Welke hulp heb ik nodig?

Help mij alsjeblieft om:

1. Te voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt en zorgen dat haar handelingswijze bestraft wordt.
De bank manipuleert de rechtsgang en isoleert mij van mijn sociale omgeving door vrienden te chanteren en zakelijk te benadelen.


2. Waarheidsvinding bij Jeugdzorg te forceren, geluidsopnames verplicht te stellen bij (elk onderdeel van) Jeugdzorg, Jeugd-en familierecht. Inclusief gecontracteerde zorg en -instellingen.
Liegen mag niet. Dat leer ik mijn kinderen ook.


3. Een precedent te creëren dat (medeplichtigheid aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt.

Doelstelling 1: Voorkomen dat een frauduleus handelende Rabobank mijn huis afneemt en zorgen dat haar handelingswijze bestraft wordt.

Aanpak: overname tenaamstelling hypotheek opdat ik mijn kinderen een solide basis voor herstel kan bieden en het dak boven ons hoofd behoud.

In een beschikking BIJLAGE BESCHIKKING die ik 18 juni heb mogen ontvangen van de advocaten van mijn ex-man wordt aangekondigd dat Rabobank Waalwijk op 30 juli mijn huis zou afnemen t.b.v. executieve verkoop, tenzij ik op die datum kon aantonen de gehele hypotheek en de daarbijbehorende schulden over te nemen. 

Mijn ex-man blijkt, buiten mijn medeweten en schriftelijke toestemming om, een zakelijke lening bij de bank te hebben afgesloten, met het huis als onderpand. Het feit dat de Rabobank deze lening aan mijn ex-man heeft verstrekt zonder mijn handtekening is overigens strafbaar. In deze zijn er nog veel meer handelingswijzen door de bank geweest waarbij mijn positie als cliënt in absurditeit benadeeld is. KLACHT RABOBANK DE LANGSTRAAT

De maandelijkse aflossing voor deze lening -welke met behulp van een bevriend advocaat en de rechtsbijstand tijdig is vernietigd en waarvoor de bank mij desalniettemin verantwoordelijk blijft stellen, wordt al enige tijd bewust niet meer betaalt door mijn ex-man. Hij heeft er namelijk met hulp van zijn vader (ex-directeur Rabobank Waalwijk) voor gezorgd dat hij technisch gezien amper inkomen heeft -waardoor hij overigens ook is vrijgesteld van alimentatie. Ik moet hém nu alimentatie betalen. Mijn ex-man woont sinds juli 2016 in een nieuwe woning die zijn vader voor hem heeft gekocht en waarvoor hij ‘huur’ betaalt. Dat zijn ingebrekestelling betreffende de extra lening als indirect gevolg heeft dat de Rabobank beslag zal leggen op de woning, en ik daarmee op straat kom te staan is uiteraard exact de bedoeling.

De afgelopen twee jaar heb ik Rabobank Waalwijk meermaals tevergeefs verzocht om informatie en een afspraak betreffende overname van de hypotheek. Dit werd consequent geweigerd. Men wenste mij geen mogelijkheden te bieden de hypotheek over te nemen. Ook worden mij bankafschriften onthouden en weigert men mij stukken. Hiervoor zou toestemming nodig zijn van mijn ex-man en zijn vader.

Ik kan werkelijk geen enkele andere reden verzinnen voor de rol van kantoor Rabobank dan het feit dat mijn ex-schoonvader hier oprichter en bestuursvoorzitter is geweest en de fusie realiseerde van de huidige bank. Zijn invloed is nog altijd bijzonder groot en het is overduidelijk dat hij achter de schermen de regie voert inzake (onder andere) dit dossier.

Momenteel vecht ik bovenstaand- en ander aantoonbaar strafbaar handelen van de bank aan, ondersteund door een rechtsbijstandsadvocaat. De relatief lage maandlasten kan ik vanuit mijn inkomen dragen. Het probleem is echter dat de Rabobank een borgstelling eist. Waaraan de vriend wiens handel gesaboteerd werd, mij wilde helpen. Dit geld heb ik niet. Als een derde echter garant zou kunnen en willen staan voor dit bedrag dan kan ik hiermee het dak boven mijn hoofd houden. Uiteraard kan ik alle details rondom dit dossier verstrekken.

Veel liever nog zou ik de volledige hypotheek van 320 K willen oversluiten naar een andere financiele instelling, omdat de Rabobank Waalwijk op meerdere vlakken aantoonbaar betrokken is (geweest) bij de missie van mijn ex-man: mijn leven kapot maken.

Doelstelling 2: Waarheidsvinding bij Jeugdzorg forceren, geluidsopnames verplicht stellen bij Jeugdzorg, Jeugd- en Familierecht en mijn kinderen kunnen verzorgen

Aanpak: Hoger Beroep en in cassatie gaan.

Niet opgeven, ofwel Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg en mijn ex-man te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Jeugdzorg dwong mij als moeder voor veiligheid voor mijn kinderen te kiezen, TRANSCRIPTIE UHP 2016, doch draaide 180 graden bij. De reden hierachter is dat een raadslid namens mij twee meervoudige klachten indiende tegen Jeugdzorg, welke op de meest evidente punten gegrond verklaard werden. Liegen voor de Rechtbank door de jeugdzorgwerker en -nalatigheid werden aangetoond. Dit gezichtsverlies lijkt te hebben geleid tot een structureel beleid om mij uit mijn moederrol te zetten en me monddood te krijgen.

Tot dusverre heb ik liefst VIJFENTWINTIG rechtszaken en procedures moeten doorstaan met tijdens elke zitting Familie- en Jeugdrecht bedrog van JBB en/of mijn ex-man en zijn advocaten, betaald door zijn vader. Bovendien worden afgiften van processen verbaal van de zittingen al drie jaar geweigerd. Ondanks aandringen van mijn advocaten en mijzelf. Deze ongelijke juridische strijd is mij –met slechts een te korte studie Recht vanuit het verleden – inmiddels echter ver boven de pet gegroeid. 

En daarom heb ik NU professionele juridische hulp nodig. Om belastende documenten te combineren en feiten te verwoorden naar het Hof van Justitie en de Hoge Raad. Totdat de pers of de politiek hier uiteindelijk op duikt, want ik heb een hele sterke zaak. Maar die juridische bijstand kan ik zelf niet meer betalen. Mijn rechtsbijstandsverzekering dekt deze niet meer. In dit stadium opgeven zou echter betekenen dat men hier ongestraft mee wegkomt. Dit weiger ik te accepteren, noch te geloven. Iedere donatie voor juridische hulp is dus bijzonder bruikbaar, welkom en eigenlijk pure noodzaak om deze strijd uiteindelijk te winnen. Daartoe heb ik twee sites gelanceerd:

Voor een bijdrages via bankbetaling klik hier

Voor een bijdrages via creditcard klik hier

Hoger Beroep en in cassatie gaan betreft de énige manier om uit de gecorrumpeerde juridische gijzeling van Jeugdzorg te kunnen ontsnappen, mijn kinderen te kunnen beschermen en hen alsnog veilig te mogen opvoeden. En, niet in de laatste plaats, om jurisprudentie te realiseren tegen een organisatie die door haar ronduit malafide handelswijzen -helaas dagelijks- verschillende moeders in dit land doet bezwijken. Geluidsopnames in de rechtbank vinden NIET plaats en zijn zelfs niet toegestaan. Die wet moet om!

Doelstelling 3: Een precedent creëren dat (meewerken aan) narcistische mishandeling strafbaar stelt.

Aanpak: Het blootleggen van tegenwerking, fraude en corruptie op grote schaal.

Tegelijkertijd ben ik dus genoodzaakt strijd te voeren tegen structurele bureaucratische terreur en intimidatie, mede mogelijk gemaakt door mijn ex-schoonvaders connecties, waarbij kennelijk geen enkele wetteloze handelswijze wordt geschuwd. Dat er daarbij sprake is van belangenverstrengeling, is overduidelijk. 

Mijn ex-man zet zijn treiterpraktijken ongestoord door, gesteund door zijn vaders netwerk in Waalwijk waaronder Rotary Club leden, (ex-) Rabobank (ex-) leidinggevenden bij Gemeente- en Politie Waalwijk. Meerdere aangiften en meldingen van huiselijk geweld werden geweigerd en het doen ervan werd gefrustreerd. Bewijslast werd niet nagetrokken, getuigen(-verklaringen) niet gehoord. Klachten naar Politie vonden geen gehoor. Rabobank Waalwijk heeft haar handen ook aantoonbaar vuil gemaakt, door mee te werken aan illegale constructies om financiële handel en wandel van mijn ex-man in samenspraak met zijn vader te verdoezelen. Concreet gaat het hier over het ontduiken van belasting en alimentatie. Stukken en afschriften worden mij onthouden. Al stelt heel het Nederlands bankwezen dat dit niet toegestaan is.

Naast aantoonbaar illegaal en structureel ontduiken van van financiele verplichtingen gaat de manipulatie zelfs zo onvoorstelbaar ver, dat een vriend zijn recent aan mij aangeboden financiële hulp voor juridische ondersteuning en borgstelling voor de hypotheeklasten van het eerste jaar noodgedwongen heeft ingetrokken door toedoen van mijn ex-schoonvader en diens invloed bij Rabobank Waalwijk. De zakelijke rekening courant van 250.000,- van deze vriend werd stopgezet door diezelfde Rabobank, en een reeds mondeling toegezegd handelscontract in Tilburg en Waalwijk bij twee professionele voetbalclubs zal niet doorgaan. Bij beide clubs is de Rabobank sinds jaar en dag een zeer invloedrijke sponsor. Deze vriend uit mijn studententijd geeft aan hiermee een schade te hebben geleden van EUR 350.000,-

Een ander absurd voorbeeld van de invloed van mijn ex-schoonvader bij deze bank is dat ik erachter kwam dat één van de bankmedewerkers mijn ex-man hielp met het verleggen van inkomsten. Nadat ik het desbetreffende schriftelijk bewijs bij de bank heb getoond en hieromtrent een klacht heb ingediend is mijn privacy geschonden, met als gevolg dat de vrouw van deze medewerker mij kon opzoeken en me voor mijn eigen huis fysiek aanviel.

Het feit dat de eigenaresse van advocatenkantoor van mijn ex-man in de Raad van Commissarissen van diezelfde bank zit, en tevens een clubgenoot is van mijn ex-schoonvader bij Rotary Waalwijk, toont eveneens aan dat de Rabobank mijn ex-man bijstaat in een persoonlijke strijd. Met mijn verzoek om deze absurde gang van zaken bij het nationale hoofdkantoor te melden weigerde Rabobank Waalwijk iets te doen.

Inzake deze narcistische terreur met behulp van een notabelennetwerk beschik ik over een enorme dropbox vol ongelooflijke doch feitelijke bewijslast, zowel schriftelijk als in audio. Deze passages geven al een indicatie over de feiten die ik kan aantonen, maar er is meer. Ik wil hetgeen ik als moeder van drie kinderen meemaakte openbaar maken en juridisch aanvechten. Daarbij heb ik vooral hulp nodig met het maken van transcripties, het opnieuw indienen van alle strafbare feiten met de juiste juridische grondslag. Mijn missie blijft om een Officier van Justitie te vinden die deze terreur wèl durft aan te pakken. Verder vraag ik hulp mij te ondersteunen schadevergoedingen te claimen. In dezen werd ik door de regiodirectie van Jeugdzorg Brabant, na gegrond verklaarde klachten, verwezen naar de vestigingsmanager doch zover kreeg ik geen reactie.

Daarnaast vraag ik jullie hulp bij het ordenen en in volgorde zetten van mails, bestanden, Whatsapp-berichten en andere communicatie. Geen geld dus, maar gezond verstand, scherpte en nauwkeurigheid. En de drive om onrecht te stoppen. Als jij deel zou willen uitmaken van mijn Team Dropbox, stuur me dan een persoonlijk bericht via deze website.

3 gedachten over “Welke hulp heb ik nodig?”

  1. Beste Trudy, wat een vreselijk trieste situatie voor jou en jouw kinderen. Zelf heb ik een goed huwelijk, maar helaas heb ik om mij heen iemand die in een soortgelijke situatie zit. Ik ben ook wel eens mee geweest naar de Raad en Jeugdzorg en diverse voogden gesproken. Vreselijke figuren en overal is iedereen uit op macht en niemand kijkt naar de kinderen. Jouw ex zal niet alleen een narcist zijn maar ook een psychopaat. Je gaat het niet van hem winnen door te vechten! Hij wint alle voogden om zijn vinger en ze stinken er allemaal in. Heb je wel eens met Pieter Vermeulen gesproken (mediat.nl) of Jan Storms (van het boek destructieve relaties op de schop, over psychopaten/narcisten). Deze mannen helpen je hoe je met types als jouw ex om kan gaan. Verder is Jet van Holland denk ik een advocaat die de strijd met Jeugdzorg durft aan te gaan. Zij is voor niemand bang. Als moeder gun ik jou en jouw kinderen het contact met elkaar. Het Rabobank verhaal is wel een lastige. Wellicht kan Jet je hiermee helpen. Sterkte!

  2. Hallo Trudie ja zo gaat dat altijd met dit geld systeem. Het doet mij goed dat u door zet. Dat zo’n rabobank niet aan gepakt kan worden zegt al weer genoeg over hoe het echt gaat in nl. Heel veel mensen weten dat niet. Dat de politie ook corrupt is en ons gewone mensen niet helpt met bescherming tegen de kwaden, de narcisten. Ik heb een verband ontdekt wat eigenlijk niet te geloven is maar toch waar. Bent u zelf een hsp. Zal mij niks verbazen. Dit klinkt raar misschien maar u zal wel veel gewend zijn en anders wen d’r maar aan. Om schakelen. Het al ziende oog de verkeerde stroming vaart door nl en andere landen. Dit heeft met het verhaal van Jezus Christus 🙏 te maken. De bijbel is verkeerd vertaald en wij worden hier als op aarde als slaven gehouden. Onze kinderen die in dit systeem komen misbruikt door hoge heren en dames. Heel veel sterkte ermee. Amen Sjalom Shalom. Als bekent word wie ik echt ben en wie wij zijn op aarde hef ik jeugdzorg op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *