SPOED! (vanochtend kreeg ik deze hier niet gedownload; video vannacht opgenomen)
Ter attentie van mr. Schoorlemmer, rechter in casu de zaak om 09:30 Den Bosch KG. Ik verzoek u alle stukken op te vragen in de eerste aanleg bewind van mijn moeder Truus Verstegen-Thissen 7-1-1935 en HB-zaak Verstegen-Thissen vs Saam voor overduidelijk corruptief handelen door betrokken partijen Rabobank, Saam en NL-se Staat.
Aan alle betrokkenen (in cc) van bij de zaak Bladder/Saam vs Verstegen in/rond de zitting van 09:30: C/01/382843 / KG ZA 22/303 INZAKE BLADDER (SAAM THUISBEGELEIDING) VS VERSTEGEN, vannacht gepubliceerd: https://youtu.be/n1ZtWdIe6k8
Graag dit, en alles benoemd onder de video meenemen in de zitting van zometeen om 09:30 door alle betrokkenen “AAN”.
N.b., Door roof van alle middelen van bestaan, onafgebroken terreur en aantoonbare pogingen tot doodslag naast moverende redenen genoemd in de video zal ik niet aanwezig zijn en verzoek ik om recht op mogen doen van aangifte en onmiddellijke strafvervolging van al mijn belagers en het honoreren van alle verzoeken in mijn video en eronder in tekst verwoord. Naast schadeloosstelling van de terreur door Eric Bladder en zijn handlangers berokkend.
Aan allen in casu uitvoeren wens van en medewerking verlenen aan mijn vernietiging (m.u.v. mijn kinderen en Feraaz): ga jullie zelf KAPOT SCHAMEN!
Nb. Als ik of hun oma deze idiotie van meest absurd machtsmisbruik en mensenrechtenschendingen niet overleeft, weten zij wie hieraan deelgenoot is geweest.
De hierboven verzonden link betreft mijn bericht aan rechter mr. Schoorlemmer (en is te groot om rechtstreeks te zenden; nb, ik werd door Bas Beerens (DGA) van WeTransfer gegooid terwijl ik een pro-account had) nadat ik deze video stuurde om mensen en de mensheid te redden: https://www.bitchute.com/video/lC5ky0fhPVyt/
KG Eric Bladder 14-8-09:30 – 22-08
t.a.v. mr. Schoorlemmer; C/01/382843/KG ZA 22/30 -SAAM GEMERT – zie verdere motivatie en stukken in reacties. Zoek & Vind-opdracht : Telegram Trudi Verstegen Mama vs Maffia https://t.me/gweverstegen
1) Eric Bladder (Prins Krulstaerte d’n Urste van de Mortel)
2) Saam Thuisvernietiging (ziekelijk corrupte bewindvoerclub in Gemert & De Mortel)
3) Denise Eskes-Leenarts (one of the people refusing to be human*)
4) Kim van Beek (dito*)
5) Barry Boogaerts (Pura Advocaten oftewel Tempel Advocaten Deurne OOK one of the people refusing to be human, in strijd met de grondbeginselen van de advocatuur meegaand met corruptie — in een zaak die niet in juiste justitie KAN worden beslecht gezien machtsmisbruik Rabobank en Staat – Splinter de rechtspraak betaald c.q. laskeeper is in Brabant)
6) Sabbatai Zevi (Upside-down-redenering) voorganger Zionisten inzake Jewish Human Sacrifice to Satan
7) Rabobank (gijzeling, chanteren vrienden, fraude, corruptie, misdrijven en misdaad)
8)) Aernoud van der Does (een van de rijkste Nederlanders dir. Rabobank Boxmeer (Land van Cuijk & Maasduinen die mijn moeders bankrekening blokkeerde en laat leegsjezen door Bladder)
9) Court Fixing (In 56 rechtszaken)
10) Ellen Dumoulin (Rechter inzake Hoger Beroep; dochter van vrienden en straatgenoten Dumoulin van ex-schoonouders Ellen Dumoulin “beschikt” over verdere vernietiging van mijn moeder en mij als mens op basis van CORRUPTIE)
11) Danny Nuberg (rover van mijn boedel en persoonlijke bezittingen, machtsmisbruik, opzettelijk uitvoer poging tot roofmoord handelend met voorkennis en in kennis corruptie i.s.m. Ed Splinter mijn bipolair ex. misbruikte kleuter die pesten en treiteren om zelf geen pijn te hoeven erkennen van gestoord gedrag van zijn Zionistenvoorvaderen als levensmissie heeft dientengevolge) .
Verdere motivatie vernietiging vonnis, nietig verklaren volledige rechtspraak Verstegen vs Splinter ivm corruptie over all en terreur tegen mij als mama en mens, mijn kinderen mijn naasten en vrienden:
Over all: ik ben regelrecht eerstelijns slachtoffer van satanisten binnen de club van HOME of the BEAST – Zwitserland – : Rabobank de Langstraat, waar mijn ex-schoonvader bestuursvoorzitter was: https://youtu.be/T1vKRPRHmhY (uitleg van geen recht op leven hebben als ex van een bankierszoon).
Volgens vrienden die werden onthouden van handel in Tilburg en Waalwijk omdat zij mij wilden helpen overleven en wel voor echt recht willen staan (Daniel Frankenhuis) en tenders aan de Nederlandse Staat (mr. Max van Lieshout) omdat zij mij hielpen overleven als mama en mens is Rabobank de Maffia van Nederland. Ik kan dat met duizenden stukken bewijslast bevestigend aantonen.
Ook van anderen die mij hun persoonlijke ervaring inzake destructie door de Rabobank uitten. Met ook handlangers als Eric Bladder
In adictie vorige van deze post nog even dit:
“CORRUPTIE SAAM van BLADDER 🖕🖕🖕 “PRETTIG GEREGELD BV”…
Een rechtbank is een bedrijf en heeft dan ook een KvK-nummer. Voor de rechtbank Leeuwarden is dat 82950385. Elke dag plegen hun werknemers die zich rechters noemen in dat bedrijfspand aan het Zaailand ernstige misdrijven tegen levende mensen die de “overheid” door zware indoctrinatie (on)wijs heeft gemaakt dat ze natuurlijke personen of (staats)burgers zijn. Heel bewust dus om levende mensen te kunnen bedriegen en ontwrichten.
Rechtbanken zijn bedrijven met een KvK-nummer. Hun werknemers hebben de valse hoedanigheid van rechter aangenomen om natuurlijke personen en (staats)burgers te kunnen dwingen (bestelen) en onderwerpen.
Incassobureaus zijn meestal in bezit van een of meerdere gerechtsdeurwaarders en hebben een KvK-nummer. Of de gerechtsdeurwaarder, hij is een bestuursorgaan, zelf ook een inschrijving heeft bij de KvK is daar op te vragen… .
Meestal heeft een incassobureau slachtoffers maandenlang bedreigd en belaagd (met meestal fake vorderingen) voordat de gerechtsdeurwaarder bij zijn zakenpartner de rechtbank een dagvaarding uitbrengt aan een natuurlijk persoon/(staats)burger. ..En dan heeft men voorts bewindvoerdersbedrijfjes uit op winstbejag voor zelfverrijking zoals Eric Bladder’s Saam Thuisbegeleiding BV daarnaast “Prettig Geregeld BV” huisvest op zijn woonadres…. Die zelfs “bewind voeren” moderne “Kampbeobachtigden” in opdracht van Rabo-/Rechtbank om ex-vrouwen van bankierszoontjes te “helpen” in verdere Endlösong van hun dierbaren; ook al hebben die geen schulden. Men acht zichzelf gewoon Übermensch….
https://t.me/gweverstegen/19684 ….naast nog wat andere BV-tjes…
https://www.trudiverstegen.nl/openbare-aanklacht-eric…/ ook schaamteloos aanduidt, naast twee andere BV’s Saam Thuisbegeleiding en Saam Thuisbegeleiding Beheer BV https://www.youtube.com/watch?v=szOKVdZHUXU zoals je in de Playlist tijdens het laatste huisbezoek aan piraat Bladder Krulstaerte d’un Urste en zijn matrozen kraakhelder is gemaakt. https://t.me/gweverstegen/19684
Het dagblad Metro schreef jaren geleden dat: ‘Burgers kansloos zijn in een geldruzie met een bedrijf’. Dat klopt. Ze worden verhandeld. Uitgebuit, afgeperst, en vernederd. Door een criminele organisatie. Net als mijn 87-jarige moeder Truus Verstegen-Thissen door Saam ism Rabo-/Rechtbank. Ze zouden al lang in de bak moeten zitten. Alle betrokkenen in deze opzettelijke terreur tegen mij en in casu nu dus gestoorde idioten in missie omdat het misbruikte kleuters zijn, verzieken van de oude dag van en mijn band met mijn moeder.
In het “vonnis” waarin de “rechter” zijn zakenpartner de “gerechtsdeurwaarder” op hoofdlijnen naar de mond praat staat met dure woorden dat de “burger” moet betalen. Doet die dat niet dan legt de “gerechtsdeurwaarder” beslag bij de uitkeringsinstantie van de “burger”, de sociale dienst, of het UWV. Bij de KvK is op te vragen wie daar bevoegd zijn; wie er met hun benoeming- en beëdigingsaktes staan ingeschreven…om ons uit te buiten, leeg te roven, van alles dierbaar te ontnemen en de goot en de dood in te jagen. (Dank aan Jacobus van Woudenberg input KVK etc rechtbank)
Ditzelfde geldt voor lugubere bewindvoerdersbedrijfjes uit op winstbejag voor zelfverrijking zoals Eric Bladder’s Saam Thuisbegeleiding BV daarnaast “Prettig Geregeld BV” gehuisvest op zijn woonadres…. https://t.me/gweverstegen/19684 …. naast nog wat andere BV’tjes. Eén ding hebben zij allen gemeen: L I E G E N en zichzelf gerechtvaardigd voelen, andermans leven te verwoesten. In naam van de Koning….
Om dan ook nog te zeiken en te jammeren op papier gezet door andere Zionistenkleuters met verzoek lijfsdwang volgens upside-down redenering van Rabbi’s als Sabbattai Zevi, om eigen gestoord asociaal gedrag te vergoelijken, dat dat, gewoon naar waarheid benoemd wordt!”