Valsheid in geschrifte Gemeente Ginneken Breda Bos-& weidegronden Galder

VALSHEID IN GESCHRIFTE van Bos en Weidegronden in Galder
Dit stuk (gelukkig had ik een haarscherpe, glasheldere copy gescand; het origineel werd door bankierszoon mijn ex en bankiersklerk Danny Nuberg ontvreemd uit mijn woning nadat men mij uithuisboorde met behulp van de lokale maffia uit Waalwijk o.l.v. Burgemeester (mijn vm PvdA-partijgenoot en achterbuurman) Nol Kleijngeld en de Tilburgs-Kaatsheuvelse maffia o.l.v. Theo Ceelen (satanistendeurwaarder) is mij ter hand gesteld.
Door een dame die hierin jaren werk heeft zitten. Net als ik; ik deed er onderzoek ter plaatse en sprak tientallen getuigen. ANGST BRENGT ONS NIETS ANDERS DAN ONZE DOOD EN DIE VAN ONZE KINDEREN!
Dit boekwerk is zeer exclusief en waardevol de èchte geschiedenis en staatsinrichting van Nederland te leren kennen.
Omdat NIETS IS WAT HET LIJKT. Media wenst (ik weet DURFT, want wordt betaald door Reuters/Gates, Van Puijenbroek, Talpa en andere satanisten) hier niets mee te doen. De archivist en bewoner van de gronden die haar man plotsklaps gehandicapt zag worden door een omgevallen boom op het naastgelegen perceel benaderde talloze media. Niemand hapte. Dus doe ik het maar weer😇. Ik deed noodgedwongen zes jaar onderzoek hoe het kon dat ik van elk (mensen-)recht onthouden werd ten faveure van de bankiersfamilie van mijn ex en zes jaar lang gedoogd gemarteld kon worden. De bijbehorende filmbeelden volgen nog. Ik werd rondgeleid door een man die er is opgegroeid en elke boom uit zijn hoofd kent.
HELDEN. Hopelijk helpen jullie ons verder!
De vragen die gerezen zijn zijn als volgt:
-Waarom werd door notabelen in en rond Breda steeds opnieuw vanaf 1922 valsheid in geschrifte gepleegd?
-hier in de buurt was een TBC-kliniek. Zijn de zieken en zieke kinderen wel gestorven aan TBC?
-in Moederheil (Valkenhorst) werden bewust moeders van hun babies gescheiden. Een aantal voor adoptie, een aantal verdwenen. -waarom zijn hier ondergrondse ruimten met luchtpijpen?
-waarom is hier een groot vierkant te zien middenin het bos? -waarom waren hier in de oorlog en erna Duitse èn Nederlandse topstukken (ook van het leger)?
-wat heeft de Klokkenberg hiermee van doen?
-waarom pleegde een van de grondeigenaren zelfmoord en was dit wel zo?
-wat heeft het Nederlands Indië-verleden en hiermee van doen? De eigenaar van het betreffende perceel heeft een chalet in Davos, Zwitserland. Was hoge pief in Nederlands Indië namens de krijgsmacht en later hoge pief bij Sony-Eriksson.
-een van de kasteelvrouwen was beschermvrouwe van de Kinderbescherming. Inmiddels weet ik dat kasteelvrouwen satanisten waren en dat in Jeugdzorginstellingen kinderen worden gefixeerd, misbruikt en erger.
-er is sprake geweest van court fixing -toen en nu- door rechters en notabelen betrokken ten gunste van elkaar. Een oudere dame Trudy van der Laan-Smits van Waesberghe vertrouwde mij (voor de camera) toe dat dezelfde rechters en advocaten ervoor zorgden dat zij van haar zoons onthouden werd omdat zij getrouwd was met een cabal-lid. Van oude adel. Datzelfde maak ik mee. Al zes jaar.
Haar nichtje werd geadopteerd, haar natuurlijke ouders mochten haar niet opvoeden.
– Zijn rechters en notabelen er slechts voor elkaar bevoordelen? En anderen benadelen?
Onze bevindingen zijn overtuigend in deze. Steeds dezelfde families komen terug in het spreken van onrecht en bevoordelen in ons beider geval elkaar, vaders en/of oude adel.
Aan jullie het eigen oordeel hierover te maken. Vijf jaar lang van elk recht onthouden worden bracht mij tot onderzoek van de plekken waar ik rally’s uitzette, waar ik beelden en kastelen aantrof. Ik achterhaalde de geschiedenis, relaties en familiebanden, naast de old boys clubs van diegenen die zowel Trudy (82) al mij, Trudi, twee mama’s van elk recht onthielden.
Ik zat zes jaar lang -ondanks onafgebroken martelen door een heel leger satanisten en satanistensupporters-  geen seconde stil. Ik werd psychisch gemarteld en met mijn moederschap klemgezet in elk denkbaar opzicht. Mijn zeer breed georiënteerde belangstelling, werk, connecties, literatuur, input die velen mij toevertrouwden, mijn liefde voor recht, geschiedenis, kinderen en verleden bracht mij tot verbinding met velen.
Zo kon ik connecties leggen tussen de informatie die ik kreeg, de mensen die ik i mijn leven ontmoette en dat wat ik zes jaar meemaakte. Steeds opnieuw een dolk in je nek krijgen met een valse beschikking in het voordeel van mijn belagers maakte hel op aarde.
Toch zocht ik verder.
Mijn kinderen. Ik ben en was de allerliefste en beste mama. Ik kwam erachter dat Jeugdzorg als institutie opgericht is om kinderen van hun ouders te scheiden, zowel in moederhuizen als in jeugdzorginstellingen. Ten gunste van elite. Als verdienmodel. Als gedoogde kinderroof. Als overheersing van het volk en chantagemiddel. En erger. Men ziet ons als derderangs burgers. Als gebruiksvoorwerp. Als goyim. En (machts-)misbruiksvoorwerp.
Aangiften tegen ambtenaren en caballeden worden standaard geseponeerd. Ik mag van 181 strafbare feiten tegen mij gepleegd en daarnaast jegens vrienden GEEN AANGIFTEN DOEN.
Politiek is vrijmetselaarstheater. Rechtspraak is vrijmetselaarstheater; zo blijkt het voor moeders. RechtBANKEN werken samen met BANKEN. Banken betalen luciferiaanse (zie vlam op hun pt in NL BV en het vrijmetselaarsschaakbord op die van de UK BV) politie.
Ik wens onrecht en ongelijkheid qua recht -direct te relateren naar onze grondwet en mensenrechten dient een HALT aangeroepen. Elke input en bevinding is wenselijk ter verduidelijking. Met als kern: waarom is hier valsheid in geschrifte gepleegd?
Trudi Verstegen
Children’s Defense Force
www.trudiverstegen.nl
Van letterlijk ALLES beroofde mama.
Behalve van haar ziel.

Door