Great Sacrifice to Saturn

Great Sacrifice to Saturn (GENOCIDE) Saturn I:

Leylah:
“Soul harvesting to keep the show going on.

The Phoenix is a plasma Space-ship; harvesting souls-energy to the Moon-machine.
First the Sun converts the energy; then the ship harvests it and so the Moon can program their destinies further.

That’s the Moon-trap.
Part of it is to provoke emotional crisis so the aura becomes ‘red’ and can be used and harvested.

There is no other way then to non-identify from the Mind; the left-brain converter of all these emotional hurts. It can only live as mirages; although in real life things are going bad, one can still choose to not identify with the Mind’s mirages which are used by the Moon cult.”

FYI https://t.me/gweverstegen/39706

Leylah:
Groot mensenoffer aan Saturnus (GENOCIDE) Saturnus II:

“Zielen oogsten om de show gaande te houden.

De Phoenix is een plasma-ruimteschip; die energie verbruikt door zielen te oogsten voor de maanmachine.
Eerst zet de zon de energie om; dan oogst het schip het en kan de maan hun lot verder programmeren.

Dat is de maanval.
Een deel ervan is om een emotionele crisis uit te lokken, zodat de aura ‘rood’ wordt en kan worden gebruikt en geoogst.

Er is geen andere manier dan niet-identificeren uit identiteit stappen vanuit de geest; de linkerhersenhelft-convertor van al deze emotionele pijn. Deze kan alleen leven als er wonderen plaatsvinden ondanks het in het echte leven -realiteit- slecht gaat, kan men er nog steeds voor kiezen om zich niet te identificeren met de luchtspiegelingen van de geest die worden gebruikt door de maancultus.

Channel https://t.me/gweverstegen