10-11-2020

Geachte Edelachtbare Rechter Civiele Kantonzaken, 


inzake bovenstaand zaaksnummer: ik ben 3 november niet in de gelegenheid geweest ter zitting te verschijnen.
Ik verzoek u de boete nietig te verklaren of op nihil te stellen of niet ontvankelijk te verklaren wegens de volgende omstandigheden:

1. Tegelijkertijd vond een zitting plaats bij het Hof te Den Bosch; in de bijlage treft u de pleitnota van mijn advocaat; de zitting duurde te lang om tijdig in Tilburg te kunnen zijn.

2. Dit HB (Hoger Beroep) is al aangevraagd op 4 juni. Om drogredenen werd dit eerst zo laat behandeld. Mijn twee jongste kinderen Mart e Madelief mag ik dankzij georganiseerde criminaliteit sinds Kerst niet zien opgroeien noch verzorgen: Trudiverstegen.nl

Mart en mama zomer 2016
Madelief en mama Amsterdam Light Tour 2018

 

 

 

 

 

 Zo werd ik o.a. bedreigd door de gezinsvoogd: https://www.youtube.com/watch?v=DFYLegBm7c0 . Deze gezinsvoogd zette voet bij stuk: mijn leven is overleven in de hel. Deze man loog en bedroog alles bij elkaar in opdracht van zijn werkgever die dit ten gunste doet van een van zijn verlichte broeders Roel van Gurp, wie vriend is van mijn ex-schoonvader. Roel van Gurp is directeur bij Casade Woningstichting en vm bestuurder van Jeugdbescherming Eindhoven.https://trudiverstegen.nl/tag/roel-van-gurp/ Ik mag geen aangifte doen tegen mijn belagers (waaronder zijn werknemers) en zij die mijn leven verwoesten; zij wel tegen mij: valse: Verhoor iz gezinsvoogd van Ardenne waarbij hij en mij wel een valse aangifte mochten doen tegen mij; terwijl mij aangifte doen tegen beide heren niet mocht pv verh Verstegen 2019307403

Bovendien wordt mij gemeld door een hulp-OvJ.(Officier van Justitie) buiten Waalwijk dat mijn aangiften sowieso worden geseponeerd.3. Er zijn (geen grap! Ik stuur u ze graag allemaal indien u mij niet gelooft) minstens 160 strafbare feiten gepleegd waarover ik geen aangifte mag doen bij politie. Team de Langstraat in charge. https://www.oozo.nl/video/waalwijk/121908/politie-waalwijk-en-politie-zandvoort-rijden-een-scheve-schaats Dit betreft slechts één van de fragmenten. In Zandvoort werd mij de dag tevoren letterlijk gezegd door de hulpofficier van Justitie dat ik geen aangifte mag doen en dat deze sowieso worden geseponeerd. https://trudiverstegen.nl/wp-content/uploads/2020/11/Geseponeerd.mp3

FYI:  https://trudiverstegen.nl/nol-kleijngeld-vm-partijgenoot-pvda-in-charge-politie-waalwijk-laat-mijn-aangiften-weigeren-en-seponeren/

Dit blijkt na onderzoek standaard zo te zijn: in Waalwijk mogen kinderen en vrouwen geen aangiften doen ten gunste van narcisten en criminele mannen. Eerder stierven twee moeders van vrienden van mijn vijftienjarige zoon Simone Schapendonk (zij werd eveneens van haar kinderen onthouden en door een buurtgenoot gemolesteerd;https://www.facebook.com/kansenfabriekwaalwijk/photos/geschokt-en-diep-bedroefd-zijn-wij-door-het-plotseling-overlijden-van-onze-zeer-/1911777185596172/ ik door een vrouw van een frauderend bankbediende toen ik zijn malafide handelen aantoonde i.s.m. met mijn ex en de Rabobank Autoriteit Financiële Markten molest Aida de Werdt na privacyschending door directie );

Molest bij mij thuis in de hal door vrouw van frauderende boekhouder Hockeyclub Waalwijk en medewerker Rabobank i.s.m. ex en Rabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mijn vriendin Nicole de Kort (zij overleed aan een hartstilstand door stress na echtscheiding, moeten verhuizen); Bij Linda van der Giessen was politie Waalwijk eveneens nalatig. Zij werd vermoord voor het ziekenhuis in Waalwijk. Politie nam stalking door haar ex net zo min serieus als bij mij. https://www.hartvannederland.nl/algemeen/2016/politie-linda-van-der-giessen-meer-moeten-beschermen/ . Mogelijk betrof haar ex ook een Freemason, wie zal het zeggen. Eerder uitte Olsen Gülsay zich naar feiten richting de Burgervader Nol Kleijngeld die zich laat lenen voor vrienden-bevoordelen  https://www.trouw.nl/nieuws/duizendpoot-olcay-gulsen-ik-heb-een-kutjeugd-gehad~b3a61aef/ . In elk geval werd zij kort daarna geroyeerd met een faillissement. Niks is toeval! De Rabobank en daarmee de Nederlandse notabelenmaffia heeft vele verrassingen in petto als je de waarheid durft uit te spreken. 

In elk geval wordt ik omdat mijn ex-schoonvader vrijmetselaar is en als oud bestuursvoorzitter van de lokale Rabobank bevriend is met de burgemeester en politie van elk recht onthouden en mag misdaad tegen mij plaatsvinden. 22 vrienden werden bedreigd en/of van handel onthouden omdat zij mij willen laten overleven. Degene die het fragment publiceerde https://www.youtube.com/watch?v=DFYLegBm7c0 was getuige van kindermishandeling en werd zelf bedreigd door mijn ex. Ook hij, mag evenals anderen uit mijn relatie-netwerk geen aangifte doen.

4. Ten tijde dat de bekeuring waarvoor ik mag voorkomen binnenkwam in Waalwijk, herstelde ik bij vrienden in Zandvoort omdat ik een heupblessure opliep door een val in de kelder bij Stichting Rechtsbescherming Ouder-Kind; Het kelderluik stond (niet toevallig weet ik) open en ik maakte een val van meters naar beneden waardoor ik geblesseerd en immobiel was gedurende een langere periode. En omdat ik gevaar loop in Waalwijk, waar ik dagelijks gestalkt wordt en erger waarover ik dus geen aangiften mag doen, verbleef ik tijdelijk elders waardoor ik niet tijdig kon anticiperen op de onjuiste boete

5. De bekeuring is onterecht gegeven. Ik kan mij in dezen niet verdedigen. Ik weet dat ik sowieso gevolgd wordt en dus mijn socrekans op boetes hoger ligt dan gemiddeld: KPN trof aftapkabels aan met mijn lijn in het electriciteitskastje tegenover mijn huis; dat mijn telefoon wordt afgetapt is mij bevestigd door mijn provider Vodafone.

Politie is niet blij met mijn moeder willen zijn en aantonen van machtsmisbruik. Uitputting bewerkstelligt overtredingen in het verkeer en vergeten van parkeerbelastingen die ik sowieso met moeite kan betalen omdat ik na 47 rechtszittingen compleet berooid ben van geheel mijn kunnen en het genereren van inkomsten. Ik weet dat het al lang de bedoeling was dat ik zelfmoord had gepleegd. Net als recent Arthur Swensen; een van de mensen die ik ken vanuit een vriendenkring van geterroriseerde ouders door Jeugdzorg, net als mijn kinderen en ik. Het moeten leven zonder je eigen kinderen is hel op aarde. Hij beëindigde zijn leven dientengevolge. Eerder werd in Tilburg het leven van advocate Ankie Dohmen onmogelijk gemaakt. Ook zij streed tegen Jeugdzorg voor ouders. Ook zij pleegde zelfmoord.

 

Arthur Swensen beantwoordt Martin Wörsdörfer die zowel hem als mij KEIHARD voor de gek hield en aan het lijntje in een kafkaiaans terreursysteem tegen de mensheid.

 

 

Dit zal ik NIET doen. Als ik er niet meer ben, ben ik vroegtijdig gestorven dankzij  terreur DOOR de Jeugdzorg en de Nederlandse Staat; waaronder dus het RaboRotary-netwerk van mijn ex-schoonvader; handelend met voorkennis want volledig op de hoogte van New World Order en daarmee mijn leven bewust in gijzeling manipulerend, onmogelijk makend. Door vijf jaar van elk recht onthouden zijn en desalniettemin niet willen opgeven omdat mijn kinderen hun moeder nodig hebben, kwam ik achter de vreselijke waarheid en geschiedenis ervan. En hoe men elkaar chanteert en gijzelt. Dit was voor mij nóg meer reden door te zetten. Ik voelde de angst die jonge kinderen moeten hebben doorstaan. En waardoor we nu in een angstcultuur leven in Nederland. Het frustreerde mij bovendien mateloos dat ik dus van recht wordt onthouden en beboet wordt voor peanuts door… een aantal van hen die juist “rechtsbeschermers” heten en exact het tegenovergestelde doen. https://www.facebook.com/100005939580459/posts/1566527400221898/?d=n

Helicopterview het hele plaatje zien is zeer stressvol, dat kan ik hierover wel vertellen. In dezen wens ik dus het tij te keren; naar vrijheid en veiligheid. In plaats van dit: https://www.bitchute.com/video/s1nPYDj7KBEQ/ Wij beiden weten dat dit zo is. Ik moest een geloofsbrief ondertekenen namens de PvdA, u richting de Koning. Desalniettemin koos ik voor mensenrechten in plaats van theater spelend echte mensen benadelen.  https://www.youtube.com/watch?v=Vz5UcJ4pigU&feature=share

 


6. Sinds ik voor veiligheid moest kiezen voor mijn kinderen, werd na jarenlang huiselijk geweld een nog grotere geweldsexplosie op mij losgelaten. Naast onafgebroken door mijn ex van wie drie rapportages bekend zijn van psychopathie (reden dat ik voor veiligheid moest kiezen voor mijn kinderen) vervolgens door mijn ex-schoonvader (men wenst mij dood in de goot; het spel werd vanaf dag een gespeeld: geen alimentatie betalen, uit huis zetten, kinderen omkopen en afpakken en diens notabelennetwerk).
Als u deze wenst kan ik u de contactgegevens noemen van 22 mensen die bedreigd werden omdat zij mij hielpen overleven in hel.
Hieronder een oude vriend uit mijn studententijd Daniel Frankenhuis die van handel onthouden werd in Tilburg en Waalwijk en Max van Lieshout die van tenders onthouden werd van de Nederlandse Staat; mijn ex-schoonvader misbruikt zijn positie als oud-bestuurder bij Rabobank de Langstraat en zet alles op alles mij te isoleren, laten discrimineren en (vrienden te laten) ruïneren.

Rabo/Splinter chanteert Daniel Frankenhuis mbt rechtshulp moeder. Hij krijgt geen handel als moeder geholpen wordt aan advocaat Yves Vlassenroot inzake Echtscheiding, op straffe van geen handel
Rabobank de Langstraat chanteerde Daniël Frankenhuis en onthield hem van handel in Tilburg en Waalwijk inzake catering. Ook werd zijn zakelijk rekening courant stopgezet van 250000,- aldaar.
Daniel Frankenhuis van handel onthouden en zakelijk rekening courant stopgezet door de Rabobank omdat hij mij hielp aan rechtsbescherming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rechter mr. Valentijn van Noorle-Janssen, partner KPMG-Maiburg is op de hoogte van de fraude door mijn ex en daarmee van het onmogelijk maken van mijn moederschap. Mijn leven is niets meer waard als er geen gerechtigheid komt. Mijn kinderen voor wie ik altijd de beste mama was mag ik niet zien opgroeien dankzij corruptie door vrienden van mijn ex-schoonvader. Die ik zelf allemaal persoonlijk ken; ik leefde twintig jaar -waarvan de helft in angst- met mijn narcistisch ex. Ik zag hem tientallen mensen benadelen. Zijn vader noemde hem zelf een parasiet. Ik heb Valentijn mijn testamentair volmacht naar de belastingdienst gezonden; de enige manier om hel op aarde nog te kunnen overleven. Die wil is er zeker. Hoe uitgeput en getraumatiseerd door de omstandigheden ik ook ben. Ik gun mijn kinderen een veilige toekomst. Hopelijk u hen en mij ook. Alles in mijn zaak is gebaseerd op fraude ten einde mijn leven onmogelijk te maken; in beginsel door mijn ex en zijn vader in hun wens van mijn destructie. Waarbij dus tientallen ambtenaren betrokken raakten omdat zij door de Rabobank en het notabelennetwerk van mijn ex-schoonvader gegijzeld worden. Net als ik sinds het moment dat ik het gedrag van mijn ex naar mijn kinderen en anderen niet langer kon -en ook niet wilde- tolereren.8. Feraaz Ferangier is getuige geweest van een FAKE-undercover-media-team dat mij groomde en van de radar wilde laten verdwijnen. Zij zamelden 12000,- in middels doneeractie.nl om mijn kinderen terug te helpen krijgen gezien ik rechtszaken niet kan betalen en bovendien mijn huis uitgezet dreig te worden. Het huis waarin ik sinds 1999 woon, werd onder mij verkocht. In deze is eveneens sprake van onvoorstelbare terreur met in charge eerdergenoemde en de Rabobank. De twee mannen blijken deep state supporters te zijn en drukten het ingezamelde geld achterover na mij uitgehoord te hebben. Voorts werd er opnieuw smaad en laster over mij gepubliceerd. Omdat ik voor kinderen opkom; inclusief de mijne en de toekomst van iedereen. Voor gerechtigheid dus in plaats van vriendjespolitiek en terreur tegen de mensheid. U mag de heer Ferangier contacten wat gebeurde. Hij is juridisch onderlegd.

Op dit moment is beslag gelegd op mijn WIA-uitkering (ik ben volledig arbeidsongeschikt verklaard dankzij narcistische terreur van de bovenste plank, twee jobs werden onmogelijk gemaakt waaronder een bij Founders Carbon Network waar ik werd aangenomen doch een week daarna mijn kinderen bij mij werden weggehaald na twee gegrond verklaarde klachten tegen Jeugdzorg uit represaille van diens manager) door een deurwaarder, bekende van mijn ex-schoonvader voor een geïndexeerde parkeerboete tot het hoogste bedrag om dezelfde reden als ik u boven noem; die ik onterecht kreeg. Ik stond met een bewonersticket geparkeerd naast een invalideparkeerplaats. Op een mistige dag waardoor het zicht slecht was en politie deze waarschijnlijk niet zagen.

Mijn advocaat heeft nog  ruim 45000,- tegoed. Ik zamel geld in op internet om te kunnen leven en rechtszaken te kunnen betalen omdat mijn overlevingsdrang groot is en ik weet welk gevaar ons te wachten staat als er mensen zijn die weigeren humaan te zijn, omdat ze louter orders opvolgen (of vrienden bevoordelen) en daarmee mensenrechten schenden. Hannah Arendt’s last speech leerde mij hoe 2020-2030 voorkomen kan: door te beroepen op humaniteit. Mensen te vragen na te denken en voor recht te kiezen in plaats van onrecht.
Hopelijk doet u dit ook. En gunt u mijn kinderen hun moeder. En mij te blijven leven. Dat kan alleen met middelen van bestaan. En eerlijke mensen waaronder rechters met een hart.

Mijn laatste redmiddel heb ik aangewend om te kunnen overleven. Eerlijke rechtspraak en rechtsbescherming zijn mij niet gegund omdat ik vrouw ben. En voor vrijheid en veiligheid voor mijn kinderen koos in plaats van lijfeigene te zijn. Dat mag niet in Nederland anno 2020. Hopelijk bent u het met mij eens dat een jurist zich aan zijn beroepseed zou moeten houden en mensenrechten dient te accepteren omdat deze boven elk ander recht staan.

Hierbij treft u mijn testamentair volmacht aan de Belastingdienst dat ik ook naar de Rabobank, Rechtbank Zeeland West Brabant en het Hof in Den Bosch zond alsmede dus aan rechter mr. Valentijn-van Noorle Janssen:Door

2 gedachte over “Aan Kantonrechter inzake oproep waar ik niet kon zijn i.v.m. Hoger Beroep tegelijkertijd”
 1. Er heerst te Waalwijk een rare situatie waar wij ook de dupe van zijn geworden, dit doordat drugscriminelen dachten ons huis in te kunnen pikken en welke door Stichting Casade ondersteund werden, ons niet wilden geloven dat we ex-militairen waren en zo op het verkeerde paard wedde.
  Wij zijn 2 ex-Mariene Militairen waarvan 1 een Militair Veteraan (Corps Mariniers Vrijwilligers gedurende 18 jaar) en een Gewezen Militair hierdoor welke daardoor veroorzaakt onder de Militaire Krijgstucht nog steeds sta, is er in de 1e plaats door de Koninklijke Marechaussee ingegrepen en later toen er een geweldsuitbarsting plaats vond richting ons beiden is er een BEVEL gekomen vanuit de MIVD om ons per direct te verplaatsen.

  Dit wegens het feit dat wij beiden extreem veel gevaarlijker zijn mer zijn tweeën (m/v) dan al die drugs criminelen / meelopers qua burgertjes bij elkaar, want wij zijn zelf namelijk een wapen lichamelijk militair zo getraind dat we een tegenstander binnen 3 seconden om het leven brengen op een zeer bloedige smerige wijze dat men stuiptrekkend hun dood beleefd.
  Wij kunnen doden met onze handen en die van mij persoonlijk druipen letterlijk van het bloed in de 18 jaren aan ploerten die hun leven al niet meer waard waren zoals terroristen gelijke I.S. tegenwoordig.

  Als Stichting Casade bovenstaande leest dan weten ze gelijk wie wij zij, daar heb ik LAK aan, zijn ze nog eens extra gewaarschuwd dat er met ons niet te spotten valt, want nu gaan we nog maar een keer in de aanval Juridisch gezien.

  Degenen die met ons te maken hebben gehad, hebben allen voor de Rechtbank gestaan met een afgevaardigde van de Militaire kamer, zodoende wordt een dergelijke uitspraak niet publiekelijk bekend gemaakt, maar allen hebben hierdoor een Militair Strafblad aan hun kont gekregen en hierdoor veroorzaakt zijn allen voor de rest van hun misrabele leven veroordeeld tot deze Stichting, welke zich overigens openlijk voordoet als zijnde wooncorporatie.

  Gezien mijn Militaire Zwijgplicht als Gewezen Militair, kan ik geen namen benoemen maat het waren lieden HOOG aan de top á de top zelf á diegene die zich schijnbaar als Top voordeed maar dat in werkelijkheid niet was.

  Zelfs de Burgemeester van Waalwijk heeft in onze situatie een DAUW gekregen vanuit de MIVD en is hierdoor veroorzaakt tot zijn pensioen uitgerangeerd, dwz niet meer in aanmerking komende voor een andere stad dan alleen Waalwijk, gelukkig is hij in 2021 met Pensioen en hpelijk gaat er dan een andere wind waaien.

  Dit zal denk ik ook één van de hoofdredenen zijn dat Stichting Casade naar Ketshill verdwijnt als centraal punt, want ze zullen denk ik hier te Waalwijk weinig voet meer aan de grond krijgen bij het aantreden van een nieuwe Burgervader.

  Wat betreft jouw problemen met Politiebureau Sprang-Capelle, deze is in 2015 gezien onze problemen door de MIVD opdracht via de koninklijke Marechassee waarbij we beiden door ontzet zijn diverse keren, omdat deze Politie beambten weigerden in te grijpen, zelf ingegrepen en hebben hierdoor dit Politiebureau totaal ontruimd en herbemand.

  Echter, dit schijnt niet voldoende te zijn geweest en dit is wederom sinds 3 weken geleden wederom aangekaart bij het OM te Brabant via [email protected], aangezien ze achter de deur geen mondkapje droegen terwijl de maatredelen die dag verstregt waren notabene.

  Elke ingezetene met een staatsrechtelijk identiteitsbewijs kan te alle tijden aangifte doen, qua Waalwijk is dat via >> [email protected] <<

  De Politie mag dit niet weigeren, echter deze hanteren wel bepaalde procedures of een aangifte conform Het Strafrecht vervolgbaar geacht wordt en dit geschied geheel volgens de afdeling PPD.
  Deze PPD is een geheel onafhankelijk institut inmiddels geworden, de Politie neemt de aangifte op, de Hulp-officier van Justitie ondertekend deze en stuurd deze door naar de PPD, deze PPD beoordeelt of er een strafbaar feit uitrolt en zo ja dan stuurt deze dat door naar de Officer van Justitie van de Provincie waar het lokale bestuur toe behoort.

  Degene van de Politie die beweert dat een aangifte geseponeert wordt, noteerd zijn volledige naam (voor & achternaam) en vooral politie registratienummer EN stuur een klacht in hierover, vooral de omstandigheden en vooral ook dat men zich door een dergelijke uitspraak 1) geintimideerd voeld, bedrijgend over komt, rechtshulp ronduit geweigerd word, enzovoort.

  ECHTER, het kan soms beter zijn de politie te passeren en rechtstreeks het O.M. in te lichten, begin dan eerst met een simpele mailing hiertoe, besteed er hooguit 2 tot 3 A4-tjes aan en niet meer, voeg eventueel wat bewijsstukken toe ter ondersteuning.
  Het O.M. zal zelf verzoeken om meer informatie hiertoe.

  Dit is ook even belangrijk om te weten, alles wat te maken heeft omtrent BELEDIGING en alles wat daaraan gelijk is, dit zal momenteel niet door de rechtbanken in behandeling worden genomen omdat daar geen mankracht voor aanwezig is.
  Er zijn namelijk ook een aantal Rechters door Corona getroffen á overleden, ook qua Advocatuur zijn het zware tijden, er zijn velen uitgevallen á sommigen ook overleden hierdoor.
  Hierdoor is een en ander behoorlijk uitgedund.

  GA NOOIT IN op voorstellen van het O.M. qua seponering of dat beklaagden afgescheept worden met een geldboete, het is aan jou, degene die BELAAGD is, waarbij de Burgemeester van Waalwijk geweigerd heeft jou als Burger zijnde te beschermen, waarbij Stichting Casade hoogstwaarschijnlijk ook de AVG van jou persoonlijk geschinden heeft (moet je apart indienen qua AVG registratie / klacht, waartoe Stichting Casade eventueel een boete toe kan krijgen bij schending hiervan), enzovoort.

  Schakel dan ook vooral Rechtshulp in, het hulploket hiervoor, dit is geheel gratis.
  Eventueel kan men via daar een 'toevoeging' aanvragen voor een advocaat qua ondersteuning / raadgeving.

  Dan die rare planning van 2 rechtszaken op 1 dag – dat kan niet – dat is je reinste onzin, of dit is nu precies waar je nu een advocaat voor nodig hebt, deze voorkomt dergelijke zaken juist.

  De spelregels moeten duidelijk zijn, 1) juridisch loket voor een Rechtshulp, eventueel toevoeging aanvragen en hieruit volgt 2) vanuit de toevoeging krijgt met een advocaat toegewezen waaruit men een beperkte keuze heeft.

  Waarschijnlijk heb je het omgekeerd gedaan, eerst naar een advocaat gegaan en tja, dan de toevoeging aangevraagd en verder gegaan met die advocaat, zowerkt dat niet in Nederland helaas.

  Boeren Jongen
  Ik benoem mij zo, omdat ik niet vrijuit kan spreken helaas.
  Doch mijn identiteit is bekend bij de koninklijke Marechassee.
  Zit Stichting Casade op de hielen omdat deze zich uitgeeft als zijnde Casade Wooncorporatie

Geef een reactie