🙇🏼‍♀️Als mama van drie, ex-vrouw van Black Adler nobility van elk bestaansrecht ontnomenMama, mezelf overeind houdend ondanks onafgebroken terreur door de Maffia

https://youtu.be/dSCLmTNwwNI

Ik ben Trudi Verstegen en sta met mijn rug tegen de muur. Op meerdere fronten. Tegen mijn ex-man en diens (vaders) netwerk waaronder de Rabobank, Rotary Waalwijk en freemasonvrienden, tegen Jeugdzorg en klaarblijkelijk ook tegen de rechtspraak en daarmee de Nederlandse Staat. Simpelweg omdat ik eis dat mijn kinderen en ikzelf in dit land een veilig bestaan moeten kunnen leiden.

Ondanks jarenlange absurde terreur jegens mijn kinderen en mij wilde of durfde ik nooit in de publiciteit te treden -deze eerste opname dateert van 14 februari 2019

Maar er restte mij geen enkele andere uitweg meer. Mijn leven wordt tot in detail onmogelijk gemaakt in de lijn van mijn ex’ wens: mijn destructie.
Op deze website staat mijn verhaal. Wat er nu speelt, tegen welke machten ik strijd, en vooral waarom. Ongevraagd gemanoeuvreerd ertoe. Omdat men mij het leven en moederschap niet gunde Sind ik hulp zocht wegens extreem huiselijk geweld en manipulatie. Alles is onvoorstelbaar doch feitelijk. Zo gaat men in Nederland om met moeders en kinderen van rijkeluiszoontjes wie altijd hun zin krijgen. Mijn ex’ wens is mijn ondergang als mens en mama omdat ik hem verliet. Zijn manipulatie en wangedrag jegens de kinderen en mij verdroeg ik niet langer. Zijn eeuwig getreiter, het pathologisch liegen, mijn toekomst onmogelijk maken, het kleineren, het boven de wet acteren en mensen benadelen: het was genoeg geweest. Dat wenste ik niet als voorbeeld voor mijn drie kinderen. Helaas wordt mijn door Jeugdzorg geforceerd kiezen voor veiligheid voor mijn kinderen en mijzelf, inmiddels ruim drie jaar vergolden door niet alleen mijn ex maar door een compleet notabelen-netwerk in Waalwijk waaronder Rabovrienden, juristen en voorop in de polonaise -geen grap- Jeugdzorg en daarmee Jusititie.

Help mij het dak boven het hoofd te behouden om gewoon mama te mogen en kunnen zijn. Ik was de liefste en beste moeder van allemaal. En ben dit nog steeds. Ik hielp mijn kinderen groeien. Liet hen de wereld zien. Ik bracht hen respect bij voor anderen, de natuur en elkaar. Ik leerde mijn kinderen dat discrimineren, liegen, pesten en anderen benadelen niet mag. Moest ik daarom 10 januari jl uit het ouderlijk gezag gezet? Mag ik daarom geen mama zijn? Opdat men mij voorts op straat kan gooien?

Dankjewel als je mij wil helpen. Ik weet dat als ik in mijn case nieuwe wetgeving (jurisprudentie) kan laten schrijven, velen na mij helpen kan. En zal. In het belang van moederschap. In het belang van onze toekomst: mijn kinderen. En die van jullie. Kinderen zijn echt. Kinderen zijn pure liefde. Hier mag niet mee gehandeld noch aan verdiend worden. Niet door Jeugdzorg, noch door banken, noch door juristen. Van kinderen blijf je AF. Narcisme dient bij wet strafbaar gesteld. Het is poging tot doodslag. Aangiftes van terreur jegens vrouwen en kinderen worden in Waalwijk geweigerd. Veel ouders en kinderen overleefden het niet. Waaronder twee moeders uit Waalwijk. Ik acht dit onbestaanbaar!

Iedereen wie meewerkt aan narcistische terreur en daarmee het met voorbedachten rade benadelen van kinderen en ouderschap dient eveneens aan strafvervolging onderworpen.

Om dit kunnen volhouden, niet te hoeven zwichten voor onrecht is het kunnen betalen van een echte advocaat onontbeerlijk. Deze heb ik gevonden dankzij Daniel Frankenhuis wie gechanteerd werd door Rabobank de Langstraat omdat hij mij wilde helpen en onthouden werd van handel in Tilburg en Waalwijk. Ook zijn zakelijk rekening courant werd stopgezet. Inmiddels heeft hij alles bij de Rabo weggehaald doch wordt hij gewaarschuwd voor nog meer represailles. Ik acht dit mij bewust onthouden van rechtshulp zieker dan ziek. Nog afgezien van de motivatie welke boekdelen spreekt… Help mij RECHT te laten spreken in dit circus van onrecht.

Trudi Verstegen.

Iedere donatie mijn advocaat uit Haarlem te kunnen blijven betalen en met zijn juridische hulp uit deze terreur te geraken is bijzonder bruikbaar, welkom en pure noodzaak om deze strijd uiteindelijk te kunnen overleven. Daartoe heb ik twee sites gelanceerd:

Voor een bijdrage via bankbetaling zie NL59 KNAB 025 883 5486

Voor een bijdrage via creditcard klik hier

Rechtstreeks kan ook: NL59KNAB 0258 8354 86

Een bijdrage of nalatenschap teneinde vrouwen- en kindermishandeling onze toekomstige generatie -úw dochters- en kleinkinderen hel op aarde in slavernij te besparen is zeer welkom. U mag mij hiervoor ook telefonisch 06-52428888 benaderen. Liefst ga ik persoonlijk in gesprek gezien de Rabobank in samenspraak met de Staat mij aftapt, hetgeen mij werd erkend door mijn provider Vodafone. -“Banken doen dat erg vaak. Nederlandse burgers zijn het meest afgetapt van de wereld. De overheid weet dat banken burgers aftappen, doch de politie staat dit toe in haar gedoogbeleid”- aldus iemand vanuit de reclassering werkzaam bij mijn provider als specialist. Uiteraard kan je mij ook bellen of een app sturen via SIGNAL 06-52428888. Afluisterproof. Als het goed is. Maar goed: ik heb niks te verbergen. Mijn aftappers wel degelijk.

Ps, Eenzaamheid door met voorbedachten rade gescheiden te worden van mijn kinderen op basis van honderden leugens om corruptie van de bovenste plank onder het vloerkleed te kunnen vegen is niets minder dan moordend. Mijn twee jongste kinderen mag ik niet verzorgen. Tenzij ik akkoord ga met een paar uurtjes per twee weken onder begeleiding van de sinds juli 2019 na omkoping door zijn management partijdig verworden leugenachtige jeugdzorgmaffiosi die zich stelselmatig laten lenen voor misdaad tegen de mensheid. Zoals deze gezinsvoogd Stefan van Ardenne. Die mij bedreigde https://youtu.be/DFYLegBm7c0 en voorts sindsdien woord bij daad zette. Ondanks dat hij zijn voorgangers Giovanni Tamo en Silke van Puijenbroek veroordeelde in hun handelingswijze van idem dito: LIEGEN en de boel besodemieteren TEN NADELE van ouders en kinderen. Inclusief voor de rechtbank, deed hij exact datzelfde. Deze laatste gezinsvoogd schroomt er zelfs niet voor mijn kinderen wijs te maken -net zoals mijn ex en zijn ouders over mij zowel als nu mijn ex-schoonzusje doen dat wij niet sporen en tegelijkertijd onze kinderen tegen ons op zettend- dat ik gevaarlijk en ziek zou zijn en mijzelf zou moeten laten opnemen….

Mijn kinderen, voor wie ik juist voor veiligheid moest kiezen, -eerst op basis van samengeschoolde corruptie door Jeugdzorg/WMO Waalwijk, en Rotary Waalwijk– binnen anderhalf uur van mijn kinderen ontnomen te zijn d.d. juni 2018 op basis van liegen door Gezinsvoogd nr. 3: Silke van Puijenbroek. Zij maakte een op 9 december 2017 een lasterrapportage over mijn jongste dochter Madelief. Ondanks dat deze als zodanig werd onderstreept door alle betrokkenen inclusief mijn dochter zelf werd een rectificatie na gesprek met haar manager Gerard Stoop die haar tenslotte opdracht had gegeven mij te diskrediteren 

2017-12-17 Directeur JBB Gerlinde Paas verschuift de verantwoordelijkheid naar andere directeur – Miranda Dekkers Reactie op analyse en bevindingen Lasterrapportage 

2017-12-08 Verklaring Saskia Gijsman Gelukscoach WMO inzake lasterrapportage Silke

Gesprek tav heer Stoop van Ineke Ruygt

JJB

Bijlage_Aangifte_Laster

171215 Aangifte tegen JBB & Silke Van Puijenbroek.2

Aangifte tegen Silke van Puijenbroek Doc 31 Jul 2018, 08:34

Uiteraard werd de aangifte tegen een Van Puijenbroek zoals alle andere tegen mijn ex, zijn vader en diens verlichte Brothers in Arms bij Rabo/Rotary/Freemasonry/Merlijn geweigerd. Silke staat als telg van media-elitefamilie van TMG/Mediahuis/Telegraaf en Staatspropaganda immers boven de wet in naam van de Koning. In wiens naam inmiddels 700000 kinderen bij hun ouders werden weggehaald. In veel gevallen tot de dood erop volgde. (Zie ook Augeo (promotiecampagnes verraad de kids van je buren/collega/)

Silke loog bovendien voor de rechtbank dat de huisarts mijn kunnen verzorgen van de kinderen in twijfel trok.

  • Medisch dossier huisarts dr. MouwenMedisch dossier huisarts dr. Mouwen
Silke van Puijenbroek
Silke van Puijenbroek, liegende gezinsvoogd nr.3 in house gedetacheerd bij WMO Waalwijk na gegrond verklaarde klachten tegen JBB om mij de mond te snoeren en mijn kinderen weg te halen. Nu hoofd (on)veiligheid WMO Waalwijk

Aantonen van misbruik wordt door instanties en freemasoons NIET geduld -immers zij eisen toneel te mogen spelen om het vee (zoals zionisten het volk zien-goyim) te kunnen verhandelen. Gewoon opkomen voor mijn kinderen en rechten als mens resulteerde in omgang stopzetten sinds november ’19 door gezinsvoogd nr. 4 Stefan Van Ardenne omdat ik opnieuw leugens aantoonde, voorts ondanks dat het Hof in Den Bosch anderszins adviseerde -weer door te liegen- mij uit het gezag laten zetten middels een onderonsje met de lagere Rechter van Rechtbank Zeeland West Brabant.

COURT FIXING Jeugdzorg & Rechtbank, onderstreept door een advocaat; een van de weinigen die WEL in mijn belang handelden.

Over de gang van zaken mag ik geen aangiften doen. Politie Waalwijk heeft inmiddels landelijk gedirigeerd dat ik, Trudi Verstegen GEEN aangiftes mag doen. Mijn zoon zag ik laatst eind november. Mijn dochtertje omhelsde ik laatst toen ik afscheid van haar nam na ons samenzijn met Kerst. https://www.facebook.com/1233673448/posts/10215517112500963/?d=n

Letterlijk alles in mijn case betreft manipulatie, bedrog en terreur op basis van belangenverstrengeling. Mijn ex (en de gezinsvoogd -middels intiem rechtstreeks contact met de Rechtbank-) maakten de eigen rechtbank en het Hof wijs dat ik gevaarlijk zou zijn. En lieten mij tevoren Hoger Beroep uit het ouderlijk gezag zetten. Opdat het Hoger Beroep OTS/UHP niet ontvankelijk kon verklaard. Op basis van unaniem bedrog, manipulatief gedrag. Naast corruptief handelen waar de honden geen brood van lusten. https://www.facebook.com/1233673448/posts/10216869637993255/?d=n

Moedwillig wordt ik onthouden worden van mijn eigen vlees en bloed- na jarenlang absurde terreur te hebben moeten doorstaan. Teneinde mij alsnog te kunnen breken- dat is letterlijk hel op aarde. Het ontwricht mij elke dag opnieuw van vrijwel al mijn kunnen. Hetgeen exact de bedoeling is, natuurlijk. In de lijn van mijn ex’ leugens gaan inmiddels zo’n dertig Pinokkio’s mee in het koste wat kost onmogelijk maken van mijn bestaan. En daarmee dat van mijn drie kinderen.

Ik zal blijven aantonen welk absurd tenenkrommend onrecht plaatsvindt in mijn case. Met komedie naast tragedie. Elk segment van wat ik mocht en mag meemaken als moeder. Dankzij twee absurdistisch narcistische mannen wie uitzijn op mijn destructie en hiervoor geen wetteloos middel schuwen. Net zo lang tot recht zegeviert zal ik alles doen mijn kinderen de liefde, verzorging te mogen bieden welke ik hen altijd gaf. En hen opnieuw te leren, respect te hebben voor anderen en alles wat leeft. Totdat mijn kinderen bij mij terugzijn steek ik mijn handen voor hen in het vuur en durf ik dat te blijven doen. Omdat ik zeker weet dat ik de allerliefste en beste mama was en nog steeds ben. Ik leer hen nu, dat misdaad niet loont.

Alle wolven in schaapskleren, veelal vriendelijke ogende opa’s en intelligent uitziende ladies trek ik hun jasje uit. Feitelijk zijn het grijze graaiers en hielenlikkende (anti-)zorgladies, naast bevriend juristen, wie een schande zijn voor dit land. Omdat ze uitzijn op escalatie en kromspraak ten behoeve van GELD en MACHT in plaats van tonen van respect voor mensen en kinderen. Men toont disrespect voor vrouwen en kinderen. Men honoreert minachting voor burgerrechten, mensenrechten,-kinderrechten, -vrouwenrechten, het EVRM en de Rechten van de Mens volgens UN. Ook ik kon dit niet geloven totdat ik het zelf meemaakte. Permitteert Nederland zich het mondiaal bekend te staan als eerst slavenhandelaars, voorts de beste Jodenverraders en dan nu als grootste minachting voor vrouwen en kinderen en daarmee de eigen toekomstige generatie?!

Als arts leg je een eed af: “Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen. Nooit zal ik iemand een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven die de dood tot gevolg heeft.”

Als advocaat leg je een eed af: “ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied voor rechterlijke autoriteiten en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloven rechtvaardig te zijn.”

………..

Ik heb bewijslast in veelvoud dat veel advocaten deze eed niet respecteren en er zelfs zijn wie van bovenaf gedirigeerd worden deze niet te MOGEN respecteren. Ten gunste van of gedicteerd door “vrienden”. Waaronder bij de (recht-)bank en dus móeten liegen voor en/of ten gunste van de rechtbank…. Omdat jeugdzorg -de door henzelf gecertificeerde instelling- niet tegengesproken mag….

Waarvoor ben je dan in godsvredesnaam ooit Recht gaan studeren? Om onrecht te (laten) spreken en zegevieren?!

In Naam van de Koning?!

Z.K.H……Willem wordt wakker! Mijn en onze kids zijn nét zo belangrijk als de uwe. Voor uw kinderen gaat u door het vuur. Ik voor de mijne. Uw volk doet dit ook. Onrecht mág nooit zegevieren. Zeker niet wanneer het om kinderen gaat. https://www.facebook.com/1233673448/posts/10216825516610248/?d=n

Hierbij vraag ik om hulp van iedereen wie niet bij machte is mij financieel te steunen te helpen met het combineren van stukken en geluiden en de website, posts, plus fundingsites te updaten en vertalen ervan. Opdat (wereldwijd) duidelijk wordt hoe absurd machtsmisbruik algemeen gedoogd en zelfs aangemoedigd wordt in dit land. Vrijheid en respect voor mensenrechten anno 2020 zijn ver te zoeken. Time for a change!

Oude en nieuwe vrienden verzoek ik media-aandacht te zoeken en laten besteden aan deze zaak om corruptie en het gijzelen van ouders en kinderen, naast belangenverstrengeling in dit land een halt aan te roepen. Teneinde humaniteit en recht te kunnen laten zegevieren. Voor mijn kinderen en mij en voorts voor velen. Persoonlijk contact en ondersteuning in dezen is erg welkom.