Categorie: Hoge Raad van de Kinderen

Vincent Zegel:

🚩

DIPLOMATIEK PASPOORT

1. Wat zijn de rapen gaar hè.

2. De regeringen vallen.

3. Nationaliteiten zijn corporaties geworden.

4. Er wordt alsnog een VacciNazi Vierde Rijk over de mensen uitgerold. In front of our eyes !

5. Alle noodtoestanden zijn bedrijfsmatig
en de mensen maar denken dat het volksvertegenwoordigende landsregeringen zijn.

6. ‘De verkrachting van Europa’, heet dit.

7. Alle mensenrechten worden geschonden door de instituties die oorspronkelijk waren bedoeld om de mensenrechten te verdedigen en de vaccinatie industrie in het hok te houden waar de Neurenberg Tribunalen hen had geplaatst.

8. Maar de VacciNazis zijn tijdens de jaren dat de mensen dachten dat de oorlog voorbij was, op volle oorlogssterkte verder gegaan dan ooit!

9. Het Vaticaan plaatste door het Vaticaan opgeleide beulen in de EU, WEF, WHO, het SDG.

10. Hun beulen (punishers) dragen de gezichtsbedekking van wetteloosheid.

11. De Jezuieten hebben alle royalty vervangen door Nazi’s en Nazi’s bekleden alle hoge functies binnen de wereldgemeenschap van de voormalige landsregeringen, bedrijven, popmuziek industrie, film industrie, medische, juridische en wetenschappelijke wereld.

12. Het is eindelijk zover! Het Vierde Rijk ultra stiekem op pantoffels ingevoerd. Met EMF straling, MK Ultra, bedrijfs Ultra Vires, radiogolven en media beïnvloeding, gemanipuleerd voedsel en dodelijke medicijnen. Welkom in de Torture State!

13. Als er geen triljoenen rente op rente geboorte trust nalatenschappen ronddreven op de beurs, zou niemand een poot uitsteken naar werelddominantie.

14. Maar ze zijn er. De afwikkeling nog niet geactiveerd. Dat lokt een Armada aan piraten dichterbij. Tot achter uw voordeur en tot in uw aderen.

15. Hou je bek. Dat vat in het kort samen wat de piraten van u verwachten.

16. Dan zijn er nu documenten die de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap activeren.

17. Er is een Diplomatiek Paspoort gebaseerd op de klassieke mensenrechten, om de track en trace codes van uw verzonden erfrechtelijke documenten te noteren en om u aanvullend als Enige Erfgenaam te identificeren en niet alleen als ten dode opgeschreven burger met een adres.

18. Alle bestanden zijn vrij beschikbaar. U mag deze zelf bij een drukker laten uitvoeren en u bent daarvoor aan Bureau Vincent Zegel geen cent vergoeding verschuldigd ! U mag het paspoort in uw eigen netwerk verspreiden en u bent geen cent vergoeding aan Bureau Vincent Zegel verschuldigd.

19. En wat schetst onze verbazing? De mensen die dit allemaal mogelijk maken, en die dag en nacht voor u klaar staan, worden in een kwaad daglicht gesteld en zwaar UITGEKAFFERD.

20. U moet ons maar niet kwalijk nemen dat wij uw door en door verrotte gedrag, niet belonen met goudgerande kopjes thee en verfijnde patisserie.

21. Er zijn mensen die puissant rijk zijn geworden, door andere mensen parket te laten leggen en vervolgens kregen deze hardwerkende mensen hun rekeningen niet betaald omdat dit minderwaardige soort van een opdrachtgever, de makers uitkafferde vanwege een hun onwelgevallig knoestje in het hout van een parket vloerdeeltje. Dan mocht de opdrachtnemer naar de rechter.

22. Die circulaire economie van andere mensen vervloeken om er zelf beter van te worden hebben we nu als wereldregering.

23. Gaat u fijn zelf met een drukker uw erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort regelen.

24. En als u er de voorkeur aan geeft om Bureau Vincent Zegel uw Diplomatieke Paspoort voor u met de drukker te laten regelen, dan vergoedt u gewoon het Bureau voor de door het Bureau bestede tijd en moeite welke hieraan verbonden zijn. Wij zijn niet uw slaaf!

25. De Enige Erfgenamen die zich de inhoud van de erfrechtelijke documenten eigen hebben gemaakt, hebben hun eigen CQV LLC zending en zijn er het hoofd van en zijn in staat om de inhoud van de documenten ook daadwerkelijk zelfstandig toe te passen. Fijne mensen zijn dat. Echte verdedigers van de mensenrechten. Ze werken niet alleen voor zichzelf maar voor het leven op aarde. Zo is het leven op aarde bedoeld.

#activeer_de_afwikkeling_van_de_individuele_geboorte_trust_nalatenschap

Hoge Raad van de Kinderen