UVRM – Artikel 8 – Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

———

???? AJB HELP! EN DONEER RECHTSTREEKS:

CHILDRENS DEFENSE FORCE

TRUDI VERSTEGEN

NL59 KNAB 025 883 5486

Door

Geef een antwoord