althans als het aan de verlichte broeders en zusters ligt. Masons en weefsters.

  Laat ik dat nu NET op tijd hebben ingezien en Doneeractie hebben geïnformeerd over de zwendel door bijna 12000,- valselijk in te zamelen… en Doneeractie de doneergelden niet aan mij wenste over te maken -zoals het doel was- maar gezien men zelf mogelijk een eveneens Zionistische achtergrond heeft het aan de donateurs terug te storten. Dat is gebeurd NA overleg met Wees de Weerstand -inzamelaar- Hans Meyer. Die natuurlijk niet de valse donaties van zijn vrienden (zoals medewerkers in de studio en andere vrijmetselaarstheateracteurs en -actrices die ik je graag nog allemaal noem) wilde laten overmaken aan mij en WIST dat van meet af aan de gelden niet naar mij zouden gaan….

  Weet je…. ik ben crisisacteurs in de rechtbank, de lokale gemeente, de bank en in ziekenhuizen gewoon. Ik woonde er twintig jaar mee samen.
  Mijn zeik maak je niet lauw. Ik weet wie zoal mij op achterlijk zionistische gedachten wil brengen. Advies: go see the doctor. In plaats van WEL echte mensen als de heer Fehangier misplaatsen.

  Take care, get REAL,
  fijne avond,
  Trudi

  1. Beste Trudi,

   Ik misplaats niemand. Er is echter geen enkel juridische grondslag om de donaties alsnog te krijgen.

   Die Raatgever en Meyer hebben je geflest. Waarom zet je niet zelf een actie op?

   Sterkte

   1. Beste Max Corre

    Trudi heeft heel veel schade geleden.
    Fysiek, geestelijk en financieel.
    En haar kinderen te moeten missen is zo onmenselijk.
    De heren Wouter Raatgever en Hans Meyer zijn wolven in schaapskleren.
    Zij gebruiken mensen en misbruiken mensen.
    Geld verdienen over de hoofden van slachtoffers heen.
    Ik ken ook velen van zulke mensen. Aardig doen in mijn gezicht en mij achter mijn rug bedonderen.
    Veel beloven, maar niets waarmaken.
    Over de ruggen van anderen geld verdienen.
    En elkaar de hand boven het hoofd houden.
    Zo gemeen, zo in en in gemeen.
    Geld is macht en laat de ander maar creperen.
    Verschuilen achter juridisch of de wet.
    Of zweren op de bijbel, die vol leugens staat en vol geweld en lijden.
    Beloven dat je de waarheid zegt, niets anders dan de waarheid.
    Ja hun waarheid – die vaak een grote leugen is.
    En ja dan komen ze er mee weg.
    Zij komen er mee weg.
    En Trudi wordt belasterd, vals beschuldigd etc.
    Ik heb mij ook vaak vogelvrij gevoeld.
    Net als Trudi zwijg ik ook niet meer.
    En kom ik op voor mezelf, mijn kinderen (ook mijn ontkende kinderen) en andere kinderen.
    Wat willen wij ze geven? Een leven als robots of als mens?
    Ik ga voor een leven als mens. Een liefdevol mens.

    Truus

 2. GENOEG IS GENOEG
  LEUGENS-LEUGENS en nog eens LEUGENS die als Waarheid wordt gebracht.
  Tovenaar, sjamaan enz. is zwarte magie voor mij.
  Ik, Truus Schouten ben als baby in een ritueel door mijn opa seksueel misbruikt. Ik zag hem als een sjamaan, ben betoverd. Via mijn anus is toen veel bij mij neergezet.
  Openbaringen —vagina
  Openbaren en overgave             (trance)
  -valse licht zien – Derde oog (konden ze later van alles neerzetten)
  En fluisteringen in mijn linkeroor.
  Er waren meerdere mannen bij.
  Alles gedaan -In de naam van God – Met de bijbel in de hand
  Afspraken – convenant
  Ik werd toen al als hoer neergezet. Iedereen kon en mocht mij misbruiken.
  Als baby, peuter, kleuter enz. Vanaf 7 jarige leeftijd als betaalmiddel gebruikt. Dus er werd in natura betaald.
  Zo was ik geprogrammeerd.

  Het satanische ritueel en seksueel misbruik heeft tot mijn 30ste geduurd.
  De gevolgen ondervind ik nog steeds.

  Het is teveel om allemaal hier te beschrijven.

  zie mijn http://www.moedomanderstezijn.nl. – mijn fb Truus Schouten (waar ik nu weer geblokt ben omdat ik waarheid post die niet gezegd mag worden) de groep Mrs Trudi campagne team (waar ik ook geblokt ben door een post die in strijd is met de community inzake seksuele uitbuiting van volwassenen- hier moet ik om lachen en huilen, maar ook een dikke middelvinger naar degene die dit gedaan heeft.) Posten verdwijnen of worden gedeeltelijk gewist.
  Waarheid mag niet verteld worden.
  zie ook op de https://www.trudiverstegen.nl.

  Dus Hans Meyer en Wouter Raatgever jullie zijn wolven in schaapskleren
  Ook over wolven in schaapskleren kan ik nog veel vertellen.
  Dus deze trollen en alle andere trollen moeten rollen………….
  Ik heb net als Trudi veel eenzaamheid en ellende ondervonden.
  Ik geef niet op.
  Mijn wezen, mijn liefde, mijn creativiteit (of hoe je het ook noemen wil) hebben ze mij niet kunnen ontnemen.
  Wel er veel angst en doodsangst neergezet.
  Ik heb al zoveel in mijn leven doorstaan en overleefd. Ik ben er nog.
  HELP HET STOPPEN
  STOP DEZE SATANISTEN (DIE ZICH VAAK ALS GOD LATEN AANBIDDEN)
  DEZE GEWETENLOZE VAAK GENADELOZE BENDE
  KINDEREN VERKRACHTEN- VERMOORDEN
  MENSEN DIE DEZE KINDEREN WILLEN HELPEN VERMOORDEN OF LATEN VERDWIJNEN
  MENSEN DIE HET BLOED VAN BABY’S-KINDEREN DRINKEN.
  EN DAT ZIJN ER VELEN.
  ZE WILLEN JE LIEFDES-LICHTVONK
  ZE WILLEN VAN ONS ROBOTS MAKEN

  STA OP EN HELP HET STOPPEN
  ZWIJG NIET MEER
  ER ZIJN GENOEG LEUGENS VERTELD
  NU WAARHEID

  TRUUS SCHOUTEN
  VRIJSPREEKSTER

 3. Waarom beschuldigingen naar Raatgever en Meijer?
  Ik snap dit niet. Raatgever, Joost en Micha zijn bezig om deze satanische misbruik te doen stoppen.
  Nu ook met Johan Segers.
  De heer Meijer wordt enorm bedreigd heb ik vernomen omdat hij ook de waarheid wil uitbrengen.

  1. Wees de Weerstand betreft een 8-koppig mediateam controlled opposition oftewel laaielichters gesponsord door Ashoka Nederland met oa Balkenende als directie. Ze horen mensen uit en vermengen waarheid met leugens om echte mensen te verlakken.

   Zie ook mijn eerdere reactie op een ander die evenin de schijnheiligheid van deze vrijmetselaars trapte:

   Trudi Verstegen
   trudiverstegen.nl
   [email protected]
   128.90.160.240
   Beste Max,

   Je bent ONJUIST geïnformeerd.

   De heren van Wees de Weerstand wensten mij van de radar te laten verdwijnen. Ze pretenderen schijnheilig voor vrijheid te staan. Feitelijk zijn het bedriegers van de bovenste plank.

   Wouter Raatgever (avatar scientology, trainingen aan mijn ex-schoonvader verkocht), bood zichzelf aan mijn kennis over het Deep State Pedonetwerk in zijn media Wees de Weerstand te brengen. Men doet alsof men mensen wil helpen; echter men FAKET om mensen uit te horen. Politie-agenten, artsen, militairen, verpleegkundigen, slachtoffers van satanisch misbruik en door de Deep State Maffia geterroriseerde moeders zoals ik.

   Men hoort echte mensen (niet verlichten) uit die voor hun leven en bestaansrecht vechten naast voor mensenrechten opkomen en GEEN NOBODY, JUST FOLLOWING ORDERS willen zijn. Ze infiltreren als hoog-empathische vrijheidsstrijders en pakken je helemaal in met hun goede bedoelingen maar zijn net als Mark Rutte, Hugo de Jonge als kind misbruikte theatraal psychopaten, gedirigeerd door hun soortgenoten binnen de freemasonry en biblebeltmaffia, uit op de ondergang van hun teveelwetende, naar RECHT en HULP zoekende “prooi”, aangewezen en betaald door de roverheid/Deep State Pedomaffia zelf. Om hen vervolgens na uithoren en hoop geven, te breken. En ter afleiding van de schapenkudde, die klaargestoomd wordt middels NaZi-propaganda (alle media en controlled opposition doet hieraan mee; tenslotte is het een miljardenindustrie….) ten gunste van Trust-Roof van 7 miljard van de 7,5 miljard bewoners van deze aardkloot -i.o.v. Bill Gates en zo- voor de COVID CERTIFICATE OF VACCINE I.D.-massamoord-onder-dwang. https://www.bitchute.com/video/mOh4ij5OQKk5/

   Hans Meyer -Bird Media-(Krimpen ad IJssel) -mijn intuïtie zegt deels tegen zijn wens in, hij wordt gegijzeld door de jeugdzorgmaffia- heeft een professioneel mediateam bestaande uit 8 mensen. Feraaz kan je hierover ALLES vertellen. Wouter Raatgever (De Bilt) is gewetenlozer dan Rutte met zijn valse smile. Als ik mijzelf juist heb laten informeren was Raatgever’s opa de grote man van NS tijdens de deportaties en had hij media of was hij middels zijn NSB-lidmaatschap zeer goed vertegenwoordigd in de NaZi-media tijdens de Tweede Wereldoorlog.

   De heren zamelden uitdrukkelijk onder mijn naam en martelen van mij als mama tegen de maffia in. Alle donaties zouden voor mijn rechtsgang bestemd zijn om mijn woonrecht te behouden en mijn kinderen terug thuis te mogen verwelkomen.

   Dit bleek nepper dan nep. Loze beloften om pecunia te verzamelen en het onderste dat ik weet uit mijn strot te trekken. En dit (ook stiekem in de auto bij Hans) te filmen. Om dit voorts aan hun opdrachtgevers te laten zien hoe gevaarlijk ik wel niet ben. De opdrachtgevers neuken baby’s en kinderen en slachten deze als beesten af. Zoals ook met Koosjer vlees -hoe deze dieren geslacht worden- en dan nog erger. Ze laten hun eigen kinderen op jonge leeftijd inaugureren door ze door hun verlichte broeders binnen de vrijmetselarij, rozenkruisers en andere sodomie-sekten, zionistische sekten te laten verlichten. Men verkracht kinderen onder andere martelingen anaal en molesteert dan e.e.a. in de pijnappelklier van de kleine waardoor GEWETENLOOSHEID en ONHERSTELBAAR TRAUMA ontstaat. Oftewel er wordt door satanisten een “licence to kill” doorgegeven. Om tot de “elite-club”, de “uitverkorenen” te blijven behoren. Zij die als enige recht behouden op leven na 2020-2030. Althans als het aan de verlichte broeders en zusters ligt. Masons en weefsters.

   Laat ik dat nu NET op tijd hebben ingezien en Doneeractie hebben geïnformeerd over de zwendel door bijna 12000,- valselijk in te zamelen… en Doneeractie de doneergelden niet aan mij wenste over te maken -zoals het doel was- maar gezien men zelf mogelijk een eveneens Zionistische achtergrond heeft het aan de donateurs terug te storten. Dat is gebeurd NA overleg met Wees de Weerstand -inzamelaar- Hans Meyer. Die natuurlijk niet de valse donaties van zijn vrienden (zoals medewerkers in de studio en andere vrijmetselaarstheateracteurs en -actrices die ik je graag nog allemaal noem) wilde laten overmaken aan mij en WIST dat van meet af aan de gelden niet naar mij zouden gaan….

   Weet je…. ik ben crisisacteurs in de rechtbank, de lokale gemeente, de bank en in ziekenhuizen gewoon. Ik woonde er twintig jaar mee samen.
   Mijn zeik maak je niet lauw. Ik weet wie zoal mij op achterlijk zionistische gedachten wil brengen. Advies: go see the doctor. In plaats van WEL echte mensen als de heer Fehangier misplaatsen.

   Take care, get REAL,
   fijne avond,
   Trudi

Geef een reactie